โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,เชียงราย,ดอยตุง,พระธาตุดอยตุง,สวนแม่ฟ้าหลวง,วัดร่องขุ่น,ภูชี้ฟ้า,ดอยแม่สลอง,เชียงใหม่,บ้านท่าตอน,สวนส้มที่อำเภอฝาง

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,เชียงราย,ดอยตุง,พระธาตุดอยตุง,สวนแม่ฟ้าหลวง,วัดร่องขุ่น,ภูชี้ฟ้า,ดอยแม่สลอง,เชียงใหม่,บ้านท่าตอน,สวนส้มที่อำเภอฝาง
โปรแกรมทัวร์ จังหวัดเชียงราย - ดอยตุง - พระธาตุดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง - วัดร่องขุ่น - ภูชี้ฟ้า - ดอยแม่สลอง - เชียงใหม่ - บ้านท่าตอน - สวนส้มที่อำเภอฝาง (3 วัน 2 คืน)

วันเดินทาง (กรุงเทพฯ - เชียงราย)
18.00 น.รวมพลและขึ้นรถที่จุดนัดพบออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไป จังหวัดเชียงรายโดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง VIP รับประทานอาหารกล่อง และขนมว่าง น้ำดื่ม ระหว่างการเดินทาง

วันที่หนึ่ง (เชียงราย ดอยตุง พระธาตุดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง พระตำหนักดอยตุง วัดร่องขุ่น ภูชี้ฟ้า)
05.00 น.อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่เชียงราย เช็คอินเข้าโรงแรมเพื่อทำภารกิจส่วนตัว
07.00 น.บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น.หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางไปยังดอยตุง นมัสการพระธาตุดอยตุง เพื่อเป็นสิริมงคล พระธาตุประจำปีเกิดปีกุล จากนั้นนำท่านไปชมสวนดอกไม้นานาพันธุ์ที่สวนแม่ฟ้าหลวง และไปชมพระตำหนักดอยตุง
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.หลังอาหารกลางวัน พาท่าน ไปชมวัดร่องขุ่น ชมความงามอันวิจิตรบรรจงของวัดร่องขุ่น ถ่ายภาพ กันตามอัธยาศัย
15.00 น.เดินทางไปยังภูชี้ฟ้า เข้าที่พัก(พักห้องละ 3 - 4 ท่าน มีน้ำอุ่น ทีวี ทุกห้อง) ช่วงเย็นพบบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินลับขอบฟ้า จากนั้นรับประทานอาหารเย็นที่รีสอร์ท และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง (ชมทะเลหมอกภูชี้ฟ้า ดอยแม่สลอง วัดท่าตอน สวนส้มที่อำเภอฝาง ดอยอ่างขาง)
05.30 น.อรุณสวัสดิ์ยามเช้านำท่านไปชมทะเลหมอกที่จุดชมวิวภูชี้ฟ้า ชมแสงแรก พระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกอันงดงาม ที่ภูชี้ฟ้า
08.00 น.รับประทานอาหารเช้า หลังอาหารเช้านำท่านไปยังดอยแม่สลอง ชมไร่ชาที่ดอยแม่สลอง เที่ยวชมหมู่บ้านชาวเขา หมู่บ้านสันติคีรี สุสานนายพลต้วน พร้อมทั้งชิมชา เลือกซื้อชา และของฝากจากชาวเขากลับบ้าน
12.00 น.รับประทานอาหารจีนยูนนานที่ร้านอาหารบนดอยแม่สลอง
13.00 น.ออกเดินทางสู่ดอยอ่างข่าง แวะเที่ยววัดท่าตอน ชมความสวยงามของแม่น้ำกก ที่จุดชมวิววัดท่าตอน จากนั้นเดินทางไป ชมสวนส้มสายน้ำผึ้งที่ขึ้นชื่อของชาวอำเภอฝาง จากนั้นเดินทางไปยังดอยอ่างขาง เข้าที่พัก (พักห้องละ 3-4 ท่านมีน้ำอุ่น ทีวี ทุกห้อง)
18.30 น.รับประทานอาหารเย็นที่รีสอร์ท และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม (ชมทะเลหมอกดอยอ่างขาง โครงการหลวงดอยอ่างขาง เวียงกุมกาม ไหว้พระธาตุหริภุญชัย ตลาดทุ่งเกวียน)
05.30 น.อรุณสวัสดิ์ยามเช้านำท่านเดินทางไปชมพระอาทิตย์ขึ้นและชมทะเลหมอกดอยอ่างขางอันงดงามที่ จุดชมวิวกิ่วลม ดอยอ่างขาง ชมทัศนียภาพของขุนเขาเขตชายแดนไทย-พม่า ที่ จุดชมวิวฐานปฏิบัติการนอแล และชม หมู่บ้านชาวเขาเผ่าปะหล่อง
08.00 น.รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท หลังอาหารเช้านำท่านไปชมโครงการหลวงดอยอ่างขาง พันธุ์ไม้นานาชนิดทีดอยอ่างขาง สวน 80 ที่ดอยอ่างขาง เปิดโอกาสให้ถ่ายภาพกันตามสบาย สมควรแก่เวลานำท่านดินทางต่อ
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวันที่อำเภอเชียงดาว
13.00 น.หลังอาหารเดินทางไปยังเวียงกุมกามหนึ่งใน Unseen Thailand นั่งรถรางชมโบราณสถานของมหานครก่อนเมืองเชียงใหม่
16.00 น.เดินทางถึง จ. ลำพูน นำท่านไปนมัสการพระธาตุหริภุญชัย พระธาตุประจำปีเกิดปีระกา จากนั้นแวะ ช็อปปิ้งที่ตลาดทุ่งเกวียน ที่ จ. ลำปาง และรับประทานอาหารเย็นริมแม่น้ำปิง ที่ จ. ตาก และเดินทางกลับกรุงเทพฯ ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อัตราบริการ: ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์

(โปรแกรมนี้รับเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป)

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นางณัชชา ยอดมงคล เลขที่ 480-0-04901-6 ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยรังสิต-นครนายก คลอง 6

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ระบุโปรแกรมทัวร์ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง

ค่าใช้จ่ายนี้รวม:
- ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง ตลอดทริป กรณีเดินทางโดยรถตู้
- ค่ารถยนต์ท้องถิ่น
- ค่าที่พัก 2 คืน ที่ภูชี้ฟ้า1 คืนสไตล์รีสอร์ทพักห้องละ 3-4 ท่าน และ ที่ดอยอ่างขางอีกหนึ่งคืนพักห้องละ 3-4 ท่าน มีน้ำอุ่น / ทีวี ทุกห้อง
- ค่าอาหารหลักทุกมื้อ พร้อมบริการเครื่องดื่มบนรถ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ เช่น สวนแม่ฟ้าหลวง ดอยตุง / รถรางเวียงกุมกาม เป็นต้น
- ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 400,000 บาท
- ค่าสต๊าฟอำนวยความสะดวก

ราคานี้ไม่รวม:
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่นค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่ามินิบาร์ที่รีสอร์ท-ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติในกรณีเป็นชาวต่างชาติต้องจ่ายเองตามจริง

หมายเหตุ
- โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัย
- กรุ๊ปเหมา 8 คนขึ้นไป ออกเดินทางได้ตามที่ท่านกำหนด
- ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุเช่น ช่วงเทศกาล ,ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นตามภาวะตลาดโลก
- ที่อ่างขางและภูชี้ฟ้า อากาศค่อนข้างหนาวมาก ให้เตรียมถุงมือ หมวกโม่ง และอุปกรณ์กันหนาวไปให้พร้อม

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-1049208, 081-4206260, 080-0447376

เว็บไซต์: http://www.agilenttour.com

Email Address: Agilenttour@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


   
   


ราคา: 0 บาทต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: กรณ์อีเมล์: 
โทรศัพย์: 081-1049208IP Address: 203.155.125.178

คำค้น:  โปรแกรมพระธาตุดอยตุง จเชียงราย |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]