พระสมเด็จคะแนน หลวงปู่ขาว วัดถ้ำกองเพล จ.อุดรธานี เนื้อชานหมาก หมออวยสร้าง สวยแชมป์ หายากแล้วนะคะ องค์นี้มีดีที่เนื้อเกิน เหลือกิน เหลือใช้ค่ะ

หน้าแรก » พระเครื่อง » พระสมเด็จ

พระสมเด็จคะแนน หลวงปู่ขาว วัดถ้ำกองเพล จ.อุดรธานี เนื้อชานหมาก หมออวยสร้าง สวยแชมป์ หายากแล้วนะคะ องค์นี้มีดีที่เนื้อเกิน เหลือกิน เหลือใช้ค่ะ
หลวงปู่ขาว มีนามเดิมว่า ขาว โคระถา เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2431 ที่บ้านชะเนง ต.หนองแก้ว อ.เมือง จ.อำนาจ เจริญ โยมบิดา-มารดา
ชื่อ นายพั่วและนางรอด โคระถา ครอบครัวทำนาและค้าขาย

เมื่ออายุได้ 20 ปี บิดามารดาได้จัดให้มีครอบครัว ภรรยาของท่านชื่อ นางมี และมีบุตรด้วยกัน 3 คน ซึ่งต่อมาได้แยกทางกัน ท่านเป็นผู้มีนิสัยเด็ดเดี่ยว
เอาจริงเอาจังมาก ประกอบกับความมีศรัทธาต่อหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา พ.ศ.2462 เมื่อท่านอายุได้ 31 ปี ได้เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดโพธิ์ศรี
บ้านบ่อชะเนง ต.หนองแก้ว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ โดยมีพระครูพุฒิศักดิ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระอาจารย์บุญจันทร์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์

เมื่ออุปสมบทแล้ว หลวงปู่ขาวท่านได้จำพรรษาที่วัดโพธิ์ศรี เป็นเวลา 6 พรรษา เนื่องจากท่านได้บังเกิดศรัทธาในปฏิปทาของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
ท่านจึงเข้าญัตติเป็นพระธรรมยุต เมื่อปี พ.ศ.2468 อายุได้ 37 ปี ณ พัทธสีมาวัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี โดยมีพระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล) เป็นพระ
อุปัชฌาย์ แล้วได้จำพรรษาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี เป็นเวลา 8 ปี จากนั้นได้เดินธุดงค์ตามพระอาจารย์หลวงปู่มั่น ไปปฏิบัติธรรมในสถานที่ต่างๆแทบทุกภาค
ของประเทศ นอกจากนี้ ท่านยังได้เคยเดินธุดงค์ร่วมกับหลวงปู่ฝั้น อาจาโร, หลวงปู่แหวน สุ จิณโณ, หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม, หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
เป็นเวลารวมกันหลายปีอีกด้วย

หลวงปู่ขาวได้สร้างบารมีอยู่ในป่าเขา เป็นเวลายาวนาน มีประสบการณ์มากมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าทั้งหลาย เช่น ลิง ค่าง ช้าง เสือ เวลาท่านนึกถึงอะไร สิ่งนั้น
มักจะมาตามความรำพึงนึกคิดเสมอ เช่น นึกถึงช้าง ว่าหายหน้าไปไหนนานไม่ผ่านมาทางนี้เลย พอตกกลางคืนดึกๆ ช้างก็จะมาหาจริงๆ และเดินตรงมายังกุฏิ
ที่ท่านพักอยู่ พอให้ท่านทราบว่าเขามาหาแล้ว ช้างก็จะกลับเข้าป่าไป เวลาที่ท่านนึกถึงเสือก็เช่นกัน นึกถึงตอนกลางวัน ตกกลางคืนเสือก็มาเพ่นพ่านภายใน
วัด บริเวณที่ท่านพักอยู่

หลวงปู่ขาว อนาลโยมีความเด็ดเดี่ยวในข้อวัตรปฏิบัติมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเดินจงกรม กล่าวคือ เมื่อฉันเสร็จ เริ่มเดินจงกรมเป็นพุทธบูชา พอถึง
บ่ายสองโมงเริ่มเดินจงกรมถวายเป็นธรรมบูชา จนถึงบ่าย 4 โมง และเมื่อทำข้อวัตรเสร็จสิ้นแล้วก็จะเริ่มเดินจงกรมถวายเป็นสังฆบูชา จนถึงประมาณ
4-5 ทุ่ม จึงเข้าที่พักเพื่อบำเพ็ญภาวนาต่อไป

หลวงปู่ขาว อนาลโย ได้บำเพ็ญเพียรออกธุดงค์ เพื่อเผยแผ่พระธรรมคำสอน ตามสถานที่ต่างๆ หลายแห่ง จนอายุ 70 ปี จึงจำพรรษาเป็นการถาวรที่
วัดป่าถ้ำกลองเพล หลวงปู่ขาวเป็นภิกษุ ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ มีข้อวัตรปฏิบัติงดงาม สมควรจดจำเป็นแบบอย่าง ในช่วงบั้นปลายชีวิต หลวงปู่ขาวมีอาการ
อาพาธอยู่ถึง 9 ปี แต่สุขภาพจิตดี มีนิสัยรื่นเริง ติดตลก ในระยะ 3 ปีสุดท้าย นัยน์ตาของท่านมืดสนิท เพราะต้อกระจก หูก็ตึงมาก เพราะหินปูนจับกระดูก
แต่ท่านมิได้เดือดร้อนใจ และสามารถบอกกำหนดอายุขัยของตนเองได้

กระทั่งวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2526 หลวงปู่ขาวได้มรณภาพลงอย่างสงบ สิริอายุ 95 ปี 64 พรรษา ในวันพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ขาว เมื่อ
วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2527 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธาน พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันดังกล่าววัดถ้ำกลองเพล ซึ่งมีอาณาบริเวณหลายพันไร่ กลับคับแคบไปถนัดตา เพราะ
ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลกันมาร่วมมากเป็นประวัติการณ์

หลังจากทรงบรรจุอัฐิ และทรงเปิดเจดีย์พิพิธภัณฑ์แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบนมัสการสมเด็จพระสังฆราช
และครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ฝ่ายกรรมฐานในปะรำพิธี สมเด็จพระนางเจ้าฯ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประทับบนพื้นสนามห่างออกมานอกปะรำพิธี
ระหว่างนั้นคณะผู้ตามเสด็จต่างได้กลิ่นหอมอ่อนๆ คล้ายกลิ่นบุหงาร่ำโชยมาตลอดเวลา ปรารภกัน และคิดว่าคงจะเป็นกลิ่นดอกไม้ในพวงมาลัยบุหงา
ที่ทูนเกล้าฯ ถวายเมื่อรับเสด็จตอนเสด็จพระราชดำเนินมาถึง ขณะนั้นผู้ใกล้ชิดประหลาดใจกันแต่ว่า ผู้เชิญพวงมาลัยบุหงานั้นอยู่ไกลอีกฝากหนึ่งของสนาม
กลิ่นหอมทำไมโชยมาไกลนัก...แต่เราก็ไม่ได้นึกอะไรมากนัก จนกระทั่งถึงเวลาจะเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฏรที่มาเฝ้าเรียงรายในบริเวณวัด ขณะ
เสด็จผ่านพระเจดีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ รับสั่งว่า

" หลวงปู่ขาวก็มาด้วย "

พระราชอาญาไม่พ้นเกล้าฯ พระสุรเสียงนั้นดูเหมือนทรงปลื้มปีติจนทอดพระกรมาทรงจับมือผู้ใกล้ชิดไว้ แม้รับพระราชกระแสนั้นไว้เหนือเกล้าแล้ว
แต่ผู้นั้นก็ยังงงๆ อยู่ กราบบังคมทูลถามไปว่า
" หลวงปู่มาหรือเพคะ ข้าพระพุทธเจ้าไม่เห็นท่าน หลวงปู่ท่านนั่งอยู่ตรงไหนเพคะ "

พระองค์ทรงรับสั่งว่า " ได้กลิ่นชานหมากของท่าน "

ผู้นั้นขนลุกซู่ นึกถึงกลิ่นหอมคล้ายบุหงาที่พวกเราคุยถึงกันอยู่ตลอดเวลาเมื่อสักครู่นี้ ชานหมากของหลวงปู่ขาวนั้น ในบรรดาหมู่ลูกศิษย์ทราบกันดีว่า
หอมอย่างไร ผู้จัดถวายจะจัด ใบเนียม พิมเสน ฯลฯ สารพัดใส่ไปในหมากด้วย กำลังกราบหลวงปู่เราจะได้กลิ่นหอมของ ของเหล่านี้ซึ่งคล้ายกับกลิ่น
บุหงาโชยอยู่ตลอดเวลา และหลายต่อหลายครั้งที่หากนึกถึงหลวงปู่ นึกห่วงใย จะได้กลิ่นหอมของพิมเสน ใบเนียม ชานหมากของท่านอยู่เสมอๆ

เลยกราบบังคมทูลว่า พวกเรา และหลายท่านในคณะตามเสด็จก็ได้กลิ่นหอมกันทั้งนั้น รวมทั้งสมเด็จพระเทพฯ ก็ยังทรงออกพระโอษฐ์ด้วย เพียงแต่มิ
ได้มีใครนึกเฉลียวใจเท่านั้น ว่าเป็นกลิ่นชานหมากของหลวงปู่

ธรรมมะตอนหนึ่งของ หลวงปู่ขาว อนาลโย

รอยเท้าของบรรดาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้อาจจะรวมลงไปในรอยเท้าของช้าง พระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์
ก็อาจรวมลงได้ในธรรมข้อเดียวคือ สติ

วัตถุมงคลทุกรุ่นของท่าน พุทธคุณเด่นในด้านเมตตามหานิยม

บริการส่งฟรีทั่วประเทศ
รับประกันแท้ 100 % ตลอดอายุการใช้บูชาค่ะ
หาพระแท้ คุ้มค่า น่าบูชา มาพรโสธรซิคะ
โทร 086-845-2266
โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย ย่อยสรงประภา 4222429957 ค่ะ


  


ราคา: 3,500 ลดเหลือ 1,899 เท่านั้นค่ะต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: พรโสธรอีเมล์: 
โทรศัพย์: 086-845-2266IP Address: 171.7.92.156

คำค้น:  พระสมเด็พิมพ์คะแนนจเนื้อผงน้ำมันชานหมากสองหน้า | พระคะแนนหลวงปู่ขาว | พระผงว่าน ชานหมาก หลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล | พระเครื่องสมเด็จขะแนนหลวงปู่พูวัดอิน | สมเด็จชานหมาก | พระสมเด็จคะแนนหลวง | สมเด็จหมออวย ราคา | ราคาสมเด็จหลวงปู่ขารุ่นหมออวยว | สมเด็จหมออวย หลวงปู่ขาว | สมเด็จรุ่นหมออวย |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]