ที่สุดของรวมแนวข้อสอบสถาบันการพลศึกษา อาจารย์ บุคลากรทุกตำแหน่ง

หน้าแรก » หนังสือ และ การศึกษา » หนังสือ และ การศึกษาอื่นๆ

ที่สุดของรวมแนวข้อสอบสถาบันการพลศึกษา อาจารย์ บุคลากรทุกตำแหน่ง
รวมข้อสอบสถาบันการพลศึกษา อาจารย์ บุคลากรทุกตำแหน่ง

1. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อใด
ก. 3 กรกฎาคม 2546 ข. 4 กรกฎาคม2546
ค. 6 กรกฎาคม2546 ง. 7 กรกฎาคม 2546
2. กฎหมายฉบับใดเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับกระทรวงศึกษาธิการ นอกเหนือจาก พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
ก. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ข. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
ค. พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ง. ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข้อ ข
3. ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ก. ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค
ข. ระเบียบบริหารราชหารใส่กลาง
ค. ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ระเบียบราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถาบันการพลศึกษา
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ + เฉลยละเอียด
ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองปัจจุบัน
- ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
- ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
-ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด
-ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
-ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
-ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
-ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
-ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
-ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
-ตำแหน่งนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
-ตำแหน่งนิติกร
-ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลระบบทางการศึกษา
-ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
-ตำแหน่งนักวิชาการธุรกิจกีฬาและสุขภาพ
-ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย

ข้อสอบอาจารย์และบุคลากร
- ข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546
- นโยบายสถาบันการพลศึกษา ที่เกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
- แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา
- แนวข้อสอบ จรรยาบรรณวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับสมาคมอาเซียน
- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ _ความสามารถทางด้านตัวเลข
- แนวข้อสอบความเป็นครู
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
- แนวข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด
- แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
- พรบ.สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548
ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล ราคา 399- ไม่ต้องรอนาน ได้ทันทีในวันที่โอนเงิน

ขั้นที่ 1 สอบถามการสั่งซื้อ
ringung_rin@hotmail.com หรือ 087-8623994

ขั้นที่ 2 โอนเงินชำระค่าเอกสาร
- ธนาคาร ทหารไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 517-2-19626-2 สาขาย่อยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อ นวพรรษ พิมวิเศษ

ขั้นที่ 3 แจ้งการโอนเงิน / ให้แจ้งเวลาที่โอน เช่น โอนเวลา 10.15 น.
แจ้งเมล์ กรณีที่สั่งซื้อเป็นไฟ PDF ส่ง SMS มาที่ 087-8623994

************ ขอให้ทุกท่าน โชคดี **********


 


ราคา: 399 บาทต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: นวพรรษ พิมวิเศษอีเมล์: 
โทรศัพย์: 087-8623994IP Address: 49.48.128.248

คำค้น:  ข้อสอบ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง อาจารย์ | ข้อสอบบรรจุสอบครูผู้ช่วยเอกพลศึกษา พร้อมเฉลย | ข้อสอบครูพลศึกษาพร้อมเฉลย | แนวข้อสอบ วิชาเอกพลศึกษา พร้อมเฉลย | แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่งอาจารย์ | ข้อสอบครูพละปี56 พร้อมเฉลย | แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยเอกพลศึกษา ปี56 | ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556 พร้อมเฉลย พลศึกษา | ชีทราม สอบครูผู้ช่วย วิชาเอกพลศึกษา | ข้อสอบ บรรณารักษ์ พร้อม เฉลย |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]