ดีดีโปรโมทกำลังนำท่านไปยัง เว็บไซต์ที่ต้องการ กรุณารอสักครู่
http://researchconference.kps.ku.ac.th/article_9/pdf/o_sci_tech27.pdf