โปรแกรมระบบงานขายและส่งสินค้า Prima Sale and Logistic 5.0 สำหรับศูนย์กระจายสินค้า ธุกิจขายสินค้า และมีบริการส่งของให้ลูกค้า ออกบิล ตัด STOCK ส่งของโดยพนักงาน หรือส่งทางไปรษณีย์ ส่งทางขนส่ง บันทึกสถานะการส่ง เลข EMS ดูสถานะการส่งได้บนมือถือ

หน้าแรก » คอมพิวเตอร์ » โปรแกรมคอมพิวเตอร์

โปรแกรมระบบงานขายและส่งสินค้า Prima Sale and Logistic 5.0 สำหรับศูนย์กระจายสินค้า ธุกิจขายสินค้า และมีบริการส่งของให้ลูกค้า ออกบิล ตัด STOCK ส่งของโดยพนักงาน หรือส่งทางไปรษณีย์ ส่งทางขนส่ง บันทึกสถานะการส่ง เลข EMS ดูสถานะการส่งได้บนมือถือ
โปรแกรมระบบงานขายและส่งสินค้า Prima Sale and Logistic 5.0 สำหรับศูนย์กระจายสินค้า ธุกิจขายสินค้า และมีบริการส่งของให้ลูกค้า เช่นส่งของโดยพนักงานส่งของเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ ส่งทางขนส่ง ฯลฯ แบ่งเป็น 4 รุ่น ตามความสามารถ และ ราคา คือ

1. รุ่น BASIC เป็นรุ่นเล็กที่สุด
- ฐานข้อมูล SQLite
- เป็นระบบ Single User ใช้งานได้เครื่องเดียว
- ระบบรักษาความปลอดภัย Password ที่กำหนดได้เองทุกเมนู
- ทำงานบน Windows XP / 7 / 8 และเครื่องพิมพ์รุ่นต่าง ๆ ที่ Windows สนับสนุน
- มีระบบขายที่ยืดหยุ่น ช่วยให้ เหมาะสำหรับธุรกิจ บริษัท ห้างร้านทั่วไป
- ระบบทะเบียนสินค้า
- ระบบสต๊อคสินค้าที่สมบูรณ์ กำหนด Lot หรือ Serial Number ได้ Stock ปรับอัตโนมัติทันที ที่มีการใช้งาน
- ระบบการขายแบบมีจำนวน กำหนดได้เอง
- ระบบการนำเข้า-จำหน่าย เป็น Lot หรือ Serial Number กำหนด Lot หรือ S/N ที่จะจำหน่ายได้ กำหนด Stock แบบ FIFO ได้
- กำหนดผู้ส่ง ที่อยู่ผู้รับสินค้าปลายทาง
- ระบบการขนส่ง สามารถกำหนดเที่ยวการส่งได้
- ระบบการขนส่ง สามารถกำหนดจุดที่ของจะลง พิมพ์เป็นรายงานได้
- ระบบการขนส่ง สามารถยันทึกเลข EMS เพื่อค้นหา และตรวจสอบได้
- ระบบการขนส่ง สามารถระบวิธีการส่งได้ เช่น พนักงานไปส่งเอง ไปรษณีย์ รถขนส่ง หรือมารับเอง
- ระบบการขนส่ง สามารถระบุพนักงานส่งของได้
- ระบบการขนส่ง สามารถระบุพาหนะที่ใช้ในการส่งได้
- ระบบการขนส่ง สามารถบันทึกสถานะการส่งได้ ว่าอยู่ระหว่างขั้นตอนใด มีปัญหาหรือไม่
- ค้นหาสถานะการส่ง (เหมาะสำหรับเวลาลูกค้าโทร.มาถามความคืบหน้าในการส่งสินค้า)
- แสดงค่าใช้จ่าย (สำหรับกรณีที่ผู้ขายออกค่าใช้จ่ายในการส่งเอง)
- ระบบทะเบียนลูกค้า / สมาชิก กำหนดหมายเหตุได้
- ระบบทะเบียนผู้ขาย
- ระบบทะเบียนพนักงานขาย
- จัดทำเอกสารใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน เอกสารชุด ใส่โลโก้กิจการได้
- จัดทำเอกสารใบเบิกสินค้า (ไม่มีจำนวนเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง) ใส่โลโก้กิจการได้
- รายงานซื้อ รายงานขาย กำหนดช่วงเวลาได้
- รายงานขาย กำหนด วันที่ ช่วงเวลา และพนักงานขายได้
- รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย
- รายงานกำไร – ขาดทุน
- รายงานรายรับ - รายจ่าย
- รายงานสินค้าที่ขายดี กำหนดช่วงเวลาได้
- สินค้าถึงจุดต่ำสุดต้องสั่งซื้อ
- รายงานพนักงานขาย กำหนดโดยพนักงานในแต่ละวัน หรือกำหนดเป็นช่วงเวลาได้
- รายงานทุกรายงานสามารถดูได้บนจอภาพ / หรือพิมพ์บนกระดาษ
- ใช้ร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ด และลิ้นชักเก็บเงินได้ทันที
- พิมพ์เอกสารใบสำคัญได้ทั้งกระดาษเปล่าและบนฟอร์ม ขนาด 8.8*11 นิ้ว , 8.8*5.5 นิ้ว , กระดาษ Print Slip 3 นิ้ว

*** เหมาะสำหรับศูนย์กระจายสินค้า บริษัท ห้าง ร้าน และสำนักงานขนาดเล็ก
ราคา 1,819 บาท


2. รุ่น STANDARD เหมือนรุ่น BASIC แต่เพิ่ม
- เป็นระบบ Multi User ใช้งานได้พร้อมกัน 5 เครื่อง
- ระบบจองสินค้า
- ระบบโอนรายการจองสินค้า เป็นใบจำหน่ายโดยอัตโนมัติ
- ระบบลูกหนี้ - เจ้าหนี้
- จัดทำ /พิมพ์ ใบวางบิล ใบรับวางบิล ในรอบเครดิต
- จัดทำ /พิมพ์ ใบสั่งซื้อ
- จัดทำ /พิมพ์ ใบเสนอราคา
- จัดทำ /พิมพ์ ใบลดหนี้
- ใส่รูปภาพทะเบียนสินค้า
- รายงานผลงานการขาย ของพนักงาน (คอมมิสชั่น)
- ระบบการจำราคาที่เคยขายให้ลูกค้าแต่ละราย
- รานงานการจองสินค้า
- ระบบขายสินค้าแบบคละชิ้น
- ระบบวิเคราะห์สินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ Stock Card
- ระบบพิมพ์ เช็ค กำหนดรายละเอียด จำนวนเงิน และปรับตำแหน่งได้เอง
- ระบบพิมพ์บาร์โค๊ด รหัส EAN 13 หรือ รหัส CODE 128 จากข้อมูลทะเบียนสินค้า พิมพ์ลงบนกระดาษ ขนาด A4 หรือ พิมพ์ลงบนป้ายสติกเกอร์เอนกประสงค์ (แผ่นป้าย Sticker ที่จัดไว้เป็นดวง) ขนาด A9 มีจำนวน 30 ดวง , A10 มีจำนวน 24 ดวง สามารถกำหนดตำแหน่งพิมพ์เฉพาะดวงที่ต้องการใช้งานได้ และสามารถนำดวงที่เหลือที่ยังไม่ได้ใช้งาน กลับมาใช้งานได้อีก ทำให้ประหยัด
- ระบบพิมพ์ฉลากยา ฉลากกำกับสินค้า บนป้ายสติกเกอร์ขนาด A12 กำหนดรายละเอียด เลือกดวงที่จะพิมพ์ และปรับตำแหน่งได้เอง
- ระบบวิเคราะห์สินค้ารายตัว

*** เหมาะสำหรับศูนย์กระจายสินค้า บริษัท ห้าง ร้าน และสำนักงานขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง
ราคา 4,494 บาท


3. รุ่น PROFESIONAL เหมือนรุ่น STANDARD แต่เพิ่ม
- ระบบ Multi Langque ( เลือกภาษาได้ 2 ภาษา คือ ไทย หรือ อังกฤษ ) **
- เลือกระบบฐานข้อมูล เป็น SQLite หรือ MSSQL ได้
- ถ้าเลือกระบบฐานข้อมูล เป็น MSSQL สามารถใช้งานแบบ ONLINE ได้
- ถ้าเลือกระบบฐานข้อมูล เป็น MSSQL และนำข้อมูลเก็ไว้ที่ HOST ลูกค้าสามารถดูสถานะการส่งสินค้า เลข EMS ได้ทาง Internet ผ่านมือถือ Smart Phone Tablet หรือ PC ได้
- Host จะต้องรองรับฐานข้อมูล MSSQL SERVER และรองรับ .Net 4.0
- เป็นระบบ Multi User ใช้ได้ไม่เกิน 20 เครื่อง พร้อมกัน
- ถ้าใช้ระบบ HOST สามารดูสถานะการส่งได้บนมือถือ, PC, Tablet ได้ทุกที่ที่มี Internet
- ถ้าใช้บน Host ไม่รองรับรูปภาพในทะเบียนสินค้า
- วิเคราะห์ประวัติการซื้อ - ขาย โดยชื่อสินค้า
- วิเคราะห์ประวัติการซื้อ - ขาย โดยชื่อลูกค้า
- วิเคราะห์ประวัติการซื้อ - ขาย โดยกลุ่มสินค้า
- Export ข้อมูล รายงานทั้งหมด เป็นแฟ้ม CSV นำไปเปิดในโปรแกรมตารางคำนวณ หรือวิเคราะห์ หรือ สร้างรายงานเพิ่มเติมตามต้องการ ได้ทันที

*** เหมาะสำหรับศูนย์กระจายสินค้า บริษัท ห้าง ร้าน และ สำนักงานขนาดเล็ก ขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่ ใช้งานใน Office ทั่วไป หรือต้องการใช้งาน Online บน Internet
ราคา 6,420 บาท4. รุ่น ENTERPRISE เหมือนรุ่น PROFESIONAL แต่เพิ่ม
- Function เพิ่มเติม อื่น ๆ ตามตกลง

*** เหมาะสำหรับศูนย์กระจายสินค้า บริษัท ห้าง ร้าน และ สำนักงานขนาดเล็ก ขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่
ราคา xx,xxx บาท


** สำรองไว้สำหรับอนาคต
*** ข้อความใดที่ขัดแย้งกับตัวโปรแกรม ให้ยึดถือตัวโปรแกรมเป็นหลัก


ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องการใช้งานบาร์โค๊ด การกำหนดรหัสของบาร์โค๊ดสำหรับสินค้า และจำหน่ายเครื่องอ่านบาร์โค๊ด ลิ้นชักเก็บเงิน ใช้ได้กับโปรแกรมนี้ ทันที

มีกระดาษแบบฟอร์ม 3 ชั้น 4 ชั้น 6 ชั้น (Pre Print) (ราคาถูกกว่าท้องตลาด)จำหน่าย พร้อมใช้งานได้ทันที

---------- ทดลองใช้งานที่ primasoft นำเครื่องมา ติดตั้งให้ ฟรี!

---------- มีบริการติดตั้งในเขต กทม. และปริมณฑล (กรุณาสอบถาม)

---------- สามารถขอโปรแกรม ฟรีที่ primasoft@yahoo.com


*** โปรแกรมทั้งหมดมีลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดย PrimaSoft. ***** สถานที่จำหน่าย ***********************************************
((( ตัวแทนจำหน่าย ตามห้างไอที )))
-- SE-ED บุ๊คเซ้นเตอร์
-- B2S
-- ร้านเดอะบุ๊คเชสท์ ชั้น 3 พันธุทิพย์
-- หจก.นัฐพงษ์ เซลแอนเซอร์วิส ชั้น 1 เซีย รังสิต
-- หจก.นัฐพงษ์ เซลแอนเซอร์วิส ชั้น 1 บ้านหม้อ
-- ร้านอุปส์ ห้างแฟชั่นไอแลนด์ ชั้น 4 รามอินทรา
((( รับตัวแทนจำหน่าย ทั่วประเทศ ติดต่อ PrimaSoft. )))


สั่งซื้อโดยตรงกับพรีม่าซอฟท์ ****************************************
-- ซื้อ พร้อมสอนการใช้งาน ที่บริษัท พรีม่าซอฟท์ จำกัด (บางบัวทอง)
-- สั่งซื้อทางไปรษณีย์ EMS มั่นใจได้ 100% เพราะเป็นบริษัทเปิดทำการมากว่า 8 ปี มีตัวตน มีที่ทำการหน้าร้านสามารถติดต่อได้ตลอดเวลาทำการ ฟรี ! ต่าส่งสินค้า ทั่วประเทศ หากต้องการใช้งานด่วน เราจะให้ Download ชุดใช้งานจริงได้ทันทีหลังจากได้รับแจ้งการโอนเงิน แล้วจะส่งแผ่น CD พร้อมใบกำกับภาษีตามไปให้

การสั่งซื้อทางไปรษณีย์ วิธีการ ง่าย ๆ โดยโอนเงินเข้าบัญชี ตามราคาที่กำหนดในแต่ละรุ่น

-- ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางใหญ่
ชื่อบัญชี บริษัท พรีม่าซอฟท์ จำกัด เลขที่ 269-1-03889-3 ประเภท กระแสรายวัน
-- ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางใหญ่
ชื่อบัญชี บริษัท พรีม่าซอฟท์ จำกัด เลขที่ 269-2-47928-1 ประเภท ออมทรัพย์
-- ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางใหญ่
ชื่อบัญชี นายชัยสุรัติ สุวรรณวาทิน เลขที่ 269-2-22978-1 ประเภท ออมทรัพย์
-- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางบัวทอง
ชื่อบัญชี นายชัยสุรัติ สุวรรณวาทิน เลขที่ 352-2-16255-6 ประเภท ออมทรัพย์
-- ธนาคารกรุงไทย สาขาบางบัวทอง
ชื่อบัญชี นายชัยสุรัติ สุวรรณวาทิน เลขที่ 121-0-17682-3 ประเภท ออมทรัพย์
--ธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ๊กซี บางใหญ่
ชื่อบัญชี นายชัยสุรัติ สุวรรณวาทิน เลขที่ 094-0-33192-9 ประเภท ออมทรัพย์

-- มี กระดาษฟอร์มต่าง ๆ เครื่องอ่านบาร์โค๊ด ลิ้นชักเก็บเงินและอุปกรณ์ POS ที่ใช้
งานกับโปรแกรมของ PrimaSoft ได้ทันที พร้อมจัดส่งให้ด้วย


-- มีบริการของส่งทาง พกง.(เฉพาะโปรแกรมเท่านั้น) โดยเพิ่มค่าส่ง 100 บาท จากราคาสินค้า

************************************************
ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่
---------------------------------
บริษัท พรีม่าซอฟท์ จำกัด
203/51 ม.1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ บางบัวทอง
ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

- ฝ่ายขาย 081-8511149 , 081-9094499 (ฝ่ายขาย เปิดให้บริการทุกวัน)
- ฝ่ายซัพพอร์ทลูกค้า ตอบคำถามการใช้งาน 02-9242902, 02-9242910 , 080-0770429 , 084-1480011 , 087-0905409 (วันจันทร์ - เสาร์ ตั้งต่เวลา 9.00 - 17.30 น. )
- ฝ่ายเทคนิค 087-7978179 (วันจันทร์ - เสาร์ ตั้งต่เวลา 10.00 - 17.30 น. )
FAX 02-9242902
E-MAIL : primasoft@yahoo.com
http://www.prima.co.th หรือที่ http://www.primasoft.org หรือที่ http://www.primasoftshopping.com

เปิดให้บริการทุกวัน (จันทร์ - เสาร์) ยกเว้นวันหยุดราชการและเทศกาล ตั้งต่เวลา 9.00 - 17.30 น.


   
   


ราคา: 1,819ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: บริษัท พรีม่าซอฟท์ จำกัดอีเมล์: 
โทรศัพย์: 081-8511149 , 087-7978179 , 081-9094499 02-9242902IP Address: 171.7.37.249

คำค้น:  sale and logistic | โปรแกรม sale and logistic | prima sale and logistic | โปรแกรม จัด ส่ง สินค้า |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]