เมืองไทย 8560 จี15 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) วางแผนการออมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณในอนาคต โทร 0842180148

หน้าแรก » ขายส่ง ขายตรง การเงิน และ ประกัน » ประกันชีวิต

เมืองไทย 8560 จี15 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) วางแผนการออมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณในอนาคต โทร 0842180148
เมืองไทย 8560 จี15 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)จุดเด่นของแบบประกันภัย

• สุขใจ.....กับการวางแผนการออมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณในอนาคต
• เบาใจ......กับสิทธิการลดหย่อนภาษี
• อุ่นใจ.....กับความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 250 %*
• สบายใจ....กับเงินบำนาญรวมสูงสุดถึง 312 % * โดยรับเงินบำนาญ ปีละ 12 %* ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์
ที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 60 ปีไปจนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 85 ปี
• มั่นใจ.....กับการรับรองการรับเงินบำนาญ 15 ปี หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนที่จะได้รับเงินบำนาญครบ 15 ปี
โดยรับเงินเป็นจำนวนเดียวซึ่งเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญที่ยังไม่ได้รับจนครบ 15 ปี**
* เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
** ตามวิธีการคำนวณที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

เงื่อนไขการรับประกันภัย

อายุที่รับประกันภัย : 20 – 55 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 100,000 บาท
การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน
การซื้อสัญญาเพิ่มเติม : เป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ
การตรวจสุขภาพ : เป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ


ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี
นับตั้งแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์
หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ
ของบริษัทฯหมายเหตุ : เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 และมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการออมในรูปแบบประกันชีวิตแบบบำนาญ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 ตุลาคม 2553


 


ราคา: ไม่ระบุต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: superlife.lerd@gmail.comอีเมล์: 
โทรศัพย์: 0842180148IP Address: 58.11.224.98ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]