ดีดีโปรโมทกำลังนำท่านไปยัง เว็บไซต์ที่ต้องการ กรุณารอสักครู่
http://www.thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/fulltext/thapra/Nathrathanon_Thongsuthipheerapas/Fulltext.pdf