ดีดีโปรโมทกำลังนำท่านไปยัง เว็บไซต์ที่ต้องการ กรุณารอสักครู่
https://foursquare.com/v/สแยกถนนรมเกลา-ลาดกระบง/4e13bef9c65bedaeefb7a86c