Asianlifeonline มหาเศรษฐีร้อยล้านเหรียญ US คุณโรเบิร์ต คิโยซากิ ผู้แต่งหนังสือขายดี “พ่อรวยสอนลูก” กล่าวว่า "หากใครคิดจะเริ่มต้นทำธุรกิจ ขอให้เริ่มต้นทำธุรกิจเครือข่าย คนส่วนใหญ่มองหางานทำ แต่คนร่ำรวยและประสบความสำเร็จมองหาวิธีการสร้างเครือข่าย”

หน้าแรก » อาหาร และ สุขภาพ » งาน

Asianlifeonline มหาเศรษฐีร้อยล้านเหรียญ US คุณโรเบิร์ต คิโยซากิ ผู้แต่งหนังสือขายดี “พ่อรวยสอนลูก” กล่าวว่า "หากใครคิดจะเริ่มต้นทำธุรกิจ ขอให้เริ่มต้นทำธุรกิจเครือข่าย คนส่วนใหญ่มองหางานทำ แต่คนร่ำรวยและประสบความสำเร็จมองหาวิธีการสร้างเครือข่าย”
Asianlifeonline มหาเศรษฐีร้อยล้านเหรียญ US คุณโรเบิร์ต คิโยซากิ ผู้แต่งหนังสือขายดี “พ่อรวยสอนลูก” กล่าวว่า "หากใครคิดจะเริ่มต้นทำธุรกิจ ขอให้เริ่มต้นทำธุรกิจเครือข่าย คนส่วนใหญ่มองหางานทำ แต่คนร่ำรวยและประสบความสำเร็จมองหาวิธีการสร้างเครือข่าย”

คุณโรเบิร์ต คิโยซากิ กล่าวถึงเคล็ดลับที่จะให้เงินทำงานแทนเรา 3 ช่องทางดังนี้
1. สร้างระบบ หมายถึง การเปิดบริษัททำการค้าและสร้างระบบขึ้นเอง ซึ่งลงทุนสูง ต้องมีประสบการณ์ ความเสี่ยงสูง
2. ซื้อระบบ หมายถึง การซื้อลิขสิทธิ์แฟรนด์ไชส์ที่มีระบบ ซึ่งการลงทุนสูง ไม่ต้องมีประสบการณ์ ความเสี่ยงน้อย
3. เราเป็นส่วนหนึ่งของระบบ หมายถึง สมัครเป็นนักธุรกิจในธุรกิจเครือข่าย ซึ่งการลงทุนต่ำ ผลตอบแทนสูง
ไม่ต้องมีประสบการณ์ และไม่มีความเสี่ยง

เศรษฐกิจเช่นนี้ เราเลือกช่องทางที่ลงทุนต่ำ ผลตอบแทนสูงและยุติธรรม โดยไม่มีความเสี่ยง จะดีที่สุด

การเริ่มต้นธุรกิจเอเชียนไลฟ์ ( Asianlifeonline )

ลงทะเบียนเป็นสมาชิกเอเชียนไลฟ์ ค่าธรรมเนียม 200 บาท/ปี ที่สำคัญที่สุดท่านต้องมีผู้แนะนำจึงสามารถลงทะเบียนได้
ซื้อสินค้าเพื่อบริโภคโดยไม่มีการบังคับซื้อ ทั้งนี้ท่านจะได้รับส่วนลดทันที่ 20-30%
หากท่านประสงค์จะดำเนินธุรกิจเพื่อรับผลตอบแทนจากการขยาย ให้สะสมยอดซื้อส่วนตัวให้ครบ 2000 PV ขึ้นไป
ทั้งนี้ ท่านสามารถขยายสายงานติดตัวได้ 3 สายงานเท่านั้น หากท่านมีผู้สมัครใหม่เพิ่มขึ้นนั้น
ท่านสามารถนำไปต่อภายใต้สายงานลงในแนวดิ่งได้

การจ่ายผลประโยชน์ทางธุรกิจ มีด้วยกัน 6 ช่องทาง คือ

1. ค่าส่วนลด 20-30% เช่น ท่านรับสิทธิ์ซื้อสินค้าในราคาสมาชิก แต่นำสินค้าไปขายในราคาขายปลีก
2. ค่าขยายธุรกิจ (ค่าแนะนำ) 10-20% สำหรับการแนะนำสมาชิกใหม่
3. ค่าบริหารทีมงาน (ค่าจับคู่) สำหรับท่านที่บริหารสายงานให้เกิดการขยาย
4. ค่าลิขสิทธิ์องค์กร(Matching) 20-40% สำหรับท่านที่ส่งเสริมผู้ที่ท่านแนะนำมาให้มีรายได้
5. ค่าบริหารPOOL 3% สำหรับท่านที่แนะนำสมาชิกใหม่ในแต่ละเดือน รวมคะแนนได้ 50,000 คะแนน
6. ค่าบริหารรายเดือน 100-125% สำหรับท่านที่บริหารยอดซื้อซ้ำ (ประกันรายได้)

ท่านสามารถเลือกรับรายได้ ได้ทั้ง 6 ช่องทาง

การรับผลตอบแทนทั้ง 6 ช่องทางจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติตามตำแหน่งของท่าน เช่น

หากท่านมียอดส่วนตัว 2,000 คะแนน ท่านจะเป็น ดีบี (DB)
หากท่านมียอดส่วนตัว 5,000 คะแนน และมีรหัสแนะนำ เป็น ดีบี (DB) 2 คน ท่านจะเป็น แมแนเจอร์ M
หากท่านมียอดส่วนตัว 10,000 คะแนน และมีรหัสแนะนำ เป็น แมแนเจอร์ (M) 2 คน ท่านจะเป็น ไดเรคเตอร์ (D)
หากท่านมียอดส่วนตัว 15,000 คะแนน และมีรหัสแนะนำ เป็น ไดเรคเตอร์ (D) 2 คน ท่านจะเป็น ไวซ์ เพรสสิเดนท์ (VP)
หากท่านมียอดส่วนตัว 20,000 คะแนน และมีรหัสแนะนำ เป็น ไวซ์ เพรสสิเดนท์ (VP) 2 คน ท่านจะเป็น เพรสสิเดนท์ (P)

รายละเอียดของการรับผลตอบแทน เป็นดังนี้

รายได้ทางที่ 1 ค่าส่วนลด 20-30% เช่น ท่านรับสิทธิ์ซื้อสินค้าในราคาสมาชิก แต่นำสินค้าไปขายในราคาขายปลีก

รายได้ทางที่ 2 ค่าขยายธุรกิจหรือค่าแนะนำ ท่านจะได้รับ 10 หรือ 20 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติตำแหน่ง

นั่นคือ ค่าแนะนำ 10% สำหรับ ตำแหน่ง เมมเบอร์ (MB) และ ดีบี (DB)
เช่น ท่านแนะนำลูกค้าใหม่ซึ่งสมัครและซื้อสินค้า 2,000 คะแนน ท่านจะได้ค่าแนะนำ = 200 บาท

พิเศษ ค่าแนะนำ 20% สำหรับตำแหน่ง แมแนเจอร์(M), ไดเร็คเตอร์ (D), ไวซ์ เพรสสิเดนท์ (VP), และเพรสสิเดนท์ (P)
เช่น ท่านแนะนำลูกค้าใหม่ซึ่งสมัครและซื้อสินค้า 2,000 คะแนน ท่านจะได้ค่าแนะนำ = 400 บาท

ยกตัวอย่างเพิ่มเติม หากท่าน ดำรงตำแหน่ง M ท่านจะได้รับค่าแนะนำ 20% ดังนี้
แนะนำลูกค้าใหม่ซื้อ 2,000 คะแนน ท่านจะได้รับ 400 บาท
แนะนำลูกค้าใหม่ซื้อ 5,000 คะแนน ท่านจะได้รับ 1,000 บาท
แนะนำลูกค้าใหม่ซื้อ 500 คะแนน ท่านจะได้รับ 100 บาท
แนะนำลูกค้าใหม่ซื้อ 20,000 คะแนน ท่านจะได้รับ 4,000 บาท (กรณีแนะนำ ศูนย์จำหน่าย) ปกติจะได้ 1,000+750=1,750 บาท

รวมรับรายได้ 5,500 บาท

รายได้ทางที่ 3 ค่าบริหารทีมงาน หรือ จับคู่คะแนนจ่าย คู่ละ 400 บาท สูงสุดถึง 80 คู่ต่อรอบ หรือ 32,000 บาทต่อวัน

ง่ายๆ ดังนี้ เพียงท่านมีคะแนนฝั่งซ้ายและขวา ฝั่งละ 2,000 คะแนน ท่านจะได้รับรายได้ 400 บาท
ทั้งนี้คะแนน 2,000 คะแนนจะเกิดจากใครในสายงานจำหน่ายสินค้า หรือแนะนำสมาชิกใหม่ก็ได้
ซึ่งระบบจะรวมคะแนนให้ท่านโดยไม่จำกัดจำนวนชั้น

ยกตัวอย่าง
หาก มีคะแนน ฝั่งซ้าย 57,000 คะแนน และฝั่งขวา 49,000 คะแนน
ระบบจะนำ 2,000 คะแนน ไปหาร ซึ่งจะได้ 28 หน่วย และ 24 หน่วย ตามลำดับ
ระบบจะคำนวณจับคู่ได้ 24 คู่ คู่ละ 400 บาท คิดเป็นเงินที่ท่านจะได้รับ = 9,600 บาท
ส่วนคะแนนที่เหลือ จะนำไปคำนวนต่อในวันถัดไป ซึ่งจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับท่านดำรงคุณสมบัติตำแหน่งอะไร
(หากตำแหน่งสูง ก็จะเก็บคะแนนได้มากขึ้น)

รายได้ช่องทางที่ 4 แมชชิ่ง สำหรับท่านที่ส่งเสริมผู้ที่ท่านแนะนำมาให้มีรายได้

เช่น ลูกที่ท่านแนะนำมามีรายได้จากการจับคู่ ท่านจะได้รับนัสเพิ่มอีก 20% ของรายได้ลูกทีม
หากลูกไปแนะนำหลาน และหลานมีรายได้จากการจับคู่ ท่านจะได้รับนัสเพิ่มอีก 10% ของรายได้หลาน
หากหลานไปแนะนำเหลน และเหลนมีรายได้จากการจับคู่ ท่านจะได้รับนัสเพิ่มอีก 10% ของรายได้เหลน

ข้อสังเกตุ รายได้ช่องทางนี้ หากเราแนะนำและส่งเสริมทีมงานให้มีการแนะนำเยอะๆ รายได้ช่องทางนี้จะเป็นรายได้ที่ไม่มีขีดจำกัด

ยกตัวอย่าง เช่น เราแนะนำคนมา 100 คน และสนับสนุนให้แต่ละคนมีรายได้จากการจับคู่ 100,000 บาท
เรารับ 20% ของ 100,000 บาท คือ 20,000 บาท 100 คน คือ 2 ล้านบาท นั่นหมายความว่าเราสามารถสร้าง
รายได้ ได้ไม่จำกัด หลักล้านก็สามารถทำได้ และสามารถทำได้โดยการส่งคนเข้าสู่ระบบช่วยสำเร็จ

รายได้ข้อที่ 5 พูลโบนัส (Pool Bonus) 3% จากยอดขายทั่วประเทศ

เงื่อนไขง่ายๆ แนะนำสมาชิกใหม่ 50,000 คะแนน จะเกิดจากการซื้อของสมาชิกใหม่
กี่คนก็ได้ แค่นี้เราก็มีสิทธิ์รับรายได้ข้อนี้แล้ว ยกตัวอย่าง เช่น หากบริษัท มียอดขายทั่วประเทศเดือนนั้น
10 ล้านคะแนน 3% คือ 300,000 บาท ใครทำคุณสมบัติข้อนี้ได้ก็มาแบ่งเงินก้อนนี้กัน

รายได้ข้อ 6 ค่าบริหารรายเดือน 5% 20-25 ชั้น

ในแต่ละเดือนนักธุรกิจเอเชียนไลฟ์แต่ละคน ซื้อสินค้าเพื่อประกันรายได้ตนเอง คนละ 1,000 คะแนน
รายได้ข้อนี้ คำนวณจากคะแนนประกันรายได้ของทีมงานทุกคนภายใต้สายงานของเรา ระบบจะทำการ
คำนวณให้ 5% ของ 1,000 คะแนน คือ 50 บาท จ่ายกลับมาให้เราทุกวันที่ 10 ของเดือน ตำแหน่ง
ดีบี (DB) ถึง ไวซ์ เพรสสิเดนท์ (VP) รับ 20 ชั้น เพรสสิเดนท์ (P) รับ 25 ชั้น พิเศษคือโตสายเดียว
ก็รับรายได้ข้อนี้ได้

เงื่อนไขการประกันรายได้

เอเชียนไลฟ์เงื่อนไขน้อยมาก นี่คือ กติกาข้อเดียวที่เอเชียนไลฟ์มี นั่นคือ ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง ดีบี (DB) ขึ้นไป ต้องสั่งซื้อสินค้าทุกเดือน
เดือนละ 1,000 คะแนน เลือกเป็นสินค้าอะไรก็ได้ ภายในทุกๆวันที่ 1 ของเดือน ที่พิเศษกว่านั้น คือ ผู้ที่สมัครใหม่ ฟรี 1 เดือน

ดังตัวอย่าง
เดือนแรกที่เราสมัคร แต่คะแนนสะสมยังไม่ถึง 2,000 คะแนน ก็ยังไม่เริ่มนับ เดือนที่สองเราปรับตำแหน่งเป็น ดีบี (DB) เราจะประกันรายได้
ครั้งแรกคือภายในวันที่ 1 เดือน 4 หลังจากนั้นก็ สั่งซื้อทุกๆภายในวันที่ 1 เดือนต่อๆไป หากเดือนไหนไม่ได้ประกันรายได้ เกินกว่า 30 วัน
ในเดือนใหนก็ตาม จะเริ่มประกันรายได้ต้องเป็น 2,000 คะแนน ซึ่งเป็นการประกันรายได้ล่วงหน้า คือ....เดือน ปัจจุบันและเดือนถัดไป

ทำไมวันนี้ต้องตัดสินใจร่วมธุรกิจกับ เอเชียนไลฟ์
1.สินค้า มีงานวิจัยโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในวงการวิทยาศาสตร์ Operation BIM
2.แผนการปันผล ง่าย ยุติธรรม และทันสมัยที่สุดในยุคนี้ ปิดจุดอ่อนในทุกแผนการตลาด ปัจจุบันมีผู้ประสบความสำเร็จมากมาย
3.บริษัทมีแนวโน้มเติบโต โดยสินค้าและธุรกิจเป็นที่ต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคต
4.การตลาดยุคใหม่ของเอเชียนไลฟ์ อยู่ในช่วงจังหวะที่เริ่มต้นไม่นาน เราจึงมีโอกาสที่เปิดกว้างมาก
5.เรามีทีมโค๊ชที่ประสบความสำเร็จ คอยให้การแนะนำและมีระบบช่วยสำเร็จ
6.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ธุรกิจกว้างไกล และประสบการณ์ความสำเร็จชัดเจน
7.บริษัทในเครือมหาชน มีความมั่นคงและแข็งแกร่งทางการเงิน ปลอดภาระหนี้สินใดๆ ทุนจดทะเบียน 116 ล้านบาท

เชิญเปิดศูนย์ธุรกิจและลงทะเบียนเป็นสมาชิกใน Link ข้างล่างนี้ครับ

http://www.asianlifeonline.net/?id=M2964

วิธีสมัครหรือลงทะเบียนเป็นสมาชิกครับ
1. คลิกที่ http://www.asianlifeonline.net/?id=M2964
2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้ ลงทะเบียนทำธุรกิจ เพื่อรับ Website ขยายสายงาน
3. ตรวจสอบ ID Number ในการทำงาน จาก E-Mail ของท่านที่ได้ให้ไว้ และ Password
4. เปิด http://www.asianlifeonline.net/?id=M2964 เพื่อศึกษาวิธีการทำงานของ Asainlifeonlife
5. เริ่มต้นศึกษา - เรียนรู้ ตามหัวข้อของระบบงานในเว็บไซต์ของท่าน
6. ติดต่อที่ปรึกษาเพื่อเปิดศูนย์ธุรกิจหรือซื้อสินค้าได้ที่คุณภิรญา โทร. 086-3035521
sa_r_dah@hotmail.com อยู่ด้านล่างมุมซ้ายมือของ Back Office ครับ

หรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านค้าออนไลน์ข้างล่างนี้ครับ

http://www.joelookyoung.com

หรือติดต่อสอบถาม คุณราเชนท์ จงธีรโชติ
โทรฯ 0880177299 0863216951 0817511995
E-Mail : JoeLookYoungBim@Hotmail.com
หรือคุณวิจักษ์ ดีปัญญา โทรฯ 0810265526

บจก. เอเชียน นูทราซูติคอล เซ็นเตอร์: วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
บจก. แนทเจอรัล คอสเมติคส์ รีเสิร์ช: โรงงานผลิตเครื่องสำอาง
บจก. เอเชียน ไลฟ์ จำกัด: ทำการตลาดแบบเครือข่าย
รวมตัวกันทั้ง 3 บริษัทแล้วเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)
ได้รับการรับรองระบบ GMP จากกระทรวงสาธารณะสุข
และใบประกาศนียบัตร ISO 14001 : 1996


   
   


ราคา: 1,100-11,000ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: คุณวิจักษ์ ดีปัญญาอีเมล์: 
โทรศัพย์: 0880177299, 0863216951, 0817511995, 081634869,0810265526IP Address: 223.206.182.51

คำค้น:  พ่อเศรษฐีสอนลูก | เศรษฐี สอนลุกชาย | ธุรกิจเครือข่าย | พ่อรวยสอนลูก | หนังสือ เศรษฐีสอนลูก | โรเบิร์ต คิโยซากิ | โรเบิร์ต ที คิโยซากิ | คิโยซากิ โรเบิร์ตที | รูปโรเบิร์ตคิโยซากิ | พ่อรวยสอนลงทุน |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]