ดีดีโปรโมทกำลังนำท่านไปยัง เว็บไซต์ที่ต้องการ กรุณารอสักครู่
http://www.researchgate.net/publication/215908802_An_Analysis_of_Time_Cost_and_Quality_of_Roof_Truss_Construction_in_Single_Detached_House_Projects