@@@@ หลวงพ่อเงิน บางคลาน ออกวัดบึงนาราง ปี 15 เนื้อทองผสม บรรจุกริ่ง พิมพ์ยอดนิยม สภาพสวย รับประกันความแท้100 % พร้อมบัตรรับรอง @@@@

หน้าแรก » พระเครื่อง » พระเครื่อง / วัตถุมงคล

@@@@ หลวงพ่อเงิน บางคลาน ออกวัดบึงนาราง ปี 15 เนื้อทองผสม บรรจุกริ่ง พิมพ์ยอดนิยม สภาพสวย รับประกันความแท้100 % พร้อมบัตรรับรอง @@@@
@@@@ หลวงพ่อเงิน บางคลานออกวัดบึงนาราง ปี 15 เนื้อทองผสม บรรจุกริ่ง พิมพ์ยอดนิยม สภาพสวย รับประกันความแท้100 % พร้อมบัตรรับรอง @@@@

หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พระเกจิที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเพ็ชรน้ำเอกของจังหวัดพิจิตร เป็นอมตมหาเถระแห่งกรุงสยาม เป็นที่เคารพนับถือ ของพุทธศาสนิกชนมาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน วัตถุมงคลที่ท่านสร้างยังคงเป็นที่นิยมและแสวงหาอย่างสูงในหมู่พุทธบริษัทและแวดวงนักเล่น พระทั้งหลาย ทั้ง รูปหล่อลอยองค์ พิมพ์นิยม รูปหล่อลอยองค์ พิมพ์ขี้ตา เหรียญหล่อพิมพ์จอบใหญ่ และเหรียญหล่อพิมพ์จอบเล็ก ด้วยพุทธานุภาพที่ความเข้มขลังปรากฏแก่ผู้มีไว้ครอบครอง หลวงพ่อเงิน เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2351 ใน สมัยรัชกาลที่ 1 ที่บ้านบางคลาน จ.พิจิตร เมื่อท่านเยาว์วัยศึกษาเล่าเรียนที่วัดตองปุ (วัดชนะสงคราม) ที่กรุงเทพมหานคร พออายุครบบวชก็อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ได้รับฉายา "พุทธโชติ" ศึกษาร่ำเรียนพระธรรมวินัยและวิปัสสนากรรมฐานที่วัดชนะสงคราม และถวายตัวเป็นศิษย์ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) วัดระฆังโฆสิตาราม จากนั้นกลับไปจำพรรษาที่วัดคงคาราม บ้านบางคลาน ต่อมาออกธุดงค์มายังหมู่บ้านวังตะโก และได้หักกิ่งโพธิ์ 3 กิ่ง ปักลงตรงบริเวณป่าตะโก แล้วอธิษฐานจิตว่า "ถ้าข้าพเจ้าได้มาสร้างวัด ณ สถานที่แห่งนี้ ถ้ามีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตข้างหน้า ขอให้กิ่งโพธิ์ทั้ง 3 กิ่ง จงเจริญงอกงามตามไปด้วย" ซึ่งก็เป็นไปตามคำอธิษฐาน ท่านได้สร้างกุฏิ วิหารอุโบสถ และเสนาสนะต่างๆ ภาย ในวัดจนสมบูรณ์ครบถ้วน ให้ชื่อว่าวัดวังตะโกหรือวัดบางคลาน ต่อมาเปลี่ยนเป็น"วัดหิรัญญาราม" หลวงพ่อเงิน ได้อนุญาตให้จัดสร้างวัตถุมงคลดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาและผู้ เคารพศรัทธาเมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ให้แวะเวียนมากราบนมัสการและช่วยกันดูแลวัดบางคลานอย่างสม่ำเสมอจนมีความ รุ่งเรืองมาถึงทุกวันนี้... หลวงพ่อเงินท่านมรณะภาพในปี พ.ศ. 2462 สิริอายุ 111 ปี พรรษา 90 จากนั้น จนมาถึงปัจจุบัน ก็ยังมีการจัดสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อเงินเรื่อยมา ซึ่งทุกรุ่นก็ล้วนทรงอานุภาพและเป็นที่นิยมสะสมทั้งสิ้นด้วยบารมีของหลวงพ่อ เงิน โดยเฉพาะรุ่นที่สร้างเมื่อปี พ.ศ.2515 ซึ่งประกอบพิธีเททองที่วัดสุทัศนเทพวรารามและพุทธาภิเษกที่วัดบางคลาน (วัดหิรัญญาราม) จ.พิจิตร ในการพุทธาภิเษกที่วัดบางคลานในปี 2515อุโบสถวัดบางคลานยังก่อสร้างไม่เสร็จหลังคายังไม่มี ได้เกิดปรากฏการณพระราหูอมพระจันทร์หรือจันทรุปราคาและเกิดเหตุการณ์อีกหลาย อย่างจนทำให้ หลวงพ่อเงิน ปี 15 จำหน่ายจ่ายแจกหมดอย่างรวดเร็ว และราคาขยับขึ้นอยู่ตลอดเวลาจนบัดนี้ สำหรับหลวงพ่อเงิน บางคลาน ปี 15 นั้นได้ถูกจัดสร้างขึ้นในจังหวัดพิจิตรอีกหลายวัดเนื่องจากชาวพิจิตรนั้น ศรัทธาหลวงพ่อเงินเป็นอย่างมาก... "" วัดบึงนารางก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่สร้างหลวงพ่อเงิน บางคลาน ปี 15 เช่นกัน หลวงพ่อเงิน บางคลาน ปี 15 ราคาไปหลายหมื่นบาทแล้ว หลวงพ่อเงิน บางคลาน ปี 15 ออกวัดมูลเหล็ก ก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่ร่วมปลุกเสกในพิธีปี15 ของวัดบางคลานพุทธคุณเหมือนหลวงพ่อเงินวัดบางคลานปี15 ทุกประการ ตอนนี้ หลวงพ่อเงิน15 วัดบางคลานราคาติดเพดานบนไปแล้วลองหันมาเก็บพระร่วมพิธีดูครับราคายัง ถูกกว่า เก็บไว้มีแต่กำไร ขึ้นคอได้สบายใจ เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง

พิธีเดียวกับหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ปี 2515ได้แก่

-หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ปี 2515 ออกวัดท้ายน้ำ

-หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ปี 2515 ออกวัดวังจิก

-หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ปี 2515 ออกวัดหอไกร

-หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ปี 2515 ออกวัดบึงนาราง

-หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ปี 2515 ออกวัดวังกระทึง

-หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ปี 2515 ออกวัดมูลเหล็ก

....ใน ปีพ.ศ. 2452 ที่จังหวัดนครปฐมได้มีการชุมนุมพระอาจารย์จากสำนักต่างๆ ทั่วประเทศไทย มีการทดสอบวิทยาคม และพลังจิตจากพระอาจารย์ทั่วประเทศที่ได้รับนิมนต์มาร่วมในพิธีร้อยกว่าองค์ ซึ่งแต่ละจังหวัดได้จัดให้พระอาจารย์เดินทางไปร่วมในพิธี โดยมีการทดสอบพระอาจารย์ต่างๆ ครั้งละสิบองค์ มีสมเด็จพระสังฆราช (เข) วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ที่บริเวณ วัดพระปฐมเจดีย์ ในการทดสอบครั้งนั้นมีกติกาว่าให้เอาท่อนไม้มา 1 ท่อน วางบนม้า 2 ตัว แล้วเอากบไสไม้วางไว้บนท่อนไม้ แล้วประธานฝ่ายสงฆ์จึงบอกกติกาว่า อาจารย์องค์ใดสามารถทำกบไสไม้ให้วิ่งไสไม้ไปกลับได้โดยกบไม่หล่นทำการทดสอบ กันถึงสามวันสามคืน พระอาจารย์ส่วนมากสามารถใช้จิตบังคับให้กบวิ่งไปได้ แต่กลับไม่ได้ ที่ทำให้กบไสไม้ไปกลับได้ มีด้วยกัน 10 รูป ในสิบรูปนั้นมี

หลวงพ่อกลั่น

หลวงปู่บุญ

หลวงพ่อวัดมะขามเฒ่า

หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง

หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

หลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก

หลวงพ่อทอง วัดเขากบทวาศรี นครสวรรค์

หลวงพ่อปาน วัดบางเหี้ย

หลวงปู่ยิ้ม หนองบัว

หลวงพ่อจอน วัดดอนรวบ ชุมพร


   
 


ราคา: พิเศษโทรสอบถามต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: Watอีเมล์: 
โทรศัพย์: 081-306-8434IP Address: 182.53.17.188

คำค้น:  หลวงพ่อเงินออกวัดบางนาวัง | หลวงพ่อเงินวัดหิรัญญารามวังตะโกเนื้อเงิน รุ่นพิเศษ | หลวงพ่อเงินปี15วัดคงคาราม | พ่อเงินบางคลาน | หลวงพ่อเงิน วัดบึงนาราง ปี 25 | รูปหล่อปั้มหลวงพ่อเงินออกวัดมูลเหล็ก | หลวงพ่อเงินวัดวังกระทึงปี2515 | หลวงพ่อเงินวัดหิรัญญาราม | หลวงพ่อเงินวัดห้วยเขน | หลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาสี่ชาย |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]