พระสมเด็จตะกั่วห่อชาวัดลครทำ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี (ประวัติการสร้าง และหลักการพิจารณา)

หน้าแรก » พระเครื่อง » พระเครื่อง / วัตถุมงคล

พระสมเด็จตะกั่วห่อชาวัดลครทำ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี (ประวัติการสร้าง และหลักการพิจารณา)
พระสมเด็จตะกั่วห่อชาวัดลครทำ ( ละคร หรือ ละคอน )

โดย อาจารย์ไพรพนา ศรีเสน

วัดลครทำ เป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่ใน ตำบลบ้านช่างหล่อ อำเภอบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพฯ (ธนบุรี เดิม) ใกล้กับวัดระฆัง สร้างในปี พ.ศ. ๒๓๙๔ ในรัชสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (ร.๒) ผู้สร้างวัดนี้มีอาชีพเป็นนายโรงละครนอกชื่อนายบุญยัง ชาวบ้านเรียกกันว่า นายบุญยัง ละครนอก เหตุที่เรียกกันอย่างนี้ก็เพราะในยุคนั้น ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นยุคที่มีการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการและวัฒนธรรมที่เคยมีตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งศิลปะแขนงหนึ่งทางด้านการแสดง คือ ละคร ก็ได้มีการแบ่งเป็นละครใน และละครนอก (ละครในฝึกเฉพาะในวังเป็นผู้หญิงล้วน ส่วนละครนอกฝึกภายนอกวังเป็นผู้ชายล้วน และห้ามใช้ผู้หญิง) ในสมัยนั้นมีละครอยู่สองคณะคือละครในของเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรี และละครนอกของนายบุญยัง นายบุญยังมีฐานะดีมากอันเนื่องมาจากเป็นนายละคร และเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง จึงได้สร้างวัดขึ้นในบริเวณนี้ ชาวบ้านได้ช่วยกันตั้งชื่อว่า “วัดละครทำ” ตั้งแต่นั้นมา
เรื่องราวของวัดละครทำนั้นมีเรื่องเกี่ยวข้องกับ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี คือท่านได้สร้างพระเจดีย์นอนสององค์ไว้ที่วัดนี้ โดยหลักฐานจากเรื่องเล่าในหนังสือประวัติเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี ของพระมหาเฮง อิฏฐาจาโร ฉบับ พ.ศ. ๒๔๙๙ และอีกหลายๆท่าน ดังความว่า
“ ในการก่อสร้างนั้นปรากฎว่า เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี ได้สร้างถาวรวัตถุหลายอย่าง และท่านมักสร้างของแปลกๆ ของโตๆ ท่านได้สร้างพระเจดีย์นอนที่หลังโบสถ์วัดละครทำไว้สององค์หันหน้าเข้าหากัน (ปัจจุบันรื้อทิ้งแล้ว) มูลเหตุที่ท่านได้สร้างพระเจดีย์นอนนั้นเล่ากันว่าเกิดจากท่านได้ปรารภว่า แต่เดิมพระเจดีย์ที่สร้างกันนั้นสำหรับบรรจุ พระธรรม เรียกกันว่า “ พระธรรมเจดีย์ “ แต่ในกาลปัจจุบันความประสงค์แปรเปลี่ยนไปเป็นเพื่อบรรจุอัฐิธาตุของสกุลวงศ์ หรืออุทิศให้ผู้ตาย จัดเป็นอนุสาวรีย์เฉพาะบุคคล ดังนั้นท่านจึงได้สร้างพระเจดีย์นอนไว้เป็นปริศนาธรรม ซึ่งมีความหมายว่า ต่อไปเบื้องหน้าจะไม่มีผู้ใดสร้างพระธรรมเจดีย์อีกแล้ว “

พระอาจารย์จิ้ม กันภัย (พระภิกษุวงศ์ สุธรรมโม) ปัจจุบันมรณภาพเมื่อ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ สิริอายุ ๘๕ ปี (๕๐ พรรษา ) จำพรรษาอยู่ที่วัดดงมูลเหล็ก บางกอกน้อย เป็นผู้ที่ได้ครอบคลองพระสกุลสมเด็จไว้มากมาย
ได้เล่าถึงมูลเหตุในการสร้าง พระเจดีย์นอน ความว่า

คราวหนึ่ง ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๑๔ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี ได้มาเป็นพระอุปัชฌาย์ที่วัดละครทำและได้ปรารภกับสานุศิษย์ถึงการสร้างพระเจดีย์นอนและการบรรจุพระสมเด็จเพื่อเป็นที่เคารพสักการะแก่ประชาชนในกาลข้างหน้าจึงได้สร้างพระสมเด็จตะกั่วห่อใบชาขึ้น (เรียกว่าพระสมเด็จตะกั่วห่อชา) โดยการทำพิมพ์ของช่างจากทีมบ้านช่างหล่อใช้แบบของพระสมเด็จในสกุลวัดระฆัง และจัดทำขึ้นมาใหม่ในบางส่วนเป็นพิมพ์สองชิ้นประกบกันแบบกดปั๊ม และตัดขอบในภายหลัง (ซึ่งน่าสนใจอยู่ตรงที่ว่าพิมพ์ของพระสมเด็จตะกั่วห่อชาชุดนี้มีพิมพ์ของพระสมเด็จวัดบางขุนพรหมปะปนมาหลายพิมพ์ และน่าเชื่อได้ว่าน่าจะจัดสร้างในเวลาใกล้เคียงกับพระสมเด็จวัดบางขุนพรหมด้วย) ทำพิธีลงพระสูตรคาถาร่วมกับพระสมเด็จวัดระฆังชุดปิดทองทึบ (ชุดปิดทองทึบ เป็นชุดที่เก็บไว้บนเพดานวิหารวัดระฆัง ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นกรุสุดท้าย)
พระสมเด็จตะกั่วห่อชา พระอาจารย์จิ้ม กันภัย ( พระภิกษุวงศ์ สุธรรมโม) ได้เล่าให้ฟังว่าในสมัยนั้นมีชาวจีนที่มีความเคารพนับถือเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี ได้นำชาชั้นดีมาถวายมากมาย (การรักษาคุณภาพของชาในสมัยโบราณในประเทศจีนนั้น หนึ่งในหลายๆวิธีที่คือการห่อด้วยแผ่นตะกั่วบางๆ ) และตะกั่วห่อใบชาเหล่านี้เองที่เป็นที่มาของการสร้างพระสมเด็จตะกั่วห่อชาวัดลครทำ พิมพ์แม่แบบทำด้วยหินลับมีด และโลหะลักษณะกดปั๊มแล้วตัดขอบเป็นพิมพ์นิยมซึ่งเป็นพระสมเด็จเนื้อโลหะหลังแบบทุกองค์ มีความหนาประมาณ ๐.๖ มิลลิเมตร โลหะตะกั่วบางอ่อนนิ่ม ผิวพระแห้ง ปรากฏสนิมแดง สนิมตะกั่ว คราบไขขาว คราบปูน และคราบฝุ่นบางๆ เกาะติด ที่สำคัญมีลักษณะสึกกร่อนไปตามกาลที่ถือเป็นหลักการตามแห่งธรรมชาติ บางองค์ด้านหลังมีจารพระคาถาไว้ด้วย (แต่พบเป็นส่วนน้อยมาก) มีด้วยกันหลายพิมพ์ ได้แก่ พิมพ์พิมพ์ใหญ่ พิมพ์ฐานเส้นด้าย พิมพ์ทรงเจดีย์ พิมพ์สังฆาฏิ พิมพ์ฐานแซม พิมพ์ทรงประมูล พิมพ์สามเหลี่ยม (หน้าหมอน) ฯ ล ฯ หรืออาจกล่าวได้ว่าพระสมเด็จเนื้อผงของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี มีพิมพ์อย่างไร พระสมเด็จตะกั่วห่อชาก็จะเป็นพิมพ์อย่างนั้น
การค้นพบ ในราวปี พ.ศ. ๒๕๐๓–๒๕๐๔ ทางวัดละครทำได้รื้อพระอุโบสถหลังเดิมเพื่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ โดยได้พบพระชุดนี้ในพระอุโบสถ และในวิหาร ส่วนในพระเจดีย์นอนทั้งสององค์ที่นักสะสมพระในสมัยนั้นเข้าใจว่าจะมีพระสมเด็จกลับไม่มี (ในเรื่องนี้ คุณธงชัย พลอยช่าง สกุลเดิม อิศรางกูร ณ อยุธยา ในปัจจุบันมีอายุ ๖๘ ปี เป็นผู้ชำนาญการทางด้านช่างปั้นพระปฏิมากร เล่าว่า ขณะนั้นมีอายุได้ ๑๙ ปี ได้มีโอกาสเข้าไปดูพระชุดนี้ในพระอุโบสถ และในวิหาร เห็นว่ามีจำนวนมาก ประมาณพันเศษเห็นจะได้ ตอนแรกยังไม่มีใครรู้มากนักแต่ต่อมาสักสองสามวันเห็นจะได้นักสะสมพระก็แห่กันมาเต็มวัด แต่พระส่วนใหญ่จะตกอยู่กับหลวงตาจิ้ม ส่วนท่านเองได้มาสี่องค์ ซึ่งได้ใส่ตลับขึ้นคอบูชามาจนถึงปัจจุบัน) ซึ่งพระสมเด็จส่วนใหญ่หรือแทบจะทั้งหมดตกอยู่กับ พระอาจารย์จิ้ม (พระภิกษุวงศ์ สุธรรมโม) เนื่องด้วยได้ทราบข่าวจากช่างที่ทำการรื้อบูรณะ ซึ่งเป็นสานุศิษย์ ท่านจึงได้ขอบูชาไว้เป็นส่วนใหญ่ นักสะสมพระรุ่นเก่าๆพอจะทราบอยู่บ้างแต่เนื่องจากพระส่วนใหญ่ถูกเก็บไว้จึงไม่แพร่หลาย คงแจกให้เฉพาะผู้ที่มีความศรัทธา และสานุศิษย์ใกล้ชิดเท่านั้นซึ่งในปัจจุบันถือเป็นวัตถุโบราณ และเป็นมงคลวัตถุที่หายากมาก และไม่นิยมทำการตลาดในแง่พุทธพาณิชย์ แต่ในแง่ “พุทธคุณ และอิทธิคุณ” ในคราวที่ไปกราบนมัสการ หลวงพ่อวงศ์ หรือพระครูบาชัยยะวงศ์สา แห่งวัดพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน ได้นำ พระสมเด็จวัดพระแก้ว พระสมเด็จปิดทองทึบ และพระสมเด็จตะกั่วห่อใบชาวัดละครทำ ไปให้ท่านตรวจสอบด้วยฌานสมาบัตร ท่านได้กล่าวว่ามีมงคลพระคาถาพุทธคุณและอิทธิคุณแห่งสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี สูงมาก ในคราวนั้นมี พระอาจารย์จิ้ม กันภัย ( พระภิกษุวงศ์ สุธรรมโม ) นายแพทย์วัฒนะ ฐิตะดิลก นายแพทย์สำเริง รัตนระพี ดร.ชัยพร พิบูลศิริ นายสุคนธ์ เพียรพัฒน์ นายเถกิงเดช คล่องบัญชี ร่วมอยู่ในพิธีดังกล่าว
ทรงพุทธคุณ และอิทธิคุณ “อิทธิคุณ” คือ พระคาถาในทางไสยศาสตร์ หรือไสยเวททั้งสองด้านคือขาวและดำ “พุทธคุณ” คือ คำกล่าวพรรณนาคุณของพระพุทธเจ้า หรือการกล่าวถึงคุณความดีของพระพุทธเจ้า เพราะการเริ่มบทสวดที่จะเจริญพระคาถาใดๆจะต้องเริ่มจากบทสวดในการคำกล่าวพรรณนาคุณของพระพุทธเจ้าก่อนเสมอ แต่ส่วนใหญ่พุทธศาสนิกชนจะนิยมเรียกว่า “พุทธคุณ” ซึ่งก็น่าจะมีส่วนถูกต้อง


อ้างอิง

๑. ประวัติวัดทั่วราชอณาจักร เล่ม ๒ กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๒.
๒. จากเรื่องเล่าในหนังสือประวัติเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี ของพระมหาเฮง อิฏฐาจาโร ฉบับ พ.ศ. ๒๔๙๙
๓. จากหนังสือ สี่สมเด็จ เรียบเรียงโดย นายสุคนธ์ เพียรพัฒน์ สำนักพิมพ์ แออล ซี เพรส ๒๕๒๗
๔. ประวัติเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต ) พรหมรังสี วัดระฆังโฆสิตาราม เรียบเรียงโดย พระมหาสมคิด ปิยวัณโณ ป.ธ.๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐
๕. ประสบการณ์ตรง พระภิกษุวงศ์ สุธรรมโม (พระอาจารย์จิ้ม กันภัย) วัดดงมูลเหล็ก กรุงเทพฯ
๖. ประสบการณ์ตรง คุณธงชัย พลอยช่าง ช่างปั้นพระปฏิมากร บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ


หลักการพิจารณาพระสมเด็จตะกั่วห่อชาวัดละครทำ

โดย อาจารย์ไพรพนา ศรีเสน

ผู้ครอบครองจะอุดมไปด้วยโภคสมบัติ อำนาจ วาสนา บารมี สุขภาพกายใจสมบูรณ์ อายุยืนยาว
๑. ทรงพิมพ์ และพุทธศิลปะ จำให้แม่นยำว่ามีกี่ทรงพิมพ์ และแต่ละพิมพ์มีพุทธศิลปะอย่างไร หลักสำคัญคือพิมพ์สมเด็จวัดระฆัง และพิมพ์สมเด็จบางขุนพรหม มีอย่างไร พิมพ์ของพระสมเด็จตะกั่วห่อชาก็เป็นอย่างนั้น
๒. พิมพ์แม่แบบทำด้วยหินลับมีด และโลหะ ลักษณะกดปั๊มแล้วตัดขอบเป็นพิมพ์นิยมขนาดความหนาโดยประมาณ ๐.๖ มิลลิเมตร ซึ่งเป็นพระสมเด็จเนื้อโลหะตะกั่วห่อชาหลังแบบทุกองค์
๓. โลหะตะกั่วบางอ่อนนิ่ม ผิวพระแห้ง ปรากฏสนิมแดง สนิมตะกั่ว คราบไขขาว คราบปูน และคราบฝุ่นบางๆ เกาะติด ที่สำคัญมีลักษณะสึกกร่อนไปตามกาลที่ถือเป็นหลักการแห่งธรรมชาติ
๔. ด้านหลังของพระสมเด็จตะกั่วห่อชาบางองค์จะจารพระคาถาไว้ซึ่งพบเป็นส่วนน้อย
พิมพ์พระสมเด็จตะกั่วห่อชา มีดังนี้
๑. พิมพ์พิมพ์ใหญ่
๒. พิมพ์ฐานเส้นด้าย
๓. พิมพ์ทรงเจดีย์
๔. พิมพ์สังฆาฏิ
๕. พิมพ์ฐานคู่
๖. พิมพ์ฐานแซม
๗. พิมพ์เกศบัวตูม
๘. พิมพ์ปรกโพธิ์
๙. พิมพ์ทรงประมูล
๑๐. พิมพ์สามเหลี่ยม (หน้าหมอน)
๑๑. พิมพ์หน้าจั่ว
๑๒. พิมพ์กลีบบัว
๑๓. พิมพ์ขอบกระด้ง
๑๔. พิมพ์เล็บมือ
๑๕. พิมพ์อกครุฑเศียรบาตร

พระสมเด็จ (Phrasomdej) ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด ห้ามทำสำเนาโดยวิธีการใดๆ ห้ามตัด ต่อเติมข้อเขียนนี้ ห้ามนำไปลง Website และส่งทาง E-mail การทำสำเนาเพื่อการศึกษา และเพื่อประโยชน์ทางวิชาการสามารถกระทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาต นายกวินทร์ ศรีเสน เป็นผู้ดูแลสิทธิ์
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
www.phrasomdej.in.th
www.phrasomdejwatrakang.tarad.com/
www.tarad.com/superland
www.tarad.com/phrasomdejwatphrakaew

E-mail : paipana_53@hotmail.com
โทร. 08-2339-6085


   
   


ราคา: ไม่ระบุต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: นายกวินทร์อีเมล์: 
โทรศัพย์: 0873388600IP Address: 27.130.73.155

คำค้น:  เหรียญตะกั่ว สมเด็จพุฒาจารย์โตหลังพระนารายณ์ ราคา | พระ สมเด็จ ตะกั่ว ห่อ ชา เก๊ | taradcomphrasomdejwatphrakaew | หลวงปู่โตเนื้อตะกั่วหลังพระนารายณ์ | เหรียญสมเด็จโตรุ่นแรก วัดลครทำ ราคา | เหรียญสมเด็จโตหลังพระนารายณ์ | เหรียญพุฒาจารย์หลังพระนาราย | ซองใส่ป้าย พรบไม่มีลาย | เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรมรังสี วัดราษฎร์มงคล | หลวงปู่ทวดเเละพระพุทจารโต |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]