มาแล้ว !! สินเชื่อส่วนบุคคลรูปแบบใหม่ รับโอนหนี้ทุกสถาบันการเงินหรือสินเชื่อส่วนบุคคลอัตราดอกเบี้ยเพียง 10% รับเงินก้อนไปเคลียร์ภาระค่าใช้จ่ายเอง เอกสารใช้ชุดเดียว บริการรับสมัครถึงที่ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ติดต่อ คุณ อุ้ม โทร.090-931-0224

หน้าแรก » ขายส่ง ขายตรง การเงิน และ ประกัน » สินเชื่อส่วนบุคคล

มาแล้ว !! สินเชื่อส่วนบุคคลรูปแบบใหม่ รับโอนหนี้ทุกสถาบันการเงินหรือสินเชื่อส่วนบุคคลอัตราดอกเบี้ยเพียง 10% รับเงินก้อนไปเคลียร์ภาระค่าใช้จ่ายเอง เอกสารใช้ชุดเดียว บริการรับสมัครถึงที่ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ติดต่อ คุณ อุ้ม โทร.090-931-0224
ลักษณะผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์สินเชื่ออเนกประสงค์ในรูปแบบของเงินกู้ โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน เพื่อใช้ในการชำระหนี้บัตรเครติดหรือสินเชื่อบุคคล
ทั้งประเภทเงินกู้ (Term Loan) และ บัตรกดเงินสด (Revolving Credit) ที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล
วงเงินอนุมัติ
วงเงินอนุมัติ สูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน หรือตั้งแต่ 30,000 - 1,000,000 บาท
ระยะเวลาการผ่อนชำระตามใจคุณ
เลือกผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 12 – 60 เดือน (1 – 5 ปี) โดยกำหนดวันชำระคืนทุกวันที่ 5, 10, 15, 20, 25 หรือ 30 ของทุกเดือนคุณสมบัติผู้สมัคร

ปัจจุบันต้องไม่มีบัญชีสินเชื่อบุคคล หรือบัตรเครดิตของ TMB
สัญชาติไทย
อายุระหว่าง 20-60 ปีขึ้นไป
รายได้ประจำต่อเดือน และอายุงาน
- พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ: ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงาน 4 เดือนขึ้นไปสำหรับงานปัจจุบัน
- ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว : ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และประกอบธุรกิจปัจจุบัน 2 ปีขึ้นไป


เอกสารประกอบการสมัคร

พนักงานประจำ/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการและสำเนาทะเบียนบ้าน
สลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุด (ต้นฉบับเท่านั้น) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (ไม่เกิน 2 เดือน)
หมายเหตุ กรณีสลิปเงินเดือนที่ไม่ใช่แบบคาร์บอนในตัว หรือกรณีใช้หนังสือรับรองเงินเดือน
ต้องเพิ่มเอกสารสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน
สำเนาสมุดเงินฝากหน้า้แรกที่ระบุชื่อผู้สมัคร เพื่อโอนเงินสินเชื่อเข้า้บัญชี
ใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อหรือบัตรเครดิตของสถาบันการเงินที่ต้องการนำเงินกู้ไปชำระหนี้ (ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน)


ประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ

สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนหรือสำเนาทะเบียนการค้า และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
(กรณีนิติบุคคล)
สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน หรือสำเนาภาษีเงินได้ (ภ.พ.30)
หรือสำเนางบการเงินปัจจุบัน
สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อผู้สมัคร เพื่อโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชี
ใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อหรือบัตรเครดิตของสถาบันการเงินที่ต้องการนำเงินกู้ไปชำระหนี้
(ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน)

เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)
สำเนาใบประกอบวิชาชีพอิสระ เช่น แพทย์, วิศวกร ฯลฯ
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส ใบหย่า มรณะบัตร ของคู่สมรส แล้วแต่กรณี
การแจ้งผลอนุมัติและการรับเงินสินเชื่อ
ธนาคารจะจัดส่งจดหมายยืนยันการอนุมัติ/วงเงินสินเชื่อ พร้อมทำการโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีที่ท่านระบุไว้ในใบสมัคร ภายใน 1-3 วันทำการ
นับจากวันที่ท่านได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ
ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสินเชื่อโดยอยู่ในดุลพินิจของธนาคาร

อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม
อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามใบสมัคร
และประกาศของธนาคารฯ

** เงื่อนไข
การสมัครเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารฯ โดยธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด
เงื่อนไข ระยะเวลาและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


สนใจติดต่อ คุณ อุ้ม 090-931-0224


  


ราคา: ฟรีต้องการ: แจก
ติดต่อ: อุ้มอีเมล์: 
โทรศัพย์: 090-931-0224IP Address: 27.130.196.231ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]