สินเชื่อบ้านได้เพิ่ม สำหรับลูกค้าสินเชื่อเคหะรายเก่าของธนาคาร ที่ผ่อนชำระเงินกู้บ้านมาแล้วตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ขอวงเงินกู้เพิ่มเติมได้จากส่วนที่ลูกค้าได้มีการผ่อนชำระไปแล้ว

หน้าแรก » ขายส่ง ขายตรง การเงิน และ ประกัน » ขายส่ง ขายตรง การเงิน และ ประกันอื่นๆ

สินเชื่อบ้านได้เพิ่ม สำหรับลูกค้าสินเชื่อเคหะรายเก่าของธนาคาร ที่ผ่อนชำระเงินกู้บ้านมาแล้วตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ขอวงเงินกู้เพิ่มเติมได้จากส่วนที่ลูกค้าได้มีการผ่อนชำระไปแล้ว
สำหรับลูกค้าสินเชื่อเคหะรายเก่าของธนาคาร ที่ผ่อนชำระเงินกู้บ้านมาแล้วตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ขอวงเงินกู้เพิ่มเติมได้จากส่วนที่ลูกค้าได้มีการผ่อนชำระไปแล้ว

ลักษณะบริการ
1. รับวงเงินกู้เพิ่มสูงสุด 5 ล้านบาท
2. รับเงินเพิ่ม...ผ่อนเท่าเดิม**

คุณสมบัติของผู้ขอกู้
1. เฉพาะลูกค้าสินเชื่อบ้าน SCB ที่ใช้บริการสินเชื่อบ้าน ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
2. อายุ 20 ปีบริบูรณ์
3. มีสัญชาติไทย

ระยะเวลาการผ่อนชำระ กู้นานสูงสุด 30 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระรวมอายุผู้กู้แล้ว ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือ 70 ปี (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)

++เอกสารประกอบการสมัคร++++

เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล
สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาทะเบียนสมรส โปรดแนบ
* สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส
* สำเนาทะเบียนสมรส
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
สำเนาบัตรประชาชนผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)
สำเนาบัตรประชาชนผู้จำนอง/ผู้จำนำ (กรณีผู้จำนอง/ผู้จำนำ กับผู้สมัครไม่ใช่ บุคคลเดียวกัน)
สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของ SCB (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ร่มโพธิ์, บัญชีเพื่อ.../โดย...)

เอกสารแสดงรายได้
กรณีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ
ใบรับรองเงินเดือน หรือรายได้ และสลิปเงินเดือน
เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว
เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ)

กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพอิสระ
เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, ทนายความ, สถาปนิก)

หมายเหตุ :
* เป็นลูกค้าสินเชื่อบ้านรายเก่าของธนาคาร ที่มีผลการผ่อนชำระตรงตามเงื่อนไข (ผ่อนเท่ากับอัตราผ่อนชำระต่อเดือนที่ธนาคารฯ กำหนด)
** ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาทบทวนการให้สินเชื่อ และ/หรือ เปลี่ยนแปลงวงเงินให้สินเชื่อ หรือไม่ผ่านการอนุมัติวงเงินตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารฯ กำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ท่านจะเบิกใช้สินเชื่อได้ก็ต่อเมื่อได้มีการจัดทำเอกสารตามแบบเงื่อนไขและวิธีการที่ธนาคารฯ กำหนดครบถ้วน และธนาคารฯได้พิจารณาอนุมัติในขั้นตอนสุดท้ายแล้ว รวมทั้งได้มีการเพิ่มวงเงินจำนองตามรายละเอียดที่ธนาคารฯ แจ้งให้ทราบ (ในกรณีที่ยอดหนี้เดิมของท่านและวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารฯ อนุมัติดังกล่าวมีจำนวนเกินกว่าวงเงินจำนองเดิม

สนใจติดต่อสอบถาม
กวาง 081-7024966


 


ราคา: ฟรี ฟรีต้องการ: รับจ้าง/บริการ
ติดต่อ: กวางอีเมล์: 
โทรศัพย์: 0817024966IP Address: 110.49.249.88ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]