Package Tour Happy B โปรแกรมทัวร์ 3 วัน 2 คืน เพียงท่านละ 4,400 บาท เท่านั้น รีบจองด่วน...076 26 1562 --Package tour Phuket 3 days 2 nights

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

Package Tour Happy B โปรแกรมทัวร์ 3 วัน 2 คืน เพียงท่านละ 4,400 บาท เท่านั้น รีบจองด่วน...076 26 1562 --Package tour Phuket 3 days 2 nights
http://www.phuket4travel.com/

http://www.phuket5star.com/

http://www.phuket4travel.com/s0104/index.php?tpid=0198&pgid=0050&menusub=4

ราคาเดียวเที่ยวได้ทั้งปีจ้า
ติดต่อได้ที่เบอร์ออฟฟิศค่ะ 076-261562

**อัตราค่าบริการ**
1 พย 2555 -30 มย 2556 ราคาท่านละ 4,400 บาท เท่านั้นนะค่ะ
1 พค 2556 -31 มย 2556 ราคาท่านละ 4,000 บาท เท่านั้นนะค่ะ
หมายเหต ราคาสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามจำนวนลูกค้าที่เดินทางในแต่ละทริบนะค่ะ และ รายการทัวร์ก็ปรับเปลี่ยได้ตามความต้องการของลูกค้านะค่ะ

Package Tour Happy B
โปรแกรมทัวร์ 3 วัน 2 คืน
สะดวกสบายกับที่พักระดับ 3 ดาว ตัวเมืองภูเก็ต หรือ หาดป่าตอง
ไหว้พระวัดฉลอง จุดชมวิวเขารัง
เที่ยวเกาะพีพีด้วยเรือเฟอร์รี่
อ่าวพังงา เกาะปันหยี เขาพิงกัน
(เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไป)
ภูเก็ต ไฟว์สตาร์
ขอนำเสนอรายการนำท่องเที่ยวทะเลอันดามัน
สัมผัสความงามของธรรมชาติ ท้องทะเลสีฟ้าคราม ไข่มุกแห่งอันดามัน
เกาะภูเก็ต อ่าวพังงา เกาะปันหยี เขาพิงกัน ดินแดนแห่งความฝัน
ใกล้ชิดกับธรรมชาติของท้องทะเลอันงดงาม


วันแรก-ภูเก็ต ชมเมือง แหลมพรหมเทพ
------น. เดินทางถึงจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่ต้อนรับท่าน รับกระเป๋าสัมภาระ เจ้าหน้าที่รับคณะ
09.00 น. นำท่านนมัสการพระพุทธรูปทองคำที่โผล่จากดินเพียงครึ่งองค์ ที่ชาวบ้านเรียกว่า“พระผุด”
หนึ่งใน Unseen In Thailand ที่วัดพระทอง จากนั้นนำท่านแวะชมโรงงานกะเทาะเม็ดมะม่วง หิมพานต์ที่ร้านศรีศุภลักษณ์ออร์คิด
สมควรแก่เวลานำคณะขึ้นสู่ยอดเขารังชมทัศนียภาพตัวเมืองภูเก็ตโดยรอบ นำท่านนั่งรถชมบ้านเรือนแบบเก่าในตัวเมืองภูเก็ตที่ผสมผสานระหว่างศิลปะของยุโรปและจีน
ที่เรียกว่า “บ้านแบบชิโนโปรตุกีส ”
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ลูกค้าจ่ายเองไม่รวมในแพ็คเกจทัวร์)
หลังอาหารนำท่านสักการะรูปเหมือนหลวงพ่อแช่ม หลวงพ่อช่วง และหลวงพ่อเกลี้ยม ที่มณฑป
พร้อมทั้งกราบนมัสการหุ่นขี้ผึ้งรูปเหมือนที่กุฏิจำลอง จากนั้นนำคณะสู่แหลมพรหมเทพ
จุดที่อยู่ใต้สุดของเกาะภูเก็ต สัญลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตอีกแห่งหนึ่งจากนั้นนำท่านสู่โรงแรมที่พัก
หาดป่าตอง Tiger Complex/Superior Jacuzzi Room หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง-หมู่เกาะพีพี พีพีดอน พีพีเล อ่าวมายา
06.00 น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก(1)
07.15 น.นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือรัษฎา เพื่อเดินทางสู่หมู่เกาะพีพี
08.30 น. เรือออกจากท่าเรือรัษฎา มุ่งหน้าสู่เกาะพีพีเลย์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ช.ม.
ให้ท่านชมความงามท้องทะเลฝั่งอันดามัน สัมผัสบรรยากาศที่แสนสดชื่น
10.00 น. ชมทัศนียภาพรอบเกาะพีพีเลย์ ชมอ่าวอ่าวโละซามะ เกาะปิดะนอก ปิดะใน อ่าวปิเละ
ถ้ำไวกิ้งหรือถ้ำรังนกนางแอ่น ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
อ่าวมาหยาเป็นอ่าวโค้งมนมีความสวยงามน้ำใส เคยเป็นฉากถ่ายทำภาพยนต์ฮอลิวู๊ด เรื่อง The Beach
จากนั้นต่อด้วยการชม หาดลองบีช หินแพหินกอง หินอ่าวโละบุรี

11.00 น. ให้ท่านดำน้ำชมปะการังที่อ่าวสามหาดหรืออ่าวลิง ( Monkey Beach)จากนั้นต่อด้วยการชม หาดลองบีช หินแพหินกอง หินอ่าวโละบุรี
12.30 น.รับประทานอาหารกลางวัน(2) บนเกาะ พีพี ท่ามกลางวิวธรรมชาติของชายหาด พักผ่อนตามอัธยาศัย
บ่าย หลังจากที่ท่านได้พักผ่อน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือรัษฎา จ. ภูเก็ต
16.00 น.เดินทางถึงท่าเทียบเรือรัษฎา จ. ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ส่งท่านทึ่โรงแรมที่พัก

วันที่สาม-ล่องเรืออ่าวพังงา-เขาพิงกัน-เกาะปันหยี
เช้า รับประทานอาหารที่โรงแรม (3)
08.00 น.หลังจากเช็คเอาท์เจ้าหน้าที่นำท่านเดินทางสู่ จ.พังงา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.
จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมวัดถ้ำสุวรรณคูหา นมัสการพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ในถ้ำแก้ว จากนั้นนำท่านสู่ท่าเรือกระโสม
เพื่อล่องเรือชมอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ชมเขาพิงกัน เขาตะปู(เจมส์บอนด์ไอร์แลนด์)
เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์เรื่อง James Bond 007 ชมวิว ถ้ำลอด เขาหมาจู เขาเขียน เกาะนมสาว พร้อมเก็บภาพความประทับใจ
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน (4) ที่ร้านปันหยีมูเทียร่าห์ จากนั้นชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมุสลิมเกาะปันหยีที่เรียกว่า
“ชาวน้ำ” เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้า และของที่ระลึก เช่นอาหารทะเลตากแห้ง
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือกระโสม และนำท่านสู่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
............น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
............น. นำท่านถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ ด้วยความประทับใจ

**อัตราค่าบริการ**
1 พย 55 -30 มย 2556 ราคาท่านละ 4,400 บาท /ท่าน
1 พค. 56-31 ตค. 56 ราคาท่านละ 4,000 บาท/ท่าน

อัตรานี้รวม
*ค่าที่พักโรงแรมระดับ 3 ดาว 2 คืน
*ค่าพาหนะนำเที่ยวตามรายการ
*ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
*ประกันภัยวงเงิน 200,000 บาทต่อท่าน
*ค่าทัวร์เกาะพีพี หรือเกาะไข่ แล้วแต่ลูกค้าจะเลือก
*ค่าทัวร์อ่าวพังงา เกาะปันหยี เขาพิงกัน


--------------------------------------------------------------
แนะนำที่พักแห่งใหม่ ตัวเมืองภูเก็ต
สีสันวันพักผ่อน ไอโฮสเทลภูเก็ต I Hostel http://www.phuket4travel.com/index.php?tpid=0244&pgid=index
ทำวันสบายให้มีสีสัน กับ ห้องพักสะอาด บริการด้วยใจ
เหมือนบ้านหลังใหม่ในภูเก็ต

ที่อยู่ 100/394 หมู่บ้านศรีสุชาติแกรนด์วิว
หมุ่ 5 ต. รัษฎา อ. เมือง จ. ภูเก็ต 83000
โทร 076 261 562
แฟ็ก 076 261 677
--Hip Stay when away home---
Colorful your night and day in Phuket
ห้องพักแบบห้องรวม (ไม่รวมอาหารเช้า) เตียง 2 ชั้น

**ห้องป่าตอง (พักได้ 4 ท่าน)
ห้องแอร์ ราคาคนละ 250 บาท/คืน

**ห้องกะรน (พักได้ 6 ท่าน)
ห้องแอร์ ราคาคนละ 250 บาท/คืน

**ห้องราไวย์ (พักได้ 8 ท่าน)
ห้องพัดลม ราคาคนละ 150 บาท/คืน

**ห้องในหาน (พักได้ 8 ท่าน)
ห้องพัดลม ราคาคนละ 150 บาท/คืน

**ห้องกะตะใหญ่ (พักได้ 10 ท่าน)
ห้องแอร์ ราคาคนละ 250 บาท/คืน

**ห้องกะตะน้อย (พักได้ 8 ท่าน)
ห้องพัดลม ราคาคนละ 250 บาท/คืน

ห้องอาบน้ำทั้งหมดมี 6 ห้อง
ห้องส้วมทั้งหมดมี 7 ห้อง

***มีทีวีให้บริการเฉพาะบริเวณด้านหน้า ลอบบี้เท่านั้น
***มีอินเตอร์เน็ต wifi พรี
ต้องการติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 076 261 562
---------------------------------------------------------------------
บริษัทภูเก็ตไฟว์สตาร์ จำกัด
100/395 หมู่บ้านศรีสุชาติ แกรนด์วิว ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
Tel : 076-261562 Fax: 076261677
http://www.phuket4travel.com
E-mail : info@phuket5star.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 34/00249(หลักประกัน100,000 bath)
ใบทะเบียนการค้า เลขที่ 0835549004154 (ทุนจดทะเบียน 2,000,000 bath )


   
   


ราคา: 4,400ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: Fonอีเมล์: 
โทรศัพย์: 076-261562IP Address: 222.123.75.232ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]