ปุ๋ยหมักศาลายา (มหาวิทยาลัยมหิดล) คืนชีวิตให้กับผืนดิน เพิ่มอินทรีย์วัตถุ ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี โดยใช้ผสมดินปลูกหรือใช้แทนปุ๋ยเคมี ใช้ได้ดีกับไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักสวนครัว หรือไม้ผลพืชไร่ต่างๆ

หน้าแรก » บ้าน ที่ดิน สวน และ การตกแต่ง » บริการเกี่ยวกับสวน

ปุ๋ยหมักศาลายา (มหาวิทยาลัยมหิดล) คืนชีวิตให้กับผืนดิน เพิ่มอินทรีย์วัตถุ ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี โดยใช้ผสมดินปลูกหรือใช้แทนปุ๋ยเคมี ใช้ได้ดีกับไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักสวนครัว หรือไม้ผลพืชไร่ต่างๆ
ปุ๋ยหมักแบบอัตราเร่ง ระบบกองเติมอากาศ

ปุ๋ยหมักคือปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยธรรมชาติชนิดหนึ่งที่ได้จากการนำเอาเศษซากพืชเช่นฟางข้าว ต้นข้าวโพด ต้นถั่วต่าง ๆ ซังข้าวโพด หญ้าแห้ง ผักตบชวา มาหมักร่วมกับมูลสัตว์ หรือสารเร่งประเภทจุลินทรีย์ เมื่อหมักโดยใช้ระยะเวลาหนึ่งแล้วเศษพืชจะเปลี่ยนสภาพจากของเดิมเป็นผงเปื่อยยุ่ยมีสีน้ำตาลปนดำ และนำไปใส่ในไร่นาหรือพืชสวนเช่นไม้ผล พืชผักหรือไม้ดอกไม้ประดับได้ดี และมหาวิทยาลัยมหิดล ใช้เกณฑ์มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ตามที่กรมวิชาการเกษตรกำหนดคุณสมบัติมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ 2551 ในการควบคุมคุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐานดังนี้
1 ขนาดของปุ๋ย ไม่เกิน 12.5×12.5 มิลลิเมตร 2 ปริมาณความชื้นและสิ่งที่ระเหยได้ ไม่เกิน 35 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก
3 ปริมาณหิน และกรวด ขนาดใหญ่กว่า 5 มิลลิเมตร ไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก 4พลาสติก แก้ว วัสดุมีคม และโลหะอื่น ๆ ต้องไม่มี
5 ปริมาณอินทรียวัตถุ ไม่น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก 6 ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) 5.5 – 8.5
7 อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N) ไม่เกิน 20 : 1 8 ค่าการนำไฟฟ้า (EC : Electrical Conductivity) ไม่เกิน 6 เดซิซีเมน/เมตร
9 ปริมาณธาตุอาหารหลัก – ไนโตรเจน (total N) ไม่น้อยกว่า 1.0 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก
- ฟอสฟอรัส (total P205) ไม่น้อยกว่า 0.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก
- โพแทสเซียม (total K20) ไม่น้อยกว่า 0.5 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก
10. การย่อยสลายที่สมบูรณ์ มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ 11.สารหนู (Arsenic) แคดเมียม (Cadmium) ไม่เกิน 5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
โครเมียม (Chromium)ทองแดง (Copper) ไม่เกิน 300 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตะกั่ว (Lead) ไม่เกิน 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
ปรอท (Mercury) ไม่เกิน 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ไม่เกิน 2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
และเมื่อการหมักสมบูรณ์ ได้นำตัวอย่างส่งไปวิเคราะห์ที่สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และผลการวิเคราะห์ได้ตามมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด ข้างต้น และได้นำปุ๋ยหมักมาบรรจุภัณฑ์ ตามขนาดและราคา ดังนี้

ปุ๋ยหมัก แบบผงถุงใหญ่ 10 กิโลกรัม 50 บาท แบบถุงเล็ก 4 กิโลกรัม 20 บาท ปุ๋ยหมักชนิดอัดเม็ด ถุงละ 30 บาท 2 กิโลกรัม

มีจำหน่ายที่อาคารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
โทร 02 441 4400 ต่อ 1213 หรือ 082 450 1863 (ในวันและเวลาราชการครับ)

***รายได้สมทบกองทุนกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาสภาพแวดล้อม ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย Green University ให้สมบูรณ์และยั่งยืน***


   
 


ราคา: 20 บาทต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาอีเมล์: 
โทรศัพย์: 02 441 4400 ต่อ 1213 มือถือ 082 4501863IP Address: 202.28.179.5

คำค้น:  ผสมดิน | ผสมปุ๋ยหมัก | ร้านผักอินทรีย์ | ปุ๋ยหมัก ศาลายา | ร้ายขายปุ๋ยอินทรียที่ศาลายา |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]