ชุดฝึก ชุดคิด อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม INDUSTRIAL ELECTRONICS EXPERIMENT SET ชุดคิดชุดฝึกวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชุดคิดชุดฝึกวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร ห้องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการศึกษา จำหน่ายเครื่องฉายภาพ 3 มิติ VISUALIZER

หน้าแรก » หนังสือ และ การศึกษา » อุปกรณ์ประกอบการศึกษา

ชุดฝึก ชุดคิด อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม INDUSTRIAL ELECTRONICS EXPERIMENT SET ชุดคิดชุดฝึกวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชุดคิดชุดฝึกวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร ห้องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการศึกษา จำหน่ายเครื่องฉายภาพ 3 มิติ VISUALIZER
+ ชุดฝึก วิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1-2
+ ชุดฝึก วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
+ ชุดฝึก วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
เหมาะสำหรับใช้ฝึก ปฏิบัติใบงานในระดับชั้น ปวช. ปวส. และระดับ ปริญญาตรี.
ในการเรียนการสอนสายอาชีพ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาไฟฟ้า

ชุดคิด WD-81 , ชุดคิด WD-82 ชุดคิด WD-83 , ชุดคิด WD-84
เหมาะสำหรับให้นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ใช้ฝึกประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านอุตสาหกรรม วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร (เป็นแบบชุดคิด) ให้นักเรียนนักศึกษานำมาประกอบด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ส่งงานเป็นรายกลุ่ม เพื่อเป็นงานส่งให้กับครูผู้สอนในรายวิชา อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร ก่อนจบภาคเรียน

สิ่งที่ได้รับจากการประกอบชุดคิด WD-81 , ชุดคิด WD-82, WD-83 , ชุดคิด WD-84
ผู้เรียนจะได้รู้จักอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางด้านอุตสาหกรรมในเบื้องต้น รู้จักอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรในเบื่องต้น และยังได้ฝึกทักษะในการบักกรี หลังผู้ประกอบเสร็จแล้ว สามารถนำมาใช้เป็นชุดฝึกในรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร เพื่อทดลองตามใบงาน ในเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์

ชุดฝึก WD-81 , ชุดฝึก WD-82
เหมาะสำหรับให้นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ใช้ฝึกปฏิบัติใบงานในเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร ในเบื่องต้น จำนวนไม่ต่ำกว่า 16 ใบงาน ทำให้ผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้สมบรูณ์มากขึ้น และทำให้ผู้เรียนได้มีชุดฝึกวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ชุดฝึกวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชุดฝึกวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร ได้ลงปฏิบัติในการเรียน

+ บริการให้คำปรึกษา รับออกแบบและประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามต้องการ
ซ่อมแซมระบบเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ


+ จำหน่ายเครื่องฉายภาพ 3 มิติ VISUALIZER ยี่ห้อ RAZR รุ่น EV-350,รุ่น EV-140R พร้อมบรรยายแนะนำการใช้งาน
รุ่น EV-350 ราคา 36,000 บาท (โรงเรียน และวัด ให้ส่วนลด 10 % และสามารถแยกรายการให้ได้)
รุ่น EV-140R ราคา 38,000 บาท (โรงเรียน และวัด ให้ส่วนลด 10 % และสามารถแยกรายการให้ได้)
สั่งซื้อมากกว่า 1 เครื่องให้ราคาพิเศษ
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ
Razr รุ่น EV-350

- สามารถเลือกระดับการแสดงผลได้ระดับ 720P, XGA (1024 x768), SXGA (1280 x1024)
- เป็นเครื่องนำเสนอภาพด้วยกล้องวีดีทัศน์ 3,200,000 pixel
- สามารถซูมภาพด้วยเลนส์ได้ 12 เท่า (Optical) และซูมดิจิตอลได้ 10 เท่า (Digital)
- หมุนกล้องได้ 330 องศาแนวตั้ง
- สามารถปรับความชัดแบบธรรมดาและแบบอัตโนมัติ (Auto/Manual Focus)
- สามารถปรับความขาวได้อัตโนมัติ (Auto White Balance)
- มีระบบปรับภาพ Positive/Negative
- มีระบบปรับภาพ สี หรือ ขาว/ดำ
- สามารถแสดงภาพได้ 2 ภาพในจอเดียวกัน (Image Split) ภาพปัจจุบันและภาพที่บันทึกไว้
- ระบบการหยุดภาพนิ่ง (Image Freeze)
- สามารถหมุนภาพได้ 180° จากปุ่มกดที่ตัวเครื่อง
- มีไฟส่องวัตถุแบบ LED 2 แขนขนาด 1.0 W และมีไฟที่ฐานชนิด LED ขนาด 2.5 W
- มีช่องสัญญาณ ดังต่อไปนี้
- Audio Input : PC Audio x 2 , Audio In (Mini Jack) x 2
- MIC In(phone jack) x 1
- Computer Input : RGB D-sub 15-pin x 2
- Audio Output : Audio Out (Mini Jack) x 1
- Computer Output : RGB D-sub 15-pin x 2
- ตัวเครื่องรับประกัน 2 ปี
- มีรีโมทไร้สาย ควบคุมเครื่องด้วยรีโมท มีช่องเก็บรีโมทในตัวเครื่องเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
..............................................................................................................................................
+ รับซ่อมกล่อง ECU รถยนต์ กล่องควบคุม AIR
+ รับทำโปรเจ็ค ชุดประกอบ ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ห้องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการศึกษา

+ จำหน่ายอุปกรณ์ทางการศึกษา ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา
ประเมินค่าใช้จ่ายในการซ่อมอุปกรณ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทุกรุ่น โดยวิศวกรระบบ

: หมายเหตุ สามารถแยกรายการให้ได้ตามที่ต้องการของหน่วยงาน (ต่อชิ้นไม่เกิน 5000 บาท)
...............................................................................................................................

+ รับตรวจซ่อม และเพิ่มเติม ติดตั้งเพิ่มใหม่ ห้องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการศึกษา งบโรงเรียนในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ทั่วประเทศ

+ ออกแบบและผลิตชุดฝึกด้านอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับวิทยาลัยในสังกัด สอศ และมหาวิทยาลัย ตามต้องการ
...............................................................................................................................

+ ต้องการข้อมูลเพิ่ม ให้แจ้งความต้องการว่าเรื่องใด หรือให้เสนอราคาที่ต้องการ(โดยแจ้ง)
1. จำนวนว่าต้องการเท่าใด ........xx.....
2. ระบุชื่อสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่ให้เสนอราคา ..........................................
3. ระบุที่อยู่ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ...........................

ติดต่อ ตั้งใจรุ่งเรืองเทคโนโลยี 085-4973290 ,037-398471
แจ้งมาที่ Email: thai.tr2516@gmail.com
..................................................................................................................................

รับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง
รับผู้ที่จบปริญญาตรี(คอบ,วศบ)ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ด้านโทรคมนาคม ด้านอุตสาหกรรม หรือด้านคอมพิวเตอร์ อายุ 25-35 ปี สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ สามารถทำงานวิจัยด้านการศึกษาได้
ติดต่อ 085-4973290
.................................................................................................................................


   


ราคา: ไม่ระบุต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: ตั้งใจรุ่งเรื่องเทคโนโลยีอีเมล์: 
โทรศัพย์: 085-4973290,037-398471IP Address: 203.172.175.226

คำค้น:  ชุดฝึก อิเล็กทรอนิกส์ | อุปกรณ์ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์ | ใบงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1 | ชุดฝึกวงจรอิเล็กทรอนิกส์ | ใบงาน วงจรอิเล็กทรอนิกส์ | โปรเจค ชุดฝึก วงจรอิเล็กทรอนิกส์ | ชุดฝึกทดลองเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น | ชุดฝึกวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ราคา |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]