มาใหม่ สมเด็จคะแนน เกศทะลุซุ้ม รุ่นแรก หลวงปู่ถม วัดเชิงท่า ครบ ๕ รอบ พ.ศ. ๒๕๑๕ สวยเดิมมากๆค่ะ

หน้าแรก » พระเครื่อง » พระสมเด็จ

มาใหม่ สมเด็จคะแนน เกศทะลุซุ้ม รุ่นแรก หลวงปู่ถม วัดเชิงท่า ครบ ๕ รอบ พ.ศ. ๒๕๑๕ สวยเดิมมากๆค่ะ
สมเด็จคะแนน เกศทะลุซุ้ม รุ่นแรก หลวงปู่ถม วัดเชิงท่า ครบ ๕ รอบ พ.ศ. ๒๕๑๕ สวยเดิมมากๆค่ะ

หลวงปู่ถม เกิดเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๔๕๕ ที่บ้านโพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี โยมบิดาเป็นกำนันชื่อ "ลอย สงวนวงษ์" โยมมารดาชื่อ "เนย" อาชีพชาวนา เริ่มการศึกษาครั้งแรกกับโยมบิดา ตั้งแต่อายุได้ ๕ ปี

ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๖๒ โยมบิดานำตัวมาฝากไว้กับอาชื่อ สามเณรแถม ที่วัดเชิงท่า ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี ได้เรียนหนังสือแบบเรียนเร็วหนังสือมูลบทบรรพกิจ รวมทั้งหัดอ่านตัวขอม จากหนังสือพระมาลัย ถึง พ.ศ. ๒๔๖๔ โยมบิดานำตัวไปฝากเรียนที่โรงเรียนประจำจังหวัดลพบุรี ในครั้งนั้นอยู่ ณ บ้านวิชาเยนทร์ เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

พ.ศ. ๒๔๖๕ ย้ายไปอยู่กับพระครูธรรมรักขิต ผู้เป็นอา ที่วัดสุทัศนเทพวราราม กทม.ได้ศึกษาที่โรงเรียนของวัดสุทัศนฯ จนจบชั้นประถมศึกษา และจบประถมช่างไม้ จากนั้นได้เรียนภาษาบาลีเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๐ กลับบ้านมาช่วยครอบครัวทำนา

ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๔๗๕ อายุครบ ๒๐ ปี ได้บรรพชาอุปสมบทตามประเพณีไทย ที่วัดโคกหม้อ ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี โดยมีพระครูโวทานสมณคุต เจ้าอาวาสวัดกวิศรารามฯ เจ้าอาวาสวัดเชิงท่า และเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการบุญ เจ้าอาวาสวัดโคกหม้อเป็นกรรมวาจาจารย์ และพระอาจารย์ฉาย วัดเชิงท่า เป็นอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า "ธมฺมทีโป"

พ.ศ.๒๔๗๙ ย้ายมาอยู่วัดเชิงท่า เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นเอก พ.ศ.๒๔๘๒ คณะสงฆ์ได้แต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดเชิงท่า พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นพระครูใบฎีกา ตำแหน่งฐานานุกรมของพระกิตติญาณมุนี (พระพุทธวรญาณ)

พ.ศ.๒๕๐๔ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส ปีรุ่งขึ้นได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะตำบลพรหมาสตร์ และตำบลบางขันหมาก พ.ศ.๒๕๑๓ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น "พระครูโสภณธรรมรัต" ต่อมาได้เป็นพระอุปัชฌาย์ / เป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี / ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี

ในฐานะที่เป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจมายาวนาน หลวงปู่ถมมีบทบาทในการทำนุส่งเสริมพระพุทธศาสนาเป็นอันมาก อาทิ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม เป็นพระธรรมทูตของกองอำนวยการก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลลพบุรี

นอกจากนี้ท่านได้นิพนธ์งานส่งเสริมศิลธรรมอันดี ตามหลักพระพุทธศาสนา ให้กับปวงชนและพิมพ์เผยแพร่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งทำหน้าที่บริหารคณะสงฆ์อำเภอเมืองลพบุรี อบรมภิกษุสามเณรร่วมกับเจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรีเป็นประจำ

ผลงานสำคัญล่าสุด คือ การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์ เพื่อรวบรวมและจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุอันมีค่า ในการศึกษามรดกวัฒนธรรมไทย เป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจต่อไป

พระพุทธวรญาณ อดีตเจ้าอาวาสวัดกวิศรารามฯ และเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ได้กล่าวคำนิยมแด่หลวงปู่ถมในคราวทำบุญอายุ ๘๐ ปี เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๕ ตอนหนึ่งว่า “ท่านพระครูโสภณธรรมรัต เป็นพระเถระที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่า เป็นปูชนียบุคคลของพระพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย เพราะ ๑. ท่านมีความเป็นอยู่ด้วยความสงบ ตามสมณวิสัย ซึ่งหาได้ยากยิ่งในเวลานี้ ๒.ท่านได้ยึดมั่นในสมณปฏิบัติ คือ ประกอบด้วยเมตตาธรรม ยึดพระธรรมวินัย อันเป็นแบบชีวิตที่ถูกต้องและสมบูรณ์เป็นหลัก และมุ่งหมายความสงบเรียบร้อยเป็นปกติดสำคัญ ...ข้าพเจ้ายืนยันได้ว่า ข้าพเจ้ารัก นับถือและเลื่อมใสท่านมากมานาน”

พระครูโสภณธรรมรัต (หลวงปู่ถม ธมฺมทีโป) เจ้าอาวาสวัดเชิงท่า อ.เมือง จ.ลพบุรี ได้ละสังขารแล้วด้วยอาการสงบ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลาประมาณ ๑๕.๓๐น. สิริรวมอายุได้ ๙๖ ปี พรรษา ๗๖

เท่าที่ได้รับการกล่าวขานก็คือ น้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ ผู้ที่ได้รับมักจะประสบกับความโชคดีมีลาภอย่างไม่คาดคิดมาก่อน
ศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่ได้รับความเชื่อถือคือ การเจิมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ได้รับการเล่าสืบต่อๆกันมาว่า เมื่อครั้งที่หลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์โก่งธนู ลพบุรี ยังมีชีวิตอยู่ มีผู้ไปขอให้ท่านเจิมรถยนต์ให้
หลวงพ่อพริ้งได้กล่าวต่อเจ้าของรถว่า “ตำราของฉันมันชอบลองของนะ”

ปรากฏว่าเป็นตามที่ท่านลั่นวาจาไว้ทุกครั้ง

เมื่อเสร็จพิธีเจิมรถ เจ้าของนำรถออกนอกวัด มักจะพบประสบการณ์ตามที่หลวงพ่อพริ้งบอกไว้เป็นประจำ

ภายหลังท่านได้บอกต่อผู้ที่จะนำรถไปให้ท่านเจิมว่า “หากไม่ต้องการเจออุบัติเหตุประเภทปลอดภัยโดยตลอด ไปหาพระอาจารย์ถม วัดเชิงท่า ให้ท่านเจิมให้ ฉันรับรอง”

คำพูดของหลวงพ่อพริ้งเหมือนเป็นเครื่องการันตีในสรรพคุณ เพราะนับแต่นั้นเป็นต้นมา ได้ผู้นำรถมาให้ท่านเจิมมากขึ้นๆ

ในส่วนของวัตถุมงคลนั้น ที่โด่งดังมีประสบการณ์ให้กล่าวขานถึงความขลังศักดิ์สิทธิ์ก็คือ เหรียญพระสมเด็จเกศทะลุซุ้ม ปี15,พระกริ่งธรรมรัตน์ พระสมเด็จเนื้อผง ,พระนาคปรก,พระย้อนยุคพระเครื่องเมืองลพบุรี,พระปิดตามหาลาภ พระร่วงโสภณญาณรังษี


ประสบการณ์ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางด้านแคล้วคลาด ปกป้องคุ้มครอง เมตตามหานิยมเป็นเอกค่ะ

บริการส่งฟรีทั่วประเทศ
รับประกันแท้ 100 % ตลอดอายุการใช้บูชาค่ะ

หาพระแท้ คุ้มค่า น่าบูชา มาพรโสธรซิคะ
โทร 089-8195454

EMS แพ็คอย่างดีค่ะ

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย ย่อยสรงประภา 4222429957
หรือ ธนาคารกรุงเทพ หลักสี่ 1890376799 ค่ะ


  


ราคา: บูชาแล้ว จัดส่งเรียบร้อยค่ะต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: พรโสธรอีเมล์: 
โทรศัพย์: 089-8195454IP Address: 14.207.121.181

คำค้น:  การทําซุ้มทาสวยงาม | สมเด็จหลวงพ่อแพ พิมพ์ซุ้มมาลัย | พระพิมพิสมเด็จ หลวงปู่ถมวัดเชิงท่า | พระสมเด็จวัดเกศรุ่นแช่นำ้มนต์ | เกศทลุ วัดเชิงท่า | สมเด็จหลวงพ่อแพ พระคะแนน เกศทะลุ | สมเด็จหลวงพ่อแพ พระคะแนน เกศทะลุซ่้ม | สมเด็จหลวงพ่อแพ พระคะแนน เกศทะลุซุ้ม | สมเด็จเกศทะลุซุ้ม หลวงปู่ถม | สมเด็จเกศทะลุ หลวงพ่อถม วัดเชิงท่า |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]