แพคเกจฮ่องกงสุดคุ้ม เริ่มต้น 9,900 กับราคาที่เราให้คุณคุ้มกว่าใคร / แพคเกจพัก Disney's Hollywood Hotel 2คืน ราคาเริ่มต้น 5,900.- / ทัวร์ฮ่องกงฮอตฮิต

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

แพคเกจฮ่องกงสุดคุ้ม เริ่มต้น 9,900 กับราคาที่เราให้คุณคุ้มกว่าใคร / แพคเกจพัก Disney's Hollywood Hotel 2คืน ราคาเริ่มต้น 5,900.- / ทัวร์ฮ่องกงฮอตฮิต
 

แพคเกจเที่ยวฮ่องกงสนุกสุดคุ้ม 
ตั๋วเครื่องบิน Emirate A380 (EK) + ห้องพัก 2คืน หรือ 3คืน
เดินทางได้ทุกวัน   เริ่มต้นท่านล  9,900++ 

วันที่หนึ่ง :   กรุงเทพฯ – ฮ่องกง  (ไม่รวมอาหาร)
13.45 น.       ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 384 นําท่านเหินฟ้าสู่ฮ่องกงด้วย Air Bus A380
17.30 น.       ถึงท่าอากาศยานใหม่ ฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ต (Chek Lap Kok)
พบกับเจ้าหน้าที่สนามบินฮ่องกงตรงทางออก Exit B จากนั้นนำท่านส่งที่พักตามเลือก......อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง :    ฮ่องกงซิตี้ทัวร์ วัดกังหันวัดเทพเจ้าหวังต้าเซียนช้อปปิ้งจิวเวลลี่ร้านสมุนไพร  (ไม่รวมอาหาร) 
เช้า               ไกด์รับท่านหน้าโรงแรม นำท่านนมัสการ เทพเจ้าแชกุงหมิว ณ วัดกังหัน,เทพเจ้าหวังต้าเซียน, ช้อปปิ้งจิวเวลลี่ และสมุนไพรจีน
บ่าย              ฟรี! ทัวร์กระเช้านองปิง หรือ บัตร Open Top Bus Night Tourหรือ บัตรSky 100
จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำท่านส่งที่ย่านช้อปปิ้ง จิม ซ่า จุ่ยให้ท่านได้อิสระเดินเล่นที่“Avenue of Stars” ชมการแสดง แสง สี เสียง “Symphony of Lights”เวลา  20.00 น. ของทุกวัน
 (อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย เดินทางกลับสู่ที่พักด้วยตนเอง)
วันที่สาม :    ฮ่องกง – กรุงเทพฯ       (ไม่รวมอาหาร) 
                   อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลาอันสมควร เจ้าหน้าที่จะมารับท่านหน้าโรงแรม เพื่อนำท่านส่งสนามบินฮ่องกงก่อนไฟลท์บินของท่าน 3 ชั่วโมงโดยประมาณ
21.15 น.       เดินทางจากฮ่องกง โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385
23.15 น.       ถึงสนามสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม
 
รายการขั้นต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ตรงแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า
 
อัตราค่าบริการตามโรงแรมที่เลือก

 

โรงแรมตามเลือก

เดินทางระหว่าง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน

สำหรับพักเพิ่มอีก 1 คืน

ราคาต่อท่าน

ราคาต่อห้อง (พักคู่)

ราคาต่อห้อง (พักสาม)

Harbour Plaza Resort City

Rambler Garden Hotel

พักตรงกับ คืนวันศุกร์ หรือ คืนวันเสาร์ (03ม.ค.-10 เม.ย.56)

Surcharge : ท่านละ 200.-/คืน

03 ม.ค. – 15 มี.ค.56

9,900

3,300

4,600

16 มี.ค. – 10เม.ย.56

10,900

3,900

5,400

11 เม.ย. – 06พ.ค.56

11,700

4,700

6,500

เดินทางตรงกับ 21-31 ม.ค.56 56 Surcharge : ท่านละ 730.-

พักตรงกับเทศกาลตรุษจีน 10-16 ก.พ.56 Surcharge : ท่านละ 650.-/คืน

Metropark Hotel Mongkok

Harbour Plaza 8 Degrees

Royal Park

Dorsett Regency – Kwun Tung

พักตรงกับ คืนวันศุกร์ หรือ คืนวันเสาร์ (03ม.ค.-10 เม.ย.56)

Surcharge : ท่านละ 330.-/คืน

03 ม.ค. – 15 มี.ค.56

10,900

4,300

6,100

16 มี.ค. – 10เม.ย.56

11,500

4,700

6,700

11 เม.ย. – 06พ.ค.56

13,700

6,700

8,800

พักตรงกับงานแฟร์: 06-10 ; 13-16 ม.ค.56  Surcharge : ท่านละ 970.-/คืน

เดินทางตรงกับ 21-31 ม.ค.56 56 Surcharge : ท่านละ 730.-

พักตรงกับเทศกาลตรุษจีน 10-16 ก.พ.56   Surcharge : ท่านละ 1,400.-/คืน

พักตรงกับงานแฟร์: 05-09 ; 20-24 มี.ค.56:  Surcharge : ท่านละ 970.-/คืน

The Cityview - superior

Metropark Hotel Kowloon 

Rosedale Hotel Kowloon

พักตรงกับ คืนวันศุกร์ หรือ คืนวันเสาร์ (03ม.ค.-10 เม.ย.56)

Surcharge : ท่านละ 330.-/คืน

03 ม.ค. – 15 มี.ค.56

11,000

4,300

6,100

16 มี.ค. – 10เม.ย.56

11,700

5,000

7,100

11 เม.ย. – 06พ.ค.56

13,700

6,700

8,800

พักตรงกับงานแฟร์: 06-10 ; 13-16 ม.ค.56  Surcharge : ท่านละ 970.-/คืน

เดินทางตรงกับ 21-31 ม.ค.56 56 Surcharge : ท่านละ 730.-

พักตรงกับเทศกาลตรุษจีน 10-16 ก.พ.56   Surcharge : ท่านละ 1,400.-/คืน

พักตรงกับงานแฟร์: 05-09 ; 20-24 มี.ค.56:  Surcharge : ท่านละ 970.-/คืน

Prudential Hotel

The Kimberley

Park Hotel

The Cityview – premier

Ramada Kowloon

พักตรงกับ คืนวันศุกร์ หรือ คืนวันเสาร์ (03ม.ค.-10 เม.ย.56)

Surcharge : ท่านละ 330.-/คืน

03 ม.ค. – 15 มี.ค.56

11,900

4,700

6,500

16 มี.ค. – 10เม.ย.56

13,000

6,000

8,400

11 เม.ย. – 06พ.ค.56

14,800

7,300

10,500

พักตรงกับงานแฟร์: 06-10 ; 13-16 ม.ค.56  Surcharge : ท่านละ 970.-/คืน

เดินทางตรงกับ 21-31 ม.ค.56 56 Surcharge : ท่านละ 730.-

พักตรงกับเทศกาลตรุษจีน 10-16 ก.พ.56   Surcharge : ท่านละ 1,400.-/คืน

พักตรงกับงานแฟร์: 05-09 ; 20-24 มี.ค.56:  Surcharge : ท่านละ 970.-/คืน

เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง (2 11 ขวบ)

03 ม.ค. – 06 พ.ค.56

8,500.-  (รวมภาษีสนามบินแล้ว)

เด็กพักกับผู้ใหญ่ ท่าน เสริมเตียง (2-11ขวบ)

ลดจากราคาผู้ใหญ่ 2,000

เด็กพักกับผู้ใหญ่ ท่าน

ราคาเท่ากับผู้ใหญ่พักคู่


 

รายการเลือกซื้อทัวร์เพิ่มเติม
1.       ทัวร์ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน พร้อมรถรับส่งผู้ใหญ่  2,800.- / เด็ก 2,400.- / ผู้สูงอายุ 65ปี ขึ้นไป 1,700.-
2.       ทัวร์โอเชี่ยนปาร์คเต็มวัน พร้อมรถรับส่งผู้ใหญ่ 2,300.- / เด็ก 2,100.-                                          
3.       ทัวร์เซิ่นเจิ้นทัวร์เต็มวัน ผู้ใหญ่ 2,300.- / เด็ก 2,100.-                                                  
            (รถรับจากโรงแรม+รถไฟไปกลับ + Window of the world + Visa Group 3pax + 2Shops + Lunch)                        
4.       ทัวร์มาเก๊าเด็กผู้ใหญ่ราคา 3,300.- / ทารกต้องเสียค่าเรือไปกลับราคา 2,000.-                                           
            (รถรับจากโรงแรม + โบส์ถเซ็นปอล์ล + เจ้าแม่กวนอิม + Fisherman's Wharf + ชมเดอะเวเนเชี่ยน + เรือไปกลับ + Lunch)                    
 
 
อัตราค่าบริการรวม
1.       ตั๋วเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพฯ - ฮ่องกงสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ชั้นประหยัด
2.       ที่พัก 2 คืน โรงแรมตามเลือก
3.      ฟรี! ซิตี้ทัวร์ ครึ่งวัน (วัดกังหัง – วัดเทพเจ้าหวังต้าเซียน - Jewelry shop, Chinese Herbs shop)
4.       ฟรี!ทัวร์กระเช้านองปิง หรือ บัตร OPEN TOP BUS NIGHT TOURหรือ บัตรSKY 100
 
อัตราค่าบริการไม่รวม
1.       ทิปไกด์ท่านละ HKD 50 ณ.วันเดินทาง          
2.      ภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน 1,330.-/ท่าน
3.      ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%                  
                                   
เงื่อนไขในการจอง
1.       แจ้ง ชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง เพื่อทำการจองห้องพักและตั๋วเครื่องบิน
2.       เมื่อได้รับที่นั่งและโรงแรมคอนเฟิร์ม กรุณาชำระเงินเป็นยอดเต็มเพื่อการันตีการเดินทาง

 

 ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง HOT HIT ม.ค. - มี.ค. - เม.ย. 56 

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง 2สวนสนุก ดิสนีย์แลนด์ โอเชี่ยนปาร์ค 4วัน 3คืน (ฮ่องกงวันหยุด) (EK)

รหัส : HKGBZEK05_1
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง 2สวนสนุก ดิสนีย์แลนด์ โอเชี่ยนปาร์ค 4วัน 3คืน (ฮ่องกงวันหยุด) (EK)
สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ - สวนสนุกโอเชี่ยนปาร์ค
Avenue of Stars- Symphony of Light - Jewelry Factory - วัดกังหัน - วัดหวังต้าเซียน
กำหนดเดินทาง :
21-24, 28-31 มี.ค. / 5-8 เม.ย (วันจักรี)/
12-15 เม.ย. (วันสงกรานต์)
พิเศษ: 25,700.00


 ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง พระใหญ่นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 4วัน 3วัน (พิเศษ พักดิสนีย์ 1 คืน) (EK)

รหัส : HKGBZEK05
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง พระใหญ่นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 4วัน 3วัน (ฮ่องกงวันหยุดสงกรานต์) (EK)
Avenue of Stars – Symphony of Lights - เทพเจ้าหวังต้าเซียน - วัดกังหัน - Jewelry Factory - กระเช้านองปิง 360 องศา - พระใหญ่โป่หลิน – ช้อปปิ้งห้างดัง ซิตี้เกท เอาท์เลต - สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
พิเศษ! พัก Disney’s Hollywood Hotel 1 คืน
กำหนดเดินทาง :
13-16 เม.ย. สงกรานต์
พิเศษ: 33,700.00
รหัส : HKGBZEK09
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 4วัน 3คืน (EK)
ชม Symphony of Light - วัดกังหัน - วัดเทพเจ้าหวังต้าเซียน - นั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา ชมพระใหญ่โป่หลิน
กำหนดเดินทาง :
22-25, 23-26 ก.พ. 56
พิเศษ: 20,700.00


ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง มาเก๊า นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 4วัน 3คืน ฮ่องกงครบสูตร (EK)

รหัส : HKGBZEK07
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง มาเก๊า นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 4วัน 3คืน เที่ยวฮ่องกงครบสูตร (EK) 
มาเก๊า-วัดอาม่า- เจ้าแม่กวนอิม – เซนาโด้สแควร์ – โบสถ์เซ็นต์พอล – ชมเดอะเวเนเชี่ยน - 
กระเช้านองปิง 360องศา นมัสการพระใหญ่ - ดิสนีย์แลนด์ - วัดกังหัน - วัดหวังต้าเซียน – อิสระช้อปปิ้ง
กำหนดเดินทาง :
21-24, 28-31 มี.ค.
พิเศษ: 27,700.00


 ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง มาเก๊า พระใหญ่นองปิง / ดิสนีย์แลนด์ 4วัน 3คืน (EK)

รหัส : HKGBZEK06
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง มาเก๊า พระใหญ่นองปิง / ดิสนีย์แลนด์ 4วัน 3คืน (EK)
มาเก๊า – วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิม – เซนาโด้สแควร์ - โบสถ์เซ็นต์พอล – ชมเดอะเวเนเชี่ยน -กระเช้านองปิงชมวิว 360องศา นมัสการพระใหญ่ - วัดกังหัน - วัดหวังต้าเซียน 
พัก มาเก๊า 1 คืน /พักฮ่องกง ย่านช้อปปิ้ง 2 คืน
กำหนดเดินทาง :
21-24, 28-31 มี.ค. 56
พิเศษ: 25,700.00


ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง มาเก๊า ชมเดอะเวเนเชี่ยน 3วัน 2คืน (EK)

รหัส : HKGBZEK04
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง มาเก๊า ชมเดอะเวเนเชี่ยน 3วัน 2คืน (EK)
นมัสการวัดอาม่า เจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งย่านเซนาโด้ สแควร์ โบสถ์เซ็นต์พอล สัมผัสเดอะเวเนเชี่ยน รีสอร์ทไหว้พระวัดกังหัน วัดเทพเจ้าหวังต้าเซียน ชมโรงงาน Jewelry Factory และ อิสระช้อปปิ้ง
กำหนดเดินทาง :
15-17, 29-31 มี.ค. 56 /26-28, 27-29 เม.ย. 56
พิเศษ: 20,700.00


ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง ฮ่องกงไหว้พระ 5วัด อิ่มบุญ 3วัน 2คืน (EK)

รหัส : HKGBZEK03
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง ฮ่องกงไหว้พระ 5วัด อิ่มบุญ 3วัน 2คืน (EK)
ชม Symphony of Light วัดกังหัน วัดเทพเจ้าหวังต้าเซียน วัดฉีหลิน นั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา ชมพระใหญ่โป่วหลิน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพัลส์เบย์ - วิคตอเรียพอยท์ 
กำหนดเดินทาง :
15-17, 29-31 มี.ค. / 26-28, 27-29 เม.ย. 56
พิเศษ: 18,700.00


ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน (EK)

รหัส : HKGBZEK02
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน (EK)
ชม Symphony of Light วัดกังหัน วัดเทพเจ้าหวังต้าเซียน สนุกสนานเต็มวันกับฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
กำหนดเดินทาง :
15-17, 29-31 มี.ค. / 26-28, 27-29 เม.ย. 56
พิเศษ: 19,700.00


ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง พระใหญ่กระเช้านองปิง 3วัน 2คืน (EK)

รหัส : HKGBZEK01
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง พระใหญ่กระเช้านองปิง 3วัน 2คืน (EK)
ชม Symphony of Light วัดกังหัน วัดเทพเจ้าหวังต้าเซียน นั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา ชมพระใหญ่นองปิง (พระโป่วหลิน)
กำหนดเดินทาง :
15-17, 29-31 มี.ค. / 26-28, 27-29 เม.ย. 56
พิเศษ: 17,700.00

    
   


ราคา: ราคาสุดพิเศษ ติดต่อสอบถาม 02-276-6999ต้องการ: รับจ้าง/บริการ
ติดต่อ: บริษัท บิซ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัดอีเมล์: 
โทรศัพย์: 02-276-6999 / 02-276-1881 / 082-450-3313 / 086-334-2519IP Address: 

คำค้น:  ทัวร์ฮ่องกงเที่ยวอิสระ9900 | ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ มาเก๊า9900 | แพคเกจทัวร์ฮ่องกง 5900 | ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูก 9900 | ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ กระเช้านองปิง open bus | ฮ่องกง ดิสนีย์ 9900 | ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า 9900 | แพคเกจฮ่องกง 9900 | ทัวร์มาเก๊า9900 | ทัวร์ฮ่องกง 9900 |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]