รุ้งทองทัวร์ !!! งานมหกรรมกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 113 4 วัน 3 คืน บินตรง กับ สายการบินไทย (TG) พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ราคาเริ่มต้นเพียง 30,900 - 33,900.- (รวมภาษีสนามบินทุกแห่งแล้ว)

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

รุ้งทองทัวร์ !!! งานมหกรรมกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 113 4 วัน 3 คืน บินตรง กับ สายการบินไทย (TG) พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ราคาเริ่มต้นเพียง 30,900 - 33,900.- (รวมภาษีสนามบินทุกแห่งแล้ว)
รุ้งทองทัวร์ !!! งานมหกรรมกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 113 4 วัน 3 คืน บินตรง กับ สายการบินไทย (TG) พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ราคาเริ่มต้นเพียง 30,900 - 33,900.- (รวมภาษีสนามบินทุกแห่งแล้ว)

ท่านสามารถเข้าไปดูโปรแกรมได้ที่ลิ้งเวป :-
http://www.roongthongtour.com/pkgtour_detail.php?menu=iItinerary&TourOID=50bdb73e359fa หรือ

http://www.facebook.com/roongthongtourclub


ตอกย้ำความสำเร็จกับครั้งที่ 113 ของงานแสดงสินค้าระดับโลก
กวางเจาเทรดแฟร์ 4 วัน 3 คืน
เดินทางโดยสายการบินไทย (TG)
ไม่เสียเวลาลงร้านช้อปปิ้ง ที่พักระดับ 5 ดาว ไม่ไกลจากงานแสดงสินค้า
ตื่นตาตื่นใจกับกายกรรม Chimelong Circus ที่ดูกี่ครั้งก็ไม่มีเบื่อ
เมนูพิเศษ ซีฟู๊ดและเป๋าฮื้อสด, หมูหัน, กุ้งมังกร, ติ่มซำสไตล์กวางตุ้ง, ห่านย่างรสเลิศ


งานจัดแสดงระหว่างวันที่ 15 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2556
กรุณาเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจของท่าน

PHASE 1: 14-17, 15-18, 16-19 เมษายน 2556
อิเลคทรอนิคส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน | คอมพิวเตอร์และผลิตภัณฑ์การสื่อสาร | วัสดุก่อสร้างและฮาร์ดแวร์ | อุปกรณ์เครื่องจักร |วัตถุดิบอุตสาหกรรม | อุปกรณ์ให้แสงสว่าง | ยานพาหนะและชิ้นส่วนอะไหล่ | เครื่องจักรกล |เครื่องโลหะ |
วัสดุก่อสร้าง | สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ | ผลิตภัณฑ์เคมี
PHASE 2: 22-25 เมษายน 2556
เครื่องครัวและอุปกรณ์ที่ใช้บนโต๊ะอาหาร | เซรามิกส์ | ของใช้ในครัวเรือน | ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล |
ผลิตภัณฑ์อาบน้ำ | นาฬิกาและแว่นตา | ของเล่นเด็ก | ของขวัญและของพรีเมี่ยม | ผลิตผลพื้นเมือง | ผลิตภัณฑ์จากแก้วและกระจก | ผลิตภัณฑ์จักสาน | ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน | อุปกรณ์จัดและตกแต่งสวน | ผลิตภัณฑ์หินและเหล็ก | เฟอร์นิเจอร์
PHASE 3: 2-5 พฤษภาคม 2556
เสื้อผ้าบุรุษและสตรี | เสื้อผ้าสำหรับเด็ก | ชุดชั้นใน | เสื้อผ้ากีฬาและชุดลำลอง
เสื้อผ้าที่ทำด้วยขนสัตว์ | เครื่องหนังและสินค้าที่เกี่ยวข้อง | เครื่องแต่งกายแฟชั่นและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
เคหะสิ่งทอ | ผ้าและวัตถุดิบ | พรมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง | รองเท้าและกระเป๋า | สินค้าการเกษตร

รายการสินค้าที่จัดแสดงยังมีอีกมากมาย หากไม่ตรงกับธุรกิจของท่าน
สามารถเข้าไปค้นหาเพิ่มเติมได้ที่ www.cantonfair.org.cn
หรือสอบถามได้จากพนักงานค่ะ


วันที่1 กรุงเทพฯ – กวางเจา – ช้อปปิ้งที่ถนนปักกิ่ง
07.45 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก
ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและเอกสารก่อนการเดินทางแก่ท่าน
10.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองกวางเจา โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 668
14.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานไป่หยุน เมืองกวางเจา (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นเดินทางสู่ตัวเมืองกวางเจา
นำท่านช้อปปิ้งที่ ถนนปักกิ่ง ถนนโบราณที่มีชื่อเสียง ท่านสามารถส่องพื้นกระจกใสดูร่องรอยถนนเก่าแก่ได้จากการขุดเจาะของรัฐบาล สองข้างทางมีสินค้ามากมาย อาทิเช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า และของที่ระลึกอีกมากมาย เชิญท่านอิสระซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย เพื่อเป็นของที่ระลึกแด่ญาติมิตรของท่าน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ซีฟู๊ด และเป๋าฮื้อสด
พักค้างคืน ณ EASE LAND HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่2 ชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 113
ถนนคนเดินซั่งเซี่ยจิ่ว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ China Import and Export Fair Complex สถานที่จัดงาน
China Import and Export Fair หรือ Canton Fair ที่คนไทยเรียกกันว่า “กวางเจาเทรดแฟร์”
งานแสดงสินค้ายิ่งใหญ่ระดับโลกที่ทางการจีนจัดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2500 โดยจัดปีละ 2 ครั้ง คือในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกๆ ปี ซึ่งเดือนเมษายนปีนี้นับเป็นงานครั้งที่ 113 แล้ว
ให้ท่านอิสระเข้าชมงานซึ่งมีผู้ประกอบการรายใหญ่ของประเทศจีนนับเป็นพันรายเข้าร่วมในการจัดแสดงสินค้าหลากหลายประเภทธุรกิจ ทั้งนำเข้า-ส่งออก ทั้งด้านอุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมเบา ภายในสถานที่จัดงานอันกว้างขวางและสะดวกสบายสำหรับผู้เข้าชมงานจากทั่วทุกมุมโลก

อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายในงานตามอัธยาศัย ไม่รวมในอัตราค่าบริการทัวร์
โดยท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารในภัตตาคาร , ศูนย์อาหาร และ Fast Food ที่มีบริการภายในงานมากมาย จากนั้นชมงานกันต่อในช่วงบ่าย
เวลาอันควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ หมูหัน
จากนั้นนำเดินทางสู่ถนนคนเดินซั่งเซี่ยจิ่ว ถนนสายนักช้อปที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของเมืองกวางเจา ละลายทรัพย์กับสินค้าหลากหลาย ทั้งเสื้อผ้าแฟชั่น รองเท้าสวยหรู กระเป๋าดีไซน์เท่ห์
สนุกสนานกับการต่อรองราคาสินค้ากันได้ตามอัธยาศัย เวลาอันควรนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
พักค้างคืน ณ EASE LAND HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่3 ชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 113 (ต่อ)
ชมโชว์ Chimelong Circus
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเข้าชมงานแสดงสินค้ากวางเจาเทรดแฟร์กันต่อเป็นวันที่ 2 ให้ท่านได้อิสระกับการดูงานและติดต่อธุรกิจของท่านต่อตลอดทั้งวัน
อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายในงานตามอัธยาศัย ไม่รวมในอัตราค่าบริการทัวร์

เวลาอันควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุ้งมังกร
หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ ชมโชว์ Chimelong Circus สนุกสนาน ตื่นเต้น ไปกับการแสดงอันหวาดเสียวของบรรดานักแสดงละครสัตว์ และกายกรรมผาดโผน ชาวรัสเซีย พร้อมสลับกับการแสดงโชว์ความน่ารักแสนรู้ของบรรดาสัตว์ต่างๆ ที่จะทำให้ทุกท่านประทับใจ
เวลาอันควรนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
พักค้างคืน ณ EASE LAND HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่4 เที่ยวเมืองกวางเจา – ช้อปปิ้งที่ย่านถนนอิเต๋อลู่ กวางเจา – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสฮวาเฉิง (เมืองแห่งดอกไม้) จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดของเมืองกวางเจา ศูนย์กลางแห่งใหม่ของเมือง มีพื้นที่กว่า 560,000 ตารางเมตร จัตุรัสนี้รวบรวมสิ่งก่อสร้างหลายแห่งอยู่ในที่เดียวกัน มีมากกว่า 39 อาคาร ให้ท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ Canton Tower ซึ่งจัดว่าเป็นหอส่งสัญณาณทีวีทีวีที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 600 เมตร และถ่ายรูปด้านนอกกับอาคาร Guangzhou International Finance Center หรือ Guangzhou West Tower ซึ่งจัดเป็นตึกที่สูงที่สุดเป็นลำดับที่ 9 ของโลก มีความสูงถึง 103 ชั้น หรือ 440.20 เมตร
แล้วนำท่านชม บ้านตระกูลเฉิน สร้างในสมัยจักรพรรดิกวงสู แห่งราชวงศ์ชิง เป็นศาลระลึกบรรพบุรุษของตระกูล มีพื้นที่หมื่นกว่าตารางเมตร เป็นสิ่งก่อสร้างแบบจีนโบราณผสมกับศิลปะแบบกวางตุ้ง ประกอบด้วยไม้แกะสลัก หินแกะสลัก อิฐแกะสลักถือเป็นสิ่งก่อสร้างโบราณที่คงสภาพสมบูรณ์ที่สุดของมณฑลกวางตุ้ง
นำท่านชม วัดกวงเซี่ยวซื่อ วัดแห่งความกตัญญู ตามหมายของวัดนี้ก็คือ วัดแสงสว่างแห่งกตัญญู
วัดแห่งนี้ถือเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองกวางเจา ในสมัยราชวงศ์ฮั่นเคยเป็นที่ประทับของ ฮ่องเต้ หนานเยว่ แห่งยุคฮั่นตะวันตก จนมาถึงยุคฮั่นตะวันออก จึงได้กลายเป็นวัดที่ชาวเมืองกวางเจาให้ความเคารพนับถือ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ติ่มซำสไตล์กวางตุ้ง
หลังอาหารนำเดินทางสู่ศูนย์ค้าส่ง สนุกสนานกับการช้อปปิ้งที่ ย่านถนนอิเต๋อลู่ ศูนย์ค้าส่งสินค้าแหล่งที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลกวางตุ้ง แหล่งค้าส่งสินค้านานาชนิด ซึ่งบางอย่างหาไม่ได้ที่เมืองไทย อาทิเช่น ของเล่น, กิ๊ฟช้อป, รองเท้า, กระเป๋า และสินค้าที่ระลึกมากมายนับพันรายการ ให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลายชนิดที่จำหน่ายในราคาส่ง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษห่านย่าง
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินไป่หยุน กวางเจา เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
21.00 น. อำลาเมืองกวางเจา กลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 679
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
23.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและพร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ กำหนดการเดินทางนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการ จราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้จัดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นประการสำคัญ


สำหรับท่านที่เคยเดินทางไปงานกวางเจาเทรดแฟร์แล้ว
ท่านที่เคยไปงานครั้งที่ 104 (ตุลาคม 2551) ถึงครั้งล่าสุด และได้ลงทะเบียนทำบัตรเข้างานไว้แล้ว
กรุณาเตรียมบัตรเข้างานที่ท่านได้ทำไว้แล้วดังกล่าวไปเพื่อใช้เข้างานครั้งนี้ด้วย
เนื่องจากทางผู้จัดงานจะไม่ทำบัตรเข้างานให้ใหม่
ในกรณีท่านเคยมีบัตรเข้างานแล้วไม่ได้นำไปด้วย หรือ ทำบัตรหาย
ท่านจะต้องลงทะเบียนทำบัตรเข้างานแยกจากคณะ และต้องเสียค่าทำบัตรเข้างานใหม่ อีกท่านละ 200 หยวน


เอกสารที่ใช้ในการทำบัตรเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์
1. นามบัตรของท่าน จำนวน 1 ใบ
2. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ

อัตราค่าบริการต่อท่าน 14-17, 15-18
เม.ย.56 22-25
เม.ย.56 2-5
พ.ค.56
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน 33,900.- 31,900.- 30,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 33,900.- 31,900.- 30,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (มีเตียงเสริม) 32,900.- 30,900.- 29,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่มีเตียงเสริม) 31,900.- 29,900.- 28,900.-
พักห้องเดี่ยว ชำระเพิ่ม 5,500.- 5,500.- 4,500.-
หมายเหตุ
กรุ๊ปเดินทางได้ตั้งแต่ผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไป บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทางต่ำกว่าผู้ใหญ่ 15 ท่าน

อัตรานี้รวม
1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจร เส้นทางกรุงเทพฯ - กวางเจา - กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย (TG)
2. ภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ
3. รถโค้ชปรับอากาศ นำท่านชมงานและท่องเที่ยวตามรายการ
4. ที่พักโรงแรม 3 คืนตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน
5. อาหารตามระบุในรายการ รวมอาหารว่างและน้ำดื่มบนรถระหว่างการเดินทาง
6. ค่าธรรมเนียมขอวีซ่าจีนแบบเข้า-ออกครั้งเดียว (Single Entry) สำหรับบุคคลสัญชาติไทย ยื่นปกติ 4 วันทำการ
7. ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
8. ค่าบัตรเข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ (ท่านใดที่มีบัตรเข้าชมงานอยู่แล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้ )
9. หัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะจากเมืองไทย คอยอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลแก่ท่านตลอดการเดินทาง
10. มัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
11. กระเป๋าเดินทางแบบมีคันชักและล้อลากท่านละ 1 ใบ
12. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าเครื่องดื่ม อาหารสั่งพิเศษ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
3. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นวันละ 10 หยวนต่อคนต่อวัน และคนขับรถ วันละ 10 หยวนต่อคนต่อวัน รวมเดินทาง 4 วัน จ่ายมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 40 หยวนและคนขับ 40 หยวน รวมทั้งหมด 80 หยวนต่อท่าน ทั้งนี้เพื่อเป็นสินน้ำใจกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ ในการให้บริการแก่คณะของเราตลอดการเดินทางในจีน
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ในกรณีท่านต้องการใบเสร็จรับเงินในนามนิติบุคคล หรือบริษัทฯ กรุณาแจ้งพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า เพื่อออกใบเสร็จรับเงินในเดือนนั้น มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินย้อนหลังให้ได้)

ระเบียบการและข้อตกลงการสำรองที่นั่ง
1. สำรองที่นั่ง พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท หากยังไม่ชำระค่ามัดจำ ยังไม่ถือว่าการจองสมบูรณ์
บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์รับผู้ที่พร้อมชำระค่ามัดจำก่อน ส่วนที่เหลือชำระอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง
2. ท่านต้องวางมัดจำภายใน 2 วัน หลังจากได้รับการยืนยันการจองจากทางบริษัทฯ ถ้าหากไม่ได้มัดจำ ถือว่าท่าน
ยกเลิกการจองในครั้งนั้นๆ โดยอัตโนมัติ
3. เมื่อท่านวางมัดจำแล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีท่านยกเลิกการเดินทาง

เงื่อนไขในการยกเลิกการจอง
1. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินที่ได้รับมาทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องมีการการันตี มัดจำที่นั่งกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำการจองที่พักกับต่างประเทศโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือการจองที่พักในประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight ไม่สามารถขอเงินคืนได้)
2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 14 – 30 วัน หักค่าดำเนินการต่างๆ ท่านละ 10,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 7 – 13 วัน หักค่าดำเนินการต่างๆ 50 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 6 วันลงมาเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในรายการท่องเที่ยวนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
5. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่งหรือหน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
7. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
8. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศจีน
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว 2 ใบ มีพื้นหลังสีฟ้า หรือสีขาวเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปปริ้นซ์ จากคอมพิวเตอร์ **และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ** ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานราชการซึ่งเป็นต้นสังกัดของท่านด้วย**
3. กรณีหนังสือเดินทางที่นำมาให้เป็นเล่มใหม่ (ต่อจากเล่มเก่า) กรุณาแนบหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาด้วย
4. กรณีไม่เคยเดินทางเข้าประเทศจีน หรือเคยไปแต่เกิน 2 ปีแล้ว ต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น (ปรับบัญชียอดล่าสุด ณ เดือนที่เดินทาง) ตั้งแต่หน้าแรกที่มีชื่อของผู้เดินทาง ถ่ายสำเนาทุกหน้า ทุกแผ่น (กรุณาอย่าถ่ายข้ามหน้า) และต้องมียอดเงิน 50,000 บาท ขึ้นไป
5. บัญชีกระแสรายวัน และเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้กับสถานฑูตจีน
6. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
7. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี, นักเรียน, นักศึกษา ต้องแนบสำเนาสูติบัตรของเด็ก, หนังสือรับรองของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวให้ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร, ทะเบียนบ้านของผู้รับรองค่าใช้จ่าย พร้อมกับหลักฐานการเงินของผู้รับรอง (กรุณาดูรายละเอียดเอกสารในข้อ 4) โดยต้องมียอดเงินที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของผู้ที่จะรับรองให้
8. กรณีผู้ยื่นวีซา อายุต่ำกวา 20 ป เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดาจะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง
9. กรณีผู้เดินทางไม่มีสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ผู้เดินทางต้องมีผู้รับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ โดยแนบหนังสือรับรองของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวให้ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร, ทะเบียนบ้านของผู้รับรองค่าใช้จ่าย พร้อมกับหลักฐานการเงินของผู้รับรอง (กรุณาดูรายละเอียดเอกสารในข้อ 4) โดยต้องมียอดเงินที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของผู้ที่จะรับรองให้
10. ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
11. กรณีไม่ได้ทำงาน หรือเกษียณ ต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น (ปรับบัญชียอดล่าสุด ณ เดือนที่เดินทาง) ตั้งแต่หน้าแรกที่มีชื่อของผู้เดินทาง ถ่ายสำเนาทุกหน้า ทุกแผ่น (กรุณาอย่าถ่ายข้ามหน้า) และต้องมียอดเงิน 200,000 บาท ขึ้นไป
12. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง
13. อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
13.1. ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
13.2. ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท
โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต ซึ่งบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า


   
   


ราคา: 30,900ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: รุ้งทองทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัดอีเมล์: 
โทรศัพย์: 085-3284443 / 02-3183922-3 ต่อ 203IP Address: 110.168.111.216

คำค้น:  ทัวร์ที่จัดงานแทรดแฟร์ | เที่ยวงานแทรด |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]