out1315 เกาหลี SPRING KOREA ON APRIL ชมซากุระ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ โดยสายการบิน Business Air(8B) 5 วัน 3 คืน 23900.-

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

out1315 เกาหลี SPRING KOREA ON APRIL ชมซากุระ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ โดยสายการบิน Business Air(8B) 5 วัน 3 คืน 23900.-
out1315 เกาหลี SPRING KOREA ON APRIL
ชมซากุระ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ โดยสายการบิน Business Air(8B)
5 วัน 3 คืน 23900.-

******************************

หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส-เกาะนามิ-สวนสนุก Everland-ล่องแม่น้ำฮัน
คล้องกุญแจคู่รักและชมวิว 360 องศา กลางกรุงโซลทาวเวอร์
พระราชวังเก่าเคียงบ๊อกคุง-ชมโชว์ FANTA STICK/DRUM CAT SHOW
ขิมสตอเบอร์รี่สดจากไร่-ทดสอบทำกิมจิ ใส่ชุดฮันบกถ่ายรูปสวย
ช้อปปิ้ง ตลาดดังเมียนดง -ทงแดมุน-Paju Premium Outlet
พิเศษ!! ชมซากุระแห่งเกาหลี ณ ถนนยูอิโดะ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
********************************
กำหนดการเดินทาง: เดือนเมษายน 2556

รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
21.00 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ F ประตูทางเข้า 3 BUSINESS AIR (8B)

วันที่สอง อินชอน – La Provence Village - Paju Premium Outlet - เกาะนามิ – ซูวอน (-/L/D)
00.10 ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ 8B 868 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
07.30 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) นำท่านเดินทางสู่ La Provence Village พาท่านชมบรรยากาศหมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง Paju Premium Outlet แห่งใหม่และใหญ่ที่สุดในเกาหลี
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บริการ ทัคคาลบี หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลีอาหารเลื่องชื่อ ของเมืองชุนชอน โดยนำไก่บาร์บีคิว มันหวาน ผัดกระหล่ำ ต้นกระเทียม ตกหรือข้าวปั้น และซอสมาผัดรวมกันบนกระทะแบนดำ คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้าที่ รับประทานกับผัดกาดเกาหลีและเครื่องเคียง เมื่อทานใกล้หมด จะนำข้าวสวยและสาหร่าย แห้งมาผัดรวมกันเป็นทัคคาลบีโพกึมที่แสนอร่อย และน้ำซุป)
บ่าย นำท่านลงเรือ ข้ามสู่ เกาะนามิ โดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที ……ชมวิวทิวทัศน์ ของสถานที่เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครทีวี Winter Love Song
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการ ชาบู ชาบู (สุกี้สไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วยหมูสไลด์ และผักสดนานาชนิด เสิร์ฟพร้อมน้ำซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซึ่งขาดไม่ได้ในการทาน ชาบู ชาบู พร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียงหลากชนิด)
ที่พัก Ansan Luxury Hotel or Song Tan Tourist Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม วัดวาวูจองซา –สตรอเบอรี่- โรงเรียนกิมจิ - เอเวอร์แลนด์ – บุฟเฟ่ขาปูยักษ์ (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมหรือภัตตาคาร
นำท่านเยี่ยมชมและนมัสการวัดวาวูจองซา Waujeongsa Temple จากนั้นนำสู่ สวนผลไม้หรือไร่สตรอเบอร์รี่ ให้ท่านเพลิดเพลินเลือกเก็บและชิมสตรอเบอร์รี่สดๆๆ รสชาติหวานกรอบตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสู่ Kimji School หรือ สถาบันสอนทำกิมจิ ชมวิธีการทำกิมจิ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (หมูย่างเกาหลี หรือ คาลบี้ เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติกลมกล่อม โดยนำหมูส่วนที่ติดกับกระดูกไปย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ เครื่องเคียงหลากชนิด น้ำจิ้มเต้าเจี้ยว และน้ำซุปสาหร่าย รับประทานคล้ายกับเมี่ยงคำของไทย พื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลกมีรสชาติกลมกล่อม โดยนำหมูส่วนที่ติดกับกระดูกไปย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ เครื่องเคียงหลากชนิดน้ำจิ้มเต้าเจี้ยว และน้ำซุปสาหร่าย รับประทานคล้ายกับเมี่ยงคำของไทย) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เอเวอร์แลนด์ สวนสนุก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการ อาหารสุดพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+อาหารนานาชาติให้ท่านได้เต็มอิ่มกับอาหารหลากหลายให้เลือกรับประทานอย่างจุใจ
จากนั้นท่านเดินทางสู่ย่านศูนย์การค้าแหล่งช้อปปิ้งที่ชื่อได้ว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ทงเดมุน
ที่พัก Victoria Hotel or Co-op Hotel or Urban Boutique Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ พระราชวังเคียงบ็อค – ดิวตี้ฟรี - ล่องแม่น้ำฮัน – ชมซากุระ– ชมโชว์ – เมียงดง (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำชม บลูเฮาส์ ทำเนียบของประธานาธิบดี (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวีดีโอใดๆทั้งสิ้น) แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์ นกฟีนิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็นอมตะ และชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียนน้ำพุ ซึ่งนับเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล จากนั้นเข้าชม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พระราชวังเคียงบ็อค ถ่ายภาพคู่กับพลับพลากลางน้ำเคียงเฮวรู ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง นำท่านชม ศูนย์โสม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ (บนเรือสำราญ) พิเศษ!!มอบกุญแจคู่รัก ให้กับทุกคู่ นำไปคล้อง (ไม่รวมค่าลิฟต์และค่าเข้าTeddy Bear)
พิเศษ!! นำท่านชมซากุระแห่งเกาหลี ณ ถนนยูอิโดะ (Yeouido’s Streets) ในยามเย็นถนนสายนี้ก็จะยิ่งคึกคัก มีกิจกรรมรื่นเริงหลากหลาย และมีดวงไฟประดับประดาตัดกับสีขาวอมชมพูของดอกซากุระที่สวยงาม (กรุณาสอบถามช่วงเวลาที่ดอกซากุระบาน)
ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) เวลาพาท่านเดินชม คลองชองเกชอน ซึ่งเดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการ เมนูไก่ตุ๋นโสม
พิเศษ+++ได้เวลานำทุกท่านชมโชว์ Drum Cat Show มีเวลานำท่านช้อปปิ้งย่าน เมียงดง (Myeong-dong) หรือสยามสแควร์เกาหลี
ที่พัก Victoria Hotel or Co-op Hotel or Urban Boutique Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า HERB SHOP - AMETHYST - ร้านค้าสนามบิน - กรุงเทพฯ (B/L/-)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือภัตตาคาร
นำท่านสัมผัส ร้านสมุนไพร(Korea Herb Shop) ได้เวลานำท่านชม โรงงานพลอยสีม่วง หรือ Amethyst จากนำท่านเยี่ยมชม TRICK EYE MUSEUM 3D GALLERY
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอนที่ ร้านค้าสนามบิน
1700 ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ 8B 867
2100 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

************************************************
อัตราดังกล่าวรวม
 ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
 ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าที่พักระดับมาตรฐาน(3-4 ดาว) พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.
 ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราดังกล่าวไม่รวม
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 20 USD หรือ 20,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
 ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

*******************************************************

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: http://www.fridaytrip.com/p_out/OUT1315.html
สนใจติดต่อ: Tel: 088-008-2906-7 (แป๋ม)
Fax: 02-373-8007 E-mail: mei@fridaytrip.com /info@fridaytrip.com
ที่อยู่: 17/10 ถนนรามคำแหง 118 แยก 45 สะพานสูง กทม. 10240
ใบอนุญาตเลขที่ 11/06657
http://www.fridaytrip.com
------------------------------------------------------------------

Friday Trip เราให้บริการทัวร์, แพ็คเกจทัวร์, จองที่พัก-โรงแรม, รถเช่า และจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน
รับจัดทัวร์ กรุ๊ปเหมา สัมมนา ดูงานทั้งในและต่างประเทศ
ทัวร์สบาย สไตล์กันเอง กินเที่ยวครบเครื่อง ราคาเบาๆ


 


ราคา: 23,900ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: ฟรายเดย์ ทริปอีเมล์: 
โทรศัพย์: 0880082906-7IP Address: 171.6.211.214ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]