ทรูวิชั่น แพคเกจแพลตตินั่ม hdและโกลด์ hd และทรูโนวเลจ ติดตั้งฟรีโทร.083-4443851 พนักงานขาย แพคเกจแพลตตินั่ม hdและโกลด์ hdติดตั้งฟรีทั้ง4จุด จ่ายเฉพาะค่าประกันเครื่อง2000บาท/จุด ทรู แพลตตินั่ม เอชดี 135ช่อง พร้อมรับสิทธิ์ชมฟรีอาลาคาร์ต 9 ช่องฟรี 3 เดือน แล

หน้าแรก » เครื่องใช้ไฟฟ้า » จานดาวเทียม

ทรูวิชั่น แพคเกจแพลตตินั่ม hdและโกลด์ hd และทรูโนวเลจ ติดตั้งฟรีโทร.083-4443851 พนักงานขาย แพคเกจแพลตตินั่ม hdและโกลด์ hdติดตั้งฟรีทั้ง4จุด จ่ายเฉพาะค่าประกันเครื่อง2000บาท/จุด ทรู แพลตตินั่ม เอชดี 135ช่อง พร้อมรับสิทธิ์ชมฟรีอาลาคาร์ต 9 ช่องฟรี 3 เดือน แล
ทรูวิชั่น โปรโมชั่นใหม่ล่าสุด แพคเกจแพลตตินั่ม hdและโกลด์ hdติดตั้งฟรีทั้ง4จุด จ่ายเฉพาะค่าประกันเครื่อง2000บาท/จุด ทรู แพลตตินั่ม เอชดี 135ช่อง พร้อมรับสิทธิ์ชมฟรีอาลาคาร์ต 9 ช่องฟรี 3 เดือน และชมhdฟรีตลอดชีพ และทรู โกลด์ เอชดี 114ช่อง ชมเอชดี14ช่อง3เดือน และทรูโนวเลจ 78ช่อง 300บาท/เดือน ประกันเครื่อง 500บาท โทร.083-4443851 พนักงานขาย

http://www.service-all.pantown.com/ บริการประเภทอื่นๆ คลิก

จำหน่ายจานดาวเทียมพร้อมติดตั้งทุกยี่ห้อ คลิก http://www.pantipmarket.com/items/13147212

http://www.truevisionstv.com
http://www.truevisionstv.com/news.aspx
http://www.truevisionstv.com/package.aspx?id=8
http://www.truevisionstv.com/package.aspx?id=52
http://www.truevisionstv.com/service.aspx?id=15
http://www.truevisionstv.com/photo/promotion/Inner_1012th.jpg
ค่าบริการทรูวิชั่น ทุกๆ2บาท ได้ค่าโทรเป็นโบนัสทรูมูฟ 1บาท ตามบิลทั้งหมด
ประกันอุปกรณ์ตลอดการใช้งานส่งช่างฟรีถึงบ้าน
ส่งเเม็กกาซีนรายเดือนถึงบ้านทุกเดือน

1.ทรูแพลตตินั่ม hd 135ช่อง พร้อมรับสิทธิ์ชมฟรีอาลาคาร์ต 9 ช่องฟรี 3 เดือน
พิเศษ! ฟรีค่าติดตั้งอุปกรณ์ทรูวิชั่นส์ จุดที่ 1-4
พิเศษ! สมัคร รับสิทธิ์ชม HD Package ฟรีตลอดการใช้งาน
รับค่าโทรทรูมูฟสูงสุดถึง1,000 บาททุกเดือน*(บิลทรูเเลกค่าโทร)
รวมค่าประกันอุปกรณ์ที่จ่ายจริงในวันติดตั้ง สามารถชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตได้
ติดตั้ง 1 จุด=2,000 บาท
ติดตั้ง 2 จุด=4,000 บาท
ติดตั้ง 3 จุด=6,000 บาท
ติดตั้ง 4 จุด=8,000 บาท
*ระบบ ดิจิตอลดาวเทียม สายฟรี 20 เมตร สายเกินคิดเมตรล่ะ 25 บาท
*ระบบ ดิจิตอลเคเบิลใย สายฟรี 50 เมตร สายเกินคิดเมตรล่ะ 25 บาท
ทรูแพลตตินั่ม รวมค่าบริการรายเดือนทั้งหมด ที่จ่ายจริง ( ทรูวิชั่นส์ส่งบิลเรียกเก็บ )
ติดตั้ง 1 จุด= 2,155.15 บาท
ติดตั้ง 2 จุด= 2,592.78 บาท
ติดตั้ง 3 จุด= 2,592.78 บาท
ติดตั้ง 4 จุด= 2,811.60 บาท
ช่อง All a la carte-290บาท พร้อมรับสิทธิ์ชมฟรีอาลาคาร์ต 9 ช่องฟรี 3 เดือน

2.ทรูโกลด์ hd 114ช่อง ชมเอชดี14ช่อง3เดือน
พิเศษ! ฟรีค่าติดตั้งอุปกรณ์ทรูวิชั่นส์ จุดที่ 1-4
ค่าบริการ HD Package ต่อหนึ่งหมายเลขสมาชิก สำหรับ Gold Package
เอชดี แพ็กเกจ 10 ช่อง 150 บาท / เดือน
เอชดี แพ็กเกจ17 ช่อง 490 บาท / เดือน
รวมค่าประกันอุปกรณ์ที่จ่ายจริงในวันติดตั้ง สามารถชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตได้
ติดตั้ง 1 จุด=2000 บาท
ติดตั้ง 2 จุด=4000 บาท
ติดตั้ง 3 จุด=6000บาท
ติดตั้ง 4 จุด=8000บาท
ทรูโกลด์ รวมค่าบริการรายเดือนทั้งหมด ที่จ่ายจริง ( ทรูวิชั่นส์ส่งบิลเรียกเก็บ )
ติดตั้ง 1 จุด=1,568.12 บาท
ติดตั้ง 2 จุด=2,005.75 บาท
ติดตั้ง 3 จุด=2,224.57 บาท
ติดตั้ง 4 จุด=2,443.39 บาท
ช่อง All a la carte-290บาท

3.ทรูโนวเลจ 78ช่อง 299บาท/เดือน ประกันเครื่อง 500บาท

ส่วนลดค่าบริการรายเดือน
1.ชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคาร ได้รับส่วนลด2เปอร์เซ็นต์
2.ชำระค่าบริการล่วงหน้าได้รับส่วนลด4เปอร์เซ็นต์
3.ชำระแบบรายปี ชมฟรี1เดือน /จ่าย12เดือนชม13เดือน
** ระบบจานดาวเทียมสายฟรี 20 เมตร เมตรต่อไปเมตรล่ะ 25 บาท
** ระบบเคเบิลสายฟรี 50 เมตร เมตรต่อไปเมตรล่ะ 25 บาท
***ค่าประกันอุปกรณ์ ได้คืนเมื่อยกเลิกการเป็นสมาชิก หลังใช้อย่างน้อย 6เดือน

เอกสารที่ให้ช่างในวันที่ติดตั้ง
บุคคลธรรมดา
1.สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาPassport ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ
2.สำเนาทะเบียนบ้านตามบัตรประชาชน
3.ในกรณีที่ที่อยู่บนบัตรประชาชนไม่ตรงกับบ้านที่ติดตั้ง เอกสารของสถานที่ติดตั้ง (บ้านเลขที่บนเอกสารตรงกับสถานที่ติดตั้ง) ใช้อย่างไดอย่างหนึ่งใด สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาสัญญาเช่า / บิลค่าน้ำ / บิลค่าไฟฟ้า/บิลค่าโทรศัพท์เบอร์บ้าน
นิติบุคคล
1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ -
ตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองฯ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และตราประทับบริษัทฯ อย่างละ 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้านตามที่อยู่ติดตั้ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด หรือ
3. สำเนาสัญญาเช่า / สัญญาซื้อ-ขาย / สัญญาจะซื้อจะขาย ระบุที่อยู่สถานที่ติดตั้ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด หรือ
4. ต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ ค่าน้ำ หรือค่าไฟฟ้า ระบุสถานที่ติดตั้ง 1 ชุด หรือ
5. ต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ บัตรเครดิต ระบุชื่อผู้สมัคร และที่อยู่สถานที่ติดตั้ง 1 ชุด
หน่วยงานราชการ, สถานทูต, สถาบันการศึกษา
1. ต้นฉบับหนังสือจัดซื้อจัดจ้าง หรือ หนังสือแจ้งให้ทำการติดตั้ง 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้านตามที่อยู่ติดตั้ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด หรือ
3. สำเนาสัญญาเช่า / สัญญาซื้อ-ขาย / สัญญาจะซื้อจะขาย ระบุที่อยู่สถานที่ติดตั้ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด หรือ
4. ต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ ค่าน้ำ หรือค่าไฟฟ้า ระบุสถานที่ติดตั้ง 1 ชุด

สมัครและ์ ติดตั้งเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง

กรณาเตรียมเอกสารให้ช่างในวันที่ติดตั้ง
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.บิลค่าไฟฟ้า/ค่าประปา/สำเนาทะเบียนบ้าน ที่ติดตั้ง/สำเนาสัญญาเช่า
(ใช้กรณีเลขที่บ้านตามบัตรประชาชน ไม่ตรงกับที่ติดตั้ง) โดยมอบให้ช่างในวันที่ติดตั้ง


   
  


ราคา: ติดตั้งฟรี ติดตั้งได้ทัีนที ไม่เกิน24ชม.ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: นิพนธ์อีเมล์: 
โทรศัพย์: 0834443851IP Address: 27.130.141.161ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]