=== ขาย สลิปเงินเดือน สลิปคาร์บอน สำหรับธุรกิจทุกประเภท และ โปรแกรมต่างๆ เช่น โปรแกรมเงินเดือน โปรแกรมหัก ณ ที่จ่าย โปรแกรมสต็อคสินค้า โปรแกรมใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ โปรแกรมร้านอาหาร ร้านวีดีโอ ธุรกิจบริการ และอื่นๆ อีกมากมาย เริ่มต้น 250 บาทเท่านั้น **

หน้าแรก » คอมพิวเตอร์ » โปรแกรมคอมพิวเตอร์

=== ขาย สลิปเงินเดือน สลิปคาร์บอน สำหรับธุรกิจทุกประเภท และ โปรแกรมต่างๆ เช่น โปรแกรมเงินเดือน โปรแกรมหัก ณ ที่จ่าย โปรแกรมสต็อคสินค้า โปรแกรมใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ โปรแกรมร้านอาหาร ร้านวีดีโอ ธุรกิจบริการ และอื่นๆ อีกมากมาย เริ่มต้น 250 บาทเท่านั้น **
http://www.711cdshop.com  <---- คลิ๊กเข้าไปชมได้เลยค่ะ มีโปรแกรมให้เลือกอีกหลายโปรแกรม

 

สินค้าประเภท สลิปเงินเดือน

+++ดูดีน่าเชื่อถือด้วยแบบฟอร์ม สลิปคาร์บอน (Slip Carbon) เหมาะสำหรับบริษัททุกบริษัท เพื่อออก สลิปเงินเดือน (pay slip)ให้พนักงานเพื่อความน่าเชื่อถือ และดูมีระเบียบ  จัดส่งฟรี  สามารถจัดรูปแบบได้เองค่ะ เป็นสลิปเปล่าๆ ใช้ได้ทุกบริษัท ขายดีสุดๆๆๆ กระดาษเนื้อดี ดูน่าเชื่อถือมากๆๆๆๆ 

เริ่มต้นที่ราคา 250 บาท

เข้าไปชมรายละเอียดได้ที่

 http://www.weloveshopping.com/shop/showproduct.php?pid=8505&shopid=833

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

สินค้าประเภท โปรแกรมทางธุรกิจ

ทุกแบบไม่มีหมดอายุ ไม่จำกัดข้อมูล ลงได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง  ขายดีสุดๆ เพราะราคาไม่แพง และ ใช้งานง่าย ได้ใช้จริง

โปรแกรมตัวอย่างที่มีขาย

โปรแกรมเงินเดือน / ภาษี / ประกันสังคม / สลิป ราคา 699 บาท

สั่งพิมพ์สลิปเงินเดือนได้อย่างสวยงาม พร้อมทั้งสรุปบัญชีเงินเดือน (Payroll ) อัตโนมัติ

 ภายในแผ่นประกอบด้วย

1. เก็บประวัติพนักงาน/ สูตรการคำนวณภาษีแบบอัตราก้าวหน้า
2. ออกรายงานประวัติพนักงานทางกระดาษ A4
3. บันทึกสลิปเงินเดือนประจำเดือน หรือ ประจำงวดตามความต้องการ
4. สั่งพิมพ์สลิปเงินเดือนทางกระดาษอัตโนมัติ
5. ออกรายงานสรุปเงินเดือนประจำเดือนอัตโนมัติ (Payroll)
6. เก็บประวัติการรับเงินเดือนของพนักงานแต่ละคนพร้อมยอดสะสมต่างๆ สามารถเรียกดูได้ทั้งหน้าจอและสั่งพิมพ์ใส่กระดาษ A4
 7. ใช้ออกสลิปเงินเดือนได้ทั้งแบบพนักงานจ้างรายเดือน รายวัน
8. สามารถสรุปรายงานบัญชีเงินเดือนแยกตามแผนกได้ (Payroll)
9. เลือกรูปแบบสลิปได้ทั้งขนาดกระดาษ A4 หรือ ครึ่งกระดาษ A4
10. สรุปยอดการจ่ายเงินเดือนประจำงวด/เดือน คำนวณยอดหักภาษี ประกันสังคม ฯลฯ
11. เก็บยอดสะสมรายได้สุทธิ ของแต่ละบุคคลอัตโนมัติ
12. มีโปรแกรมบันทึกการยืม / การคืนเงินของพนักงาน สามารถเปลี่ยนแปลงภาษี และ การคืนเงินพนักงานได้
13. ออกรายงานบัญชีธนาคารของพนักงาน
14. ออกรายงานเพื่อส่งประกันสังคม
15. สามารถสั่งพิมพ์หักภาษี ณ ที่จ่ายได้
16. สรุปยอดสำหรับการกรอกภาษี
17. เปลี่ยนแปลง logo พร้อมที่อยู่ เป็นแบบที่คุณต้องการได้

=============================================================

โปรแกรมควบคุมสินค้าคงคลังขนาดใหญ่อัตโนมัติ  ราคา 499 บาท

- ใช้ได้ดีกับทุกกิจการ แม้แต่ธุรกิจนำเข้า – ส่งออก ทั้งกิจการขนาดเล็ก – ใหญ่ - 

สามารถแปลงค่าเงิน เพื่อคิดต้นทุนได้ทุกสกุลเงินตามต้องการ

ภายในแผ่นประกอบด้วย

1 บันทึกข้อมูลสินค้า และจัดหมวดสินค้าได้
2 สามารถตัด-เพิ่มสต๊อคได้อัตโนมัติ เพียงบันทึกเบิก-รับสินค้า
3 ดูยอดคงเหลือสินค้าทางหน้าจอได้อัตโนมัติได้ทุกชนิด หรือ ดูตามหมวดหมู่สินค้า
4 คำนวณต้นทุนสินค้าคงคลังโดยเฉลี่ยอัตโนมัติ
5 คำนวณจำนวนสินค้าและต้นทุนสินค้าคงคลัง แต่ละรายการแยกตามหมวดสินค้าได้อัตโนมัติ
6 ออกรายงาน Stock Card อัตโนมัติ จะทำการเรียงวันที่ จากน้อยไปหามาก ให้โดยอัตโนมัติ (ทำให้ไม่ต้องมาเรียงเอกสารเอง)
7 ทศนิยมในการรับสินค้า ขายสินค้า และ จำนวนที่รับสินค้า – ขายสินค้า / และราคาสินค้าที่ซื้อเข้ามา ราคาที่ขายออกไป เป็นทศนิยมคงที่ (ไม่มีการปัด)
8 กำหนดคลังสินค้าได้ไม่จำกัดจำนวน
9 ออกรายงานการรับสินค้า ประจำวัน / เดือน /ปี
10 ออกรายการเบิกสินค้าคงคลังประจำวัน / เดือน / ปี
11 รายชื่อผู้จำหน่าย รายชื่อลูกค้า
12 สามารถแปลงสกุลเงินได้ เช่น บาท หรือ US
13 สามารถดูรายงานผลการซื้อสินค้ากับผู้จำหน่ายแต่ละรายได้
14 สามารถดูรายงานผลการขายสินค้าให้กับผู้ซื้อแต่ละรายได้
15 สามารถพิมพ์เอกสารได้ไม่จำกัดจำนวน
16 สามารถลงกี่รอบก็ได้
17 ตั้งชื่อหมวดสินค้าได้ไม่จำกัด และ ตั้งรหัสสินค้าได้ตามต้องการ
18 สามารถใช้ได้กับกระดาษ A4 หรือกระดาษคาร์บอนต่อเนื่องขนาด 9*11 ไม่มีเส้น

===============================================================

โปรแกรมเอกสารอัตโนมัติ (Auto Documentary) ราคา 699 บาท

 เป็นโปรแกรมที่รวบรวมโปรแกรมต่างๆ  5 โปรแกรมดังนี้

เหมาะกับทุกกิจการ โดยทุกโปรแกรมใช้งานฐานข้อมูล ผู้ซื้อขายเดียวกันอัตโนมัติ

1. โปรแกรมใบเสนอราคาอัตโนมัติ Auto Quotation
2. โปรแกรมใบสั่งซื้อสินค้าอัตโนมัติ Auto Purchase Order
3. โปรแกรมใบส่งสินค้าอัตโนมัติ , ใบส่งสินค้า /.../ Auto Delivery Bill
4. โปรแกรมใบวางบิลอัตโนมัติ Auto Billing Note
5. โปรแกรมใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษีอัตโนมัติ Auto Reciept/ Tax Invoice


ในแผ่นประกอบด้วย

 1. บันทึกข้อมูลเอกสารทางหน้าจอง่ายๆ
2. ออกเอกสารใบเสนอราคา ใบส่งสินค้า ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบสั่งซื้อสินค้าอัตโนมัติ
3. คำนวณ VAT ให้อัตโนมัติทั้ง 2 รูปแบบ
4. คำนวณหัก ณ ที่จ่ายอัตโนมัติ (หากมี)
5. ออกรายงานสรุปรวบรวมการออกเอกสารต่างๆ ประจำเดือนอัตโนมัติ
6. ทุกโปรแกรมสามารถเก็บไว้ดูข้อมูลย้อนหลังได้
7. ทุกโปรแกรมสามารถเก็บประวัติการออกเอกสารให้กับลูกค้า /ผู้ขายได้อัตโนมัติ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจครั้งต่อไป

รวมโปรแกรม 5 โปรแกรมดังนี้


AUTO QUOTATION โปรแกรมใบเสนอราคาอัตโนมัติ


*** พิมพ์ใบเสนอราคาได้ง่ายดาย สวยงาม พร้อมเก็บไว้ดูข้อมูลย้อนหลังได้

รายละเอียดภายในแผ่น
- บันทึกใบเสนอราคาทางหน้าจอ และออกใบเสนอราคาอัตโนมัติ
- คัดแยกใบเสนอราคาที่ผ่านการอนุมัติ/ยังไม่ได้อนุมัติ
- เก็บประวัติการเสนอราคาให้กับลูกค้าแต่ละราย (เพื่อประโยชน์ในการสั่งซื้อครั้งต่อไป)
- คำนวณ VAT อัตโนมัติ ทั้ง 2 รูปแบบ - คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้อัตโนมัติ (หากมี)
- ออกรายงานสรุปรวบรวมใบเสนอราคาประจำเดือนอัตโนมัติ

AUTO PURCHASE ORDER (P/O) โปรแกรมใบสั่งซื้อสินค้าอัตโนมัติ

พิมพ์ใบสั่งซื้อได้ง่ายดาย สวยงาม พร้อมเก็บไว้ดูข้อมูลย้อนหลังได้

-รายละเอียดภายในแผ่น
*** เพียงบันทึกใบสั่งซื้อสินค้าทางหน้าจอ / ออกใบสั่งซื้อสินค้าอัตโนมัติ
*** คัดแยกใบสั่งซื้อที่ได้รับสินค้าแล้ว / ยังไม่ได้รับสินค้า ให้อัตโนมัติ
*** เก็บประวัติการสั่งซื้อสินค้ากับผู้ขายแต่ละรายอัตโนมัติ (เพื่อประโยชน์ในการสั่งซื้อครั้งต่อไป)
*** คำนวณ VAT อัตโนมัติ ทั้ง 2 รูปแบบ
*** คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ได้อัตโนมัติ (หากมี)
*** ออกรายงานสรุปรวบรวมใบสั่งซื้อประจำเดือนอัตโนมัติ

AUTO DELIVERY - BILL โปรแกรมใบส่งสินค้าอัตโนมัติ
พิมพ์ใบส่งสินค้าได้รวดเร็ว ง่ายดายพร้อมเก็บไว้ดูข้อมูลย้อนหลังได้

*** รายละเอียดภายในแผ่น
- เพียงบันทึกใบส่งสินค้าทางหน้าจอ
- ออกใบส่งสินค้าอัตโนมัติพร้อมแบบฟอร์มสวยงาม
- เก็บประวัติการส่งสินค้าให้กับลูกค้า
- คำนวณ VAT อัตโนมัติ ทั้ง 2 รูปแบบ
- คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ได้อัตโนมัติ (หากมี)
- ออกรายงานสรุปรวบรวมใบส่งสินค้าประจำเดือนอัตโนมัติ

 

AUTO BILLING NOTE โปรแกรมใบวางบิลอัตโนมัติ

*** พิมพ์ใบวางบิลอัตโนมัติ ง่ายดาย พร้อมเก็บไว้ดูข้อมูลย้อนหลังได้ ***

รายละเอียดภายในแผ่น
- เพียงบันทึกใบวางบิล ทางหน้าจอพร้อมสั่งพิมพ์ง่ายดาย
- คัดใบวางบิลที่รับชำระแล้ว / ยังไม่ชำระให้อัตโนมัติ
- จัดเก็บประวัติการวางบิลกับลูกค้าให้อัตโนมัติ
- ใช้งานง่ายช่วยคุณจดจำวันนัดชำระ
- ออกรายงานสรุปรวบรวมใบวางบิลประจำเดือนอัตโนมัติ

 

AUTO RECEIPT / TAX INVOICE PROGRAMS โปรแกรมใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีอัตโนมัติ

*** เพียงกรอกข้อมูลที่ต้องการลงโปรแกรม จะสามารถประมวลผล VAT และสั่งพิมพ์ได้อย่างสวยงาม เก็บเป็นหลักฐานเพื่อรวบรวมออกรายงานยอดใบเสร็จทั้งหมดได้อัตโนมัติ ***
- เก็บรายชื่อลูกค้าได้ไม่จำกัด
- เก็บประวัติการซื้อของลูกค้า เพื่อดูย้อนหลังได้
- เก็บรายชื่อสินค้าได้ไม่จำกัดจำนวน คุณจะได้ใบเสร็จรับเงิน ที่สวยงาม และเป็นระเบียบง่ายต่อการค้นหา และ ง่ายต่อการทำการตลาด

 ================================================================

โปรแกรมหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย (Auto TAX) ราคา 299 บาท

โปรแกรมหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย อัตโนมัติ AUTO TAX
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
ใช้งานง่ายเพียงกรอกข้อความแล้วสั่งพิมพ์ โปรแกรมจะคำนวณภาษีให้อัตโนมัติ พร้อมสรุปรายงานต่างๆ สำหรับใช้ร่วมกับงานอื่นให้อัตโนมัติได้มากมาย

1. สามารถเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีได้เอง
2. สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้
3. สรุปรวมยอดภาษีหัก ณ ที่จ่ายเพื่อใช้กับ ภงด 53 ภงด 3 ได้
4. เก็บข้อมูลการหัก ณ ที่จ่าย ของแต่ละบุคคล ที่ถูกหักได้อัตโนมัติ
5. รองรับได้ไม่จำกัดจำนวน ไม่หมดอายุ ใช้งานได้จริง

ขั้นตอนการทำงานโดยรวม
1. เลือกรูปแบบหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายตามต้องการ
- กรอกรายชื่อผู้ถูกหักภาษี
- กรอกรายละเอียดผู้ถูกหักภาษี
- กรอกรายละเอียดผู้กระทำการแทน

2. กรอกเพิ่มเติมประเภทหัวข้อเงินได้พึงประเมินข้อ 1.
3. กรอกเพิ่มเติมประเภทหัวข้อเงินได้พึงประเมินข้อ 2.
4. กรอกเพิ่มเติมประเภทหัวข้อเงินได้พึงประเมินข้อ 3.
5. กรอกเพิ่มเติมประเภทหัวข้อเงินได้พึงประเมินข้อ 4ก.
6. กรอกเพิ่มเติมประเภทหัวข้อเงินได้พึงประเมินข้อ 4ข.
7. กรอกเพิ่มเติมประเภทหัวข้อเงินได้พึงประเมินข้อ 5.


*** ภาษีไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ***

====================================================================

โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจ SMEs  ราคา 899 บาท

โปรแกรมจัดการธุรกิจ SMEs เพื่อการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งานง่าย ไม่มีหมดอายุ ไม่จำกัดข้อมูล ไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่ม สามารถเก็บข้อมูล และ เรียกดูได้ง่ายๆ
+++ สามารถใช้ร่วมกับเครื่องยิงบาร์โค้ตได้ทันที+++


โปรแกรมนี้จะถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วนงานคือ
1. ส่วนงานจัดซื้อ
2. ส่วนงานเสนอราคา
3. ส่วนงาน Stock
4. ส่วนงานค้างจ่าย / วางบิล

รายละเอียดแต่ละส่วน
*** สามารถใส่ชื่อที่อยู่บริษัท และโลโก้บริษัทของท่านได้***

ส่วนงานจัดซื้อ
1. บันทึกใบสั่งซื้อสินค้า ,สั่งพิมพ์ใบ PO (ใบสั่งซื้อ) คำนวณ VAT ให้อัตโนมัติ
2. สามารถคัดแยกใบสั่งซื้อที่ได้รับสินค้าแล้ว
3. สามารถสรุปประวัติการสั่งซื้อกับผู้จำหน่ายแต่ละรายได้
4. สามารถสรุประวัติการสั่งซื้อ เฉพาะรายการ(เพื่อเทียบราคา) การสั่งซื้อที่ถูกที่สุดได้
5. ออกรายงานสรุปการสั่งซื้อ ประจำวัน/เดือน/ปี (เฉพาะสินค้าที่ได้รับแล้ว)

ส่วนงานสต๊อคสินค้า
1. เพียงบันทึก รับ-เบิกขายสินค้า โปรแกรมจะเพิ่ม-ตัดยอดให้อัตโนมัติทันที
2. ดูยอดคงเหลือทางหน้าจอได้ทันทีเพียงกดปุ่ม
3. สั่งพิมพ์รายงาน Stock Card (การเคลื่อนไหวของสินค้าแต่ละรายการ)
4. ออกรายงานสรุปการรับ-เบิกขาย ประจำวัน
5. ออกรายงานสรุปการรับ-เบิกขาย ประจำเดือน
6. ออกรายงานสรุปการรับ-เบิกขาย ประจำปี
7. ออกรายงานยอดคงเหลือ ณ ปัจจุบัน
8. ออกรายงานสินค้าที่ต้องซื้อเข้าเมื่อถึงจุดสั่งซื้อให้อัตโนมัติ
9. สามารถใส่รูปภาพสินค้าได้

ส่วนงานขายสินค้า
1. เพียงบันทึกขายสินค้า สามารถออกใบเสร็จ หรือ ใบกำกับการขายอัตโนมัติ
2. พิมพ์ใบเสนอราคาทางหน้าจอ สั่งพิมพ์ได้ พร้อมคำนวณ VAT ให้อัตโนมัติ
3. มีหน้าจอสำหรับคัดแยกใบเสนอราคา ที่ได้รับอนุมัติกับ ยังไม่อนุมัติ
4. สรุปประวัติการเสนอราคากับผู้จำหน่ายแต่ละรายให้ดูทางหน้าจอทันทีอัตโนมัติ
5. ออกรายงานสรุปการเสนอราคา ประจำวัน/เดือน/ปี (เฉพาะใบเสนอราคาที่ได้รับอนุมัติ)


ส่วนงานค้างจ่าย/วางบิล
1. หน้าจอสรุป ลูกหนี้ค้างรับ (ลูกหนี้ค้างรับจากการบันทึกขายสินค้าแบบเครดิตไว้) พร้อมออกรายงาน
2. หน้าจอสรุป เจ้าหนี้ค้างจ่าย(เจ้าหนี้ค้างจ่ายจากการบันทึกซื้อสินค้าแบบเครดิตไว้) พร้อมออกรายงาน
3. โปรแกรมจะคัดรายการค้างรับเพื่อออกใบวางบิลให้แบบอัตโนมัติ

============================================================

โปรแกรมใบสำคัญรับ - ใบสำคัญจ่าย    ราคา 699 บาท

**** โปรแกรมชุดนี้คือการรวมกันของโปรแกรมใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่ายคะ โดยเหมาะสำหรับบริษัท ห้างร้าน ที่ต้องการใช้ทั้งสองแบบคะ ราคาเพียง 699 บาทเท่านั้นคะ***

โปรแกรมใบสำคัญรับอัตโนมัติ (Auto Receipt Voucher)

เมื่อคุณบันทึกใบสำคัญรับ ทางหน้าจอง่ายๆ โปรแกรมจะช่วยคุณรวบรวมรายรับ ประจำวัน/ เดือน / ปี พร้อมดูได้ทันที
ประหยัดแบบฟอร์ม เพราะพิมพ์จากเครื่องพริ้นเตอร์ โดยใช้กระดาษทั่วๆไป
โปรแกรมช่วยงานด้านบัญชี ไม่ต้องเขียนใบสำคัญรับอีกต่อไป
ใบสำคัญรับสวย สะอาด ดูง่าย

รายละเอียด
1. สั่งพิมพ์ใบสำคัญรับ (ใบปะหน้า) ขนาดครึ่ง A4 ได้ชัดเจน สวยงาม
2. ออกรายงานสรุปการรับเงินประจำวัน / เดือน / ปี อัตโนนัติ
3. ออกรายงานสรุปการรับเงินตามใบสำคัญรับ โดยเรียงตามรหัสบัญชีได้
4. สามารถตั้งรหัสบัญชีเองได้ ตามที่องค์กรของคุณกำหนดไว้
5. ดูหน้าจอรวบรวมรายการรับเช็คทั้งหมด ตามใบสำคัญรับได้อัตโนมัติทันที
6. ดูหน้าจอรวบรวมรายการเช็คเฉพาะเช็ครอเข้าบัญชีได้ พร้อมออกรายงาน
7. ดูหน้าจอรวบรวมรายการเช็คเฉพาะเช็คเข้าบัญชีแล้วได้ พร้อมออกรายงาน
8. ดูหน้าจอรวบรวมรายการเช็คเฉพาะเช็คเด้งได้ พร้อมออกรายงาน
9. ไม่จำกัดจำนวนการใช้ ไม่หมดอายุ

โปรแกรมใบสำคัญจ่ายอัตโนมัติ (Auto Payment Voucher)
เมื่อคุณบันทึกใบสำคัญจ่าย ทางหน้าจอง่ายๆ โปรแกรมจะช่วยคุณรวบรวมรายรับ ประจำวัน/ เดือน / ปี พร้อมดูได้ทันที

รายละเอียด
1. สั่งพิมพ์ใบสำคัญจ่าย (ใบปะหน้า) ขนาดครึ่ง A4 ได้ชัดเจน สวยงาม
2. ออกรายงานสรุปการจ่ายเงินประจำวัน / เดือน / ปี อัตโนนัติ
3. ออกรายงานสรุปการจ่ายเงินตามใบสำคัญจ่าย โดยเรียงตามรหัสบัญชีได้
4. สามารถตั้งรหัสบัญชีเองได้ ตามที่องค์กรของคุณกำหนดไว้
5. ดูหน้าจอรวบรวมรายการจ่ายเช็คทั้งหมด ตามใบสำคัญจ่ายได้อัตโนมัติทันที
6. ดูหน้าจอรวบรวมรายการเช็คเฉพาะเช็ครอเข้าบัญชีได้ พร้อมออกรายงาน
7. ดูหน้าจอรวบรวมรายการเช็คเฉพาะเช็คเข้าบัญชีแล้วได้ พร้อมออกรายงาน
8. ดูหน้าจอรวบรวมรายการเช็คเฉพาะเช็คเด้งได้ พร้อมออกรายงาน
9. ไม่จำกัดจำนวนการใช้ ไม่หมดอายุ

================================================================

โปรแกรมควบคุมวัสดุสิ้นเปลือง   ราคา 499 บาท

***สุดยอดโปรแกรมควบคุมวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้แล้วหมดไป เช่น กระดาษ อุปกรณ์สำนักงาน และอื่นๆ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก เพียง 499 บาทเท่านั้น***


คุณเคยมีปัญหานี้หรือไม่
“ทำไมปากกาเพิ่งซื้อมาทำไมหมดเร็วจัง ใครเบิกบ้างนะ---หลังจากนี้คุณจะรู้ได้แบบง่ายๆ
ด้วยโปรแกรม ควบคุมวัสดุสิ้นเปลืองอัตโนมัติ โดยคุณสามารถใช้ควบคุมวัสดุสิ้นเปลืองที่องค์กรซื้อมาเพื่อเบิกใช้เอง เช่น กาแฟ ครีม น้ำตาล กระดาษ น้ำยาเคมี ทิชชู่ ปากกา และ อุปกรณ์ต่างๆ โปรแกรมใช้หน่วยนับเป็นลิตร หรือ ทศนิยมได้    ใช้งานง่ายมาก


รายละเอียดโปรแกรม
1. เพียงบันทึกรับการซื้อตามเอกสารการรับเข้า-เบิกออก
2. โปรแกรมจะทำการคำนวณอัตโนมัติดังต่อไปนี้
3. เพิ่มยอด-ตัดยอด สต๊อควัสดุสิ้นเปลืองให้อัตโนมัติ
4. สรุปการเบิกใช้วัสดุสิ้นเปลืองของแต่ละหน่วยงานอัตโนมัติ
5. สามารถดูหน้าจอยอดคงเหลือสินค้าได้ทันที พร้อมพิมพ์รายงาน
6. ดูประวัติการซื้อกับผู้จำหน่ายแต่ละรายเพื่อเปรียบเทียบราคาได้
7. ออกรายงานสรุปการรับ-เบิกวัสดุสิ้นเปลืองประจำวัน เดือน ปี ได้

ขั้นตอนการทำโปรแกรม Office Stock อย่างคร่าว ๆ
- บันทึกข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ เข้าในโปรแกรม   
- บันทึกยอดยกมาเข้าไปในโปรแกรม (ใส่ครั้งแรกที่ใช้โปรแกรม)
- บันทึกรายการรับ/ซื้อเข้า
- บันทึกรายการเบิกสินค้า
- ออกรายงานยอดคงเหลือ ณ วันที่ปัจจุบันได้
- ออกรายงานซื้อสินค้า ประจำวัน / เดือน
- ออกรายงาน STOCK CARD
- ออกรายงานเบิกสินค้าคงคลัง ประจำวัน / เดือน

==================================================================

มีอีกหลายโปรแกรมให้เลือก เข้าไปชมได้เลยค่ะ

http://www.711cdshop.com  <---- คลิ๊กเข้าไปชมได้เลยค่ะ มีโปรแกรมให้เลือกอีกหลายโปรแกรม

 

System Requirment : RAM 32 MB Window 95/ 98/ 2000/ ME/ XP / MS-ACCESS 97/2000

กระดาษที่ใช้พิมพ์ A4 หรือกระดาษคาร์บอนต่อเนื่องขนาด 9*11 หรือ 5.5*11 ไม่มีเส้น

 ฟรีค่าจัดส่ง ทั้งโปรแกรม และ สลิปเงินเดือน

 สั่งซื้อกรุณาโอนเงินผ่านธนาคารด้านล่าง

ชื่อ บัญชี คุณศลิษา ธรรมจรัสวงศ์  ทุกบัญชี

ธนาคารกรุงเทพ            สาขาบิ๊กซี ลาดพร้าว        ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 024-0-15796-6

ธนาคารกสิกรไทย         สาขาบิ๊กซี ลาดพร้าว        ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 968-2-02039-0 

ธนาคารกรุงไทย             สาขาฟอร์จูนทาวน์               ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 799-0-06275-5

ธนาคารไทยพาณิชย์     สาขาถนนรัชดาภิเษก         ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 060-2-85235-8


 และกรุณาส่งแฟกซ์ slip พร้อมที่อยู่ในการจัดส่ง และสินค้าที่สั่งซื้อมาที่ 0-2-691-6671 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 089-486-6565 เวลา 10.30-20.00 น

หรือ thaicdshop2003@yahoo.com

เราจะจัดส่งสินค้าให้ท่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หลังจากได้รับ fax 1 วัน   
   


ราคา: 250-899ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: นิลวรรณอีเมล์: 
โทรศัพย์: 089-486-6565IP Address: 61.91.173.157

คำค้น:  สลิปเงินเดือน | ตัวอย่าง สลิปเงินเดือน | ใบเสร็จรับเงินใบส่งของ | ใบสลิปเงินเดือน | แบบการออกใบรับเงินเดือFLIP FLOPน | ใบเสร็จรับเงินเดือน | โปรแกรมคุมสินค้าคงคลัง | ตัวอย่าง ใบ สลิป เงินเดือน | แบบฟอร์มสลิปเงินเดือนพนักงาน | วิธีทำสลิปคาบอน |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]