พระสมเด็จผงใบลาน สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี (ประวัติและหลักการพิจารณา)

หน้าแรก » พระเครื่อง » พระเครื่อง / วัตถุมงคล

พระสมเด็จผงใบลาน สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี (ประวัติและหลักการพิจารณา)
พระสมเด็จผงใบลาน

โดยอาจารย์ไพรพนา ศรีเสน
๑๒ มกราคม ๒๕๕๕


พระสมเด็จผงใบลาน

“ ค่านิยมในเรื่องของพระสมเด็จเปรียบเสมือนพลังแสงแห่งดวงอาทิตย์ที่ไม่มีวันมอดดับ ” ด้วยเหตุนี้เองผมจึงได้พยายามศึกษา ค้นคว้าหาคำตอบเกี่ยวกับพระสมเด็จในอีกมิติหนึ่งที่มีความหลากหลายอย่างมีองค์ความรู้ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการไม่ให้ร้ายต่อผู้อื่นที่เห็นต่าง ไม่แข่งขันทางพุทธพาณิชย์แต่จะเป็นทางเลือกให้แก่ผู้มีความศรัทธาในเจ้าประคุณสมเด็จฯ เป็นประการสำคัญเพื่อต่อยอดพัฒนาศึกษาหาความรู้กันต่อไป อย่างที่ผมได้เคยเรียนกับท่านผู้อ่านที่ได้ติดตามอ่านบทความของผมมาแล้วว่าสมเด็จฯ ท่านสร้างพระไว้มากมายหลายร้อยพิมพ์ หลากหลายพุทธลักษณะ หลากหลายเนื้อ ทั้งเป็นพิมพ์ที่นิยม และเป็นพระพิมพ์ที่อยู่นอกพิมพ์นิยมในปัจจุบัน ท้ายสุดก็คือพระทุกพิมพ์ที่ท่านสร้างล้วนมีพุทธคุณ และอิทธิคุณเท่าเทียมกัน สิ่งที่ผมจะเขียนให้ท่านผู้อ่านได้ศึกษา และพิจารณาล้วนมาจากการศึกษา และค้นคว้าจากตำรา และประสบการณ์ของครูบาอาจารย์หลายท่านที่ได้เคยกล่าวมาแล้ว
ก่อนที่ผมจะนำเสนอเรื่องพระสมเด็จผงใบลานผมได้คัดข้อเขียนบางตอนของ อาจารย์ตรียัมปวาย มาให้พิจารณาดังนี้ “ การสร้างพระของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี หนึ่ง เนื้อผงใบลานเผา ทำน้อยมากเพราะเปลืองผงใบลาน เจ้าพระคุณจะนั่งจานใบลานตลอดเวลา พอมากๆ เข้าก็เอามาสุมไฟ คนที่เห็นก็ว่าท่านบ้า เป็นพิมพ์ปรกโพธิ์ มีทั้งโพธิ์เมล็ด และโพธิ์ใบ ท่านใช้ผสมในพระเนื้อปูนปั้นด้วย สอง เนื้อชานหมาก พระอาจารย์ขวัญ กล่าวว่า ท่านสร้างพระเนื้อชานหมาก คู่กับเนื้อใบลานเผา แต่เนื้อชานหมาก เป็นพิมพ์ทรงพระประธาน (ทั้งสองเนื้อ เจ้าพระคุณได้ถวายรัชกาลที่ ๕ และได้ทรงแจกข้าราชการในปี ๒๔๑๖ ปีระกาป่วงใหญ่ หลังสมเด็จมรณะ ๑ ปี) สาม เนื้อปูนน้ำมัน เหมือนพิมพ์ทรงนิยม แต่เนื้อฉ่ำคล้ายมีน้ำมันอยู่ แต่หาหลักฐานการสร้างไม่ได้ ” ทั้งหมดนี้ถือเป็นคำบอกเล่าถึงพระพิมพ์ต่าง ๆ นอกจากพิมพ์นิยมในปัจจุบัน เพราะยังมีครูบาอาจารย์ และนักนิยมพระสมเด็จในสมัยโบราณหลายท่านแย้งว่าท่านได้สร้างพระผงใบลานพิมพ์ใหญ่ด้วย ประกอบกับพระสมเด็จผงใบลานที่เป็นตัวอย่างในข้อเขียนนี้เป็นพระสมเด็จผงใบลานพิมพ์ใหญ่เช่นกันที่ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดี ข้อมูล ต่าง ๆ เหล่านี้ที่ต้องนำมาพิจารณาประกอบการศึกษา และค้นคว้า
พระสมเด็จเนื้อผงใบลานสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี ได้จัดสร้างประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๐๕-๒๔๐๖ ในสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ (ก่อนที่ท่านจะได้สมณศักดิ์เป็น “สมเด็จพระพุฒาจารย์” ในปี พ.ศ.๒๔๐๗) ท่านได้จัดสร้างพร้อมกับพระสมเด็จเนื้อชานหมากที่วัดระฆังโฆษิตาราม การจัดสร้างในครั้งนั้นจัดสร้างพระสมเด็จเนื้อผงใบลาน และเนื้อชานหมากได้ไม่ถึงร้อยองค์และได้มอบให้แก่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และศิษย์ผู้ใกล้ชิดเพียงไม่กี่คน พระสมเด็จชุดนี้ไม่ได้บรรจุกรุอันเนื่องจากจัดสร้างเป็นการเฉพาะและมีปริมาณน้อยนั่นเอง พุทธศิลปที่พบจะเป็นแม่พิมพ์สมัยใหม่ในยุคแรก ๆ ที่เรียกว่าพิมพ์ประธาน (พิมพ์ใหญ่) และพิมพ์ปรกโพธิ์ พิมพ์อื่น ๆ ไม่พบเห็น การสร้างพระผงใบลานของเจ้าประคุณสมเด็จฯ เริ่มจากการที่ท่านนำพระคัมภีร์ใบลานเก่าที่ชำรุด และได้คัดลอกอักขระพระสูตรคาถาแล้ว รวมกับใบลานที่ท่านได้เจียรไว้ นำมาเผาให้เป็นเถ้า บดให้ละเอียด นำมากรองจนเป็นผงฝุ่น ต่อจากนั้นจึงผสมตามสูตรการสร้างพระสมเด็จของท่านตามสูตรโบราณ อันได้แก่ ปูนเปลือกหอย มวลสาร ผงวิเศษ น้ำมันทัง น้ำผึ้ง กล่าวกันว่าพระสมเด็จผงใบลานซึ่งสร้างพร้อมกับเนื้อชานหมากรวมกันนั้นสร้างได้ไม่ถึงร้อยองค์เพราะเนื่องจากใบลานมีจำนวนไม่มากเมื่อนำมาเผาบดแล้วจะเหลือเพียงจำนวนน้อย
การพิจารณาและวิเคราะห์พุทธศิลป์ และเนื้อมวลสาร
วรรณะองค์พระจะเป็น สีเทาดำ เนื่องจากผสมกับปูนเปลือกหอย และอีกประการความเข้มของสีมากน้อยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นสำคัญ เนื้อพระแห้งสนิท จุดที่ควรพิจารณาเป็นพิเศษได้แก่ เนื้อของพระจะมีความละเอียดมากเนื่องจากผงใบลานผ่านการกรองจนเป็นฝุ่น ปูนที่นำมาผสมถูกบด ตำ อย่างละเอียด ปรากฏเห็นก้อนมวลสารสีเหลืองนวล หินสีน้ำตาลออกส้ม หินอ่อนศักดิ์สิทธิ์สีขาวจากประเทศจีน ทั้งหยาบและละเอียด รวมทั้งปรากฏผงทอง และผงทรายทองกระจายทั่วองค์ถือเป็นหลักสำคัญ คาบไขสีขาวหม่น ๆ ซึ่งจะปรากฏเป็นหย่อม ๆ กระจายอยู่ทั่วไปทางด้านหน้า และมีความชัดเจนมากกว่าด้านหลังนั้นเกิดจากปฏิกิริยาทางธรรมชาติของมวลสารกับน้ำมันงาหรือน้ำมันมะพร้าวที่ใช้ทาพิมพ์ผ่านกาลเวลามิใช่เกิดจากคราบแป้งโรยพิมพ์ดังที่หลายท่านเข้าใจ คราบดังกล่าวนี้จะค่อย ๆ ผุดออกมาเป็นไขเคลือบผิว หรือมีลักษณะเป็นขลุยหรือเป็นเกร็ดเล็ก ๆ บาง ๆ หลุดล่อนเองตามธรรมชาติก็ปรากฏ (รายละเอียดและเหตุผลผมได้เขียนให้อ่านไปแล้วในหลักการพิจารณาพระสมเด็จวัดระฆัง) การยุบตัว และการหดตัวต่างจากพระสมเด็จเนื้อมวลสารโดยทั่วไปด้วยเหตุแห่งเนื้อผงใบลานที่มีความละเอียด น้ำมันทัง และน้ำผึ้งที่เป็นตัวประสาร จึงทำให้มีการเกาะยึดได้ดีจึงมีความแกร่งกว่า ด้านหลังที่พบส่วนใหญ่จะค่อนข้างเรียบหรือมีลักษณะคล้ายสิ่งที่รองรับในขณะผึ่ง ตาก มีรอยปูไต่ หรือรอยหนอนด้นแต่ไม่ค่อยชัดเจนมากนัก พุทธศิลปจัดได้ว่าเป็นพิมพ์แบบสมัยใหม่ในยุคแรก ๆ ที่ค่อนข้างมีความสวยงามใกล้เคียงกับพิมพ์ของพระสมเด็จวัดพระแก้ว องค์พระสมส่วนสง่างาม เส้นสายรายละเอียดชัดเจน การตัดขอบทั้งสี่ด้านค่อนข้างประณีต สิ่งที่น่าพิจารณาอีกประการก็คือการได้พบว่าการจัดสร้างพระสมเด็จเนื้อชานหมากกับเนื้อผงใบลานเป็นการสร้างในคราวเดียวกันแต่พิมพ์ที่ใช้มีลักษณะต่างกัน อันเป็นการบ่งบอกถึงอัจฉริยะที่มีความเป็นอิสระในวิธีคิด ไม่ยึดติด แต่คงไว้ซึ่งการเผยแพร่พุทธศิลปในหลายแนวทาง และหลายรูปแบบของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี นั่นเอง
ท้ายสุดขอให้พยายามพิจารณาจากของจริง และเปรียบเทียบกับหลักการทางวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญ ขอให้ท่านผู้ที่มีความศรัทธาได้โปรดสืบค้นกันต่อไป ด้วยจิตใจที่มั่นคงในสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี
พระสมเด็จ (Phrasomdej) ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด ห้ามทำสำเนาโดยวิธีการใดๆ ห้ามตัด ต่อเติมข้อเขียนนี้ ห้ามนำไปลง Website และส่งทาง E-mail การทำสำเนาเพื่อการศึกษา และเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ สามารถกระทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาต นายกวินทร์ ศรีเสน เป็นผู้ดูแลสิทธิ์

เชิญเข้าชมเพื่อศึกษา ได้ที่
www.phrasomdej.in.th
www.phrasomdejwatrakang.tarad.com/
www.tarad.com/superland
www.tarad.com/phrasomdejwatphrakaew

E-mail : paipana_53@hotmail.com
โทร. 08-2339-6085


  


ราคา: 200,000ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: นายกวินทร์อีเมล์: 
โทรศัพย์: 0873388600IP Address: 27.130.43.11

คำค้น:  รูปพระผงสมเด็จพระพุทธจานโต ทุกรุ่น | ลอยองค์สมเด็จโต เนื้อผงใบลาน | พระสมเด็จผงใบลาน | พระสมเด็จผงใบลานวัดระฆัง | สมเด็จวัดระฆัง เนื้อผงใบลาน | พระลอยองค์สมเด็จโต | สมเด็จจานโต | ราคา สมเด็จ เนื้อ ผง ใบ ลาน | สมเด็จโต ลอยองค์ รุ่น 100 ปี | พระสมเด็จโตลอยองค์เนื้อผง |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]