ดีดีโปรโมทกำลังนำท่านไปยัง เว็บไซต์ที่ต้องการ กรุณารอสักครู่
http://www.macrumors.com/2013/02/27/twelve-south-releases-bookbook-case-for-retina-macbook-pro/