สินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้าน (SCB Home Builder) ซื้อบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม ตกแต่ง ต่อเติม ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย หรือการสร้างบ้านบนที่ดินที่มีอยู่แล้ว กู้ง่าย ได้เร็ว คิดถึงสินเชื่อบ้าน คิดถึงไทยพาณิชย์

หน้าแรก » ขายส่ง ขายตรง การเงิน และ ประกัน » ขายส่ง ขายตรง การเงิน และ ประกันอื่นๆ

สินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้าน (SCB Home Builder) ซื้อบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม ตกแต่ง ต่อเติม ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย หรือการสร้างบ้านบนที่ดินที่มีอยู่แล้ว กู้ง่าย ได้เร็ว คิดถึงสินเชื่อบ้าน คิดถึงไทยพาณิชย์
บ้านที่สร้างตามแบบความต้องการของคุณ กับบริการสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้านที่รองรับทุกความต้องการ ทั้งเรื่องแบบอัตราดอกเบี้ย และการผ่อนชำระที่คุณเลือกได้

ลักษณะบริการ
1. วงเงินกู้สูงสุด 100%* ของค่าจ้างปลูกสร้าง (กรณีที่ดินปลอดภาระ)
2. วงเงินกู้รวมสูงสุด 90% ของราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
3. เบิกจ่ายงวดงานตรงตามเวลา
4. มีวงเงินเพิ่มเติมเพื่อตกแต่ง
5. อัตราดอกเบี้ยมีให้เลือกหลากหลายแบบ ทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่ หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัว
6. สะดวกรวดเร็วด้วยบริการจากทีมขาย รับเอกสาร เซ็นสัญญานอกสถานที่

คุณสมบัติของผู้ขอกู้
1. มีสัญชาติไทย
2. อายุ 20 ปีบริบูรณ์
3. ผู้กู้หลักต้องมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป

ระยะเวลาการผ่อนชำระ
ระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระ รวมอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี หรือ 70 ปี (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล
สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
สำเนาทะเบียนสมรส
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้
กรณีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ
1 ใบรับรองเงินเดือน หรือรายได้ และสลิปเงินเดือน
2 เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว
1 เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ)
2 กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพอิสระ
3 เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
4 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, ทนายความ, สถาปนิก)

เอกสารทางด้านหลักประกัน
+ภาพถ่ายแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน
+สัญญาซื้อขาย
+สำเนาใบเสร็จรับเงินกรณีผ่อนชำระกู้จากสถาบันการเงินเดิมย้อนหลัง 6 เดือน (กรณี Refinance)


ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ :
ค่าประเมินราคาที่ดินและแบบบ้าน ประมาณ 4,100 บาท (กรณีที่ดินไม่เกิน 1 ไร่) งวดละ 1,117 บาท
ค่าตรวจงวดงาน (จำนวน 2 งวด คือ งวดกลางและงวดสุดท้ายเท่านั้น)
ค่าอากรสแตมป์ปิดสัญญากู้ 0.05% ของวงเงิน
ค่าบริการ ณ วันจดจำนอง 0.05% ของวงเงิน + Vat

เงื่อนไข :
การพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารฯกำหนด รายละเอียดต่างๆข้างต้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร

หมายเหตุ :
* เฉพาะลูกค้าที่มีที่ดินว่างเปล่าเป็นหลักประกันซึ่งปลอดภาระ


 


ราคา: ฟรี ฟรีต้องการ: รับจ้าง/บริการ
ติดต่อ: กวางอีเมล์: 
โทรศัพย์: 0817024966IP Address: 110.49.249.88

คำค้น:  กู้ซื้อบ้าน scb อาชีพอิสระผ่าน | อาชีพอิสระ เดินบัญชี | สินเชื่อที่ดินเปล่าธนาคารไทยพาณิชย์ |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]