โครงการเสริมประสบการณ์ระยะสั้น เรียนร่วมชั้นเรียนปกติในโรงเรียนชั้นนำของนิวซีแลนด์ (Summer, New Zealand)

หน้าแรก » หนังสือ และ การศึกษา » เรียนต่อต่างประเทศ

โครงการเสริมประสบการณ์ระยะสั้น เรียนร่วมชั้นเรียนปกติในโรงเรียนชั้นนำของนิวซีแลนด์ (Summer, New Zealand)
โครงการเสริมประสบการณ์ระยะสั้น เรียนร่วมชั้นเรียนปกติในโรงเรียนชั้นนำของนิวซีแลนด์ (รับจำนวนจำกัด)

30 มีนาคม - 19 เมษายน 2556 (3 สัปดาห์: รวมวันเดินทาง ไป - กลับ)
กับ 3 โรงเรียนคุณภาพและมีชื่อเสียงระดับประเทศ
1. Campbells Bay Primary School (Grade 4 - 6 ช่วงอายุ 10 - 11)
2. Takapuna Normal Intermediate School (Grade 7 - 8 ช่วงอายุ 11 - 12 ปี)
3. Takapuna Grammar School (Grade 9 - 11 ช่วงอายุ 13 - 15 ปี)
เขต North Shore เมือง Auckland ประเทศ New Zealand

Knowledge Plus

จัดโครงการดีๆ ในช่วงปิดเทอม เพื่อให้น้องๆ อายุระหว่าง 10 - 16 ปี เรียนภาษาอังกฤษ (English Classes)
และหลักสูตรวิชาการร่วมกับนักเรียนชาวนิวซีแลนด์ (High School Integration) น้องๆ จะได้มีโอกาสรู้จักกับ
เพื่อนใหม่ชาวนิวซีแลนด์ (Buddy Program) ทัศนศึกษาและทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้วัฒนธรรม
ความเป็นอยู่ของชาวนิวซีแลนด์ทั้งในและนอกห้องเรียน

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้จะเข้าร่วมชั้นเรียนปกติกับนักเรียนนิวซีแลนด์ในโรงเรียนและระดับชั้นที่เหมาะสม
กับอายุของตนเองในโรงเรียนทั้งสามแห่งดังนี้

Campbells Bay Primary School (Grade 4 - 6 ช่วงอายุ 10 - 11 ปี) มีนักเรียนทั้งหมด 700 คน
สำนักงานสำรวจคุณภาพการ ศึกษา ได้จัดลำดับให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพสูงมาก
โดยเฉพาะทางด้านผลงานวิชาการและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

Takapuna Normal Intermediate School (Grade 7 - 8 ช่วงอายุ 11 - 12 ปี) โรงเรียน
ระดับมัธยมต้นมีคุณภาพและมีศักยภาพสูง สำหรับ เยาวชนอายุ 11 – 13 ปี โรงเรียนยังเปิดสอนวุฒิการศึกษา
International Baccalaureate (IB) และยังมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนประสบความสำเร็จ
ในโลกสมัยใหม่

Takapuna Grammar School (Grade 9 - 10 ช่วงอายุ 13 - 15 ปี) โรงเรียนมัธยมสหศึกษาของรัฐบาล
ที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มที่มีเศรษฐกิจสังคมดีเลิศและมีผลวิชาการที่ได้มาตรฐานสูงที่สุด
มีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ โรงเรียนอยู่บริเวณที่รู้จักกันดีทางด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่สะอาด

น้องๆ จะพักอยู่กับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ที่ได้รับการเลือกสรรอย่างดี โดยพักครอบครัวละ 1 - 2 คน
พร้อมอาหารอย่างดี 3 มื้อทุกวัน ตลอดระยะเวลา 3 สัปดาห์ โดยมีคุณครูจากโรงเรียน และเจ้าหน้าที่
Knowledge Plus ร่วมเดินทางไปด้วย เพื่อดูแลและเป็นที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาโครงการ

ร่วมทัศนศึกษาและทำกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ:
 ชมบรรยากาศของเมืองบนหอสูง Sky Tower สัญลักษณ์ของเมืองโอ๊คแลนด์อันเลื่องชื่อ
และเที่ยวชมเมืองโดยรอบ (City Sightseeing)
 พิพิธภัณฑ์ประจำเมือง Auckland Museum
 ชมการแสดงของชาวเมารี
 ตื่นเต้นไปกับโลกแห่งการผจญภัยด้วยเกมยิงเลเซอร์ในบรรยากาศจำลอง (Laser Strike)
 ฝึกปีนหน้าผาจำลอง (Rockclimbing)
 ชมฝูงนกทะเลขนาดใหญ่ Gannet Colony ที่ Muraiwai Beach
 เยี่ยมชมสวนสัตว์ Auckland Zoo & Western Springs Park
 สนุกสนานกับกิจกรรมผญจภัยในสวนป่าขนาดใหญ่ โรยตัวจากต้นไม้ Tree Adventures
 สนุกกับเครื่องเล่นหลากหลายเต็มวันที่สวนสนุก Rainbows End ที่่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
และอื่นๆ อีกมากมาย

ค่าใช้จ่าย (รวมค่าตั๋วเครื่องบิน) 137,500 บาท

*ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยน หากสายการบินไทยปรับขึ้นภาษีน้ำมัน
และในกรณีอัตราแลกเปลี่ยนสูงกว่า 27 บาท ต่อ 1 เหรียญนิวซีแลนด์

ค่าใช้จ่ายที่เสนอมานี้รวม:
• ค่าลงทะเบียน ค่าเล่าเรียนและอุปกรณ์การเรียนตลอด 3 สัปดาห์
• ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ กรุงเทพฯ – โอ๊คแลนด์ โดยสายการบินไทย (TG) หรือเทียบเท่า
• ค่าที่พักกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ ครอบครัวละ 1 – 2 คน พร้อมอาหารอย่างดี 3 มื้อทุกวัน ตลอดระยะเวลา 3 สัปดาห์
• ค่าบริการรับ – ส่ง จากสนามบินถึงที่พักในวันที่เดินทางไปและเดินทางกลับ
• ค่ากิจกรรม ค่าพาหนะ ค่าผ่านประตูทุกรายการทัศนศึกษาตามที่กำหนดไว้ พร้อมครูผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดจาก
Campbells Bay School| Takapuna Normal Intermediate School | Takapuna Grammar School
• ประกาศนียบัตรจบหลักสูตรจากโรงเรียน
• ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าดำเนินการทั้งหมด
• มีครูและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลใกล้ชิดตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัติเหตุและรักษาพยาบาล ในวงเงินรวม 1,500,000 บาท (Travel and Medical Insurance Coverage)
• ค่าภาษีสนามบินประเทศไทยและนิวซีแลนด์

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม:
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำหนักสัมภาระเกิน 20 กก. ค่าเครื่องดื่มหรือขนมขบเคี้ยว
• ค่าใช้จ่ายกิจกรรมนอกรายการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่
คุณสุชาว์ หรือ คุณภัทรศักดิ์ โทร 0 2238 3933 - 4 | 0 2236 4822
807 ชั้น 2 อาคารสีลมเซี่ยงไฮ้ ถ.สีลม 17 บางรัก กรุงเทพฯ 10500


ราคา: 137,500ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: Knowledge Plusอีเมล์: 
โทรศัพย์: 02 2383933 -4IP Address: 58.8.49.182ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]