ตู้แอมป์กีต้าร์ไฟฟ้า/เบส Fender+Marshall+Line 6+Laney+VOX+Roland+Peavey+ROCK&LESTIONมากมายเช่นFender Frontman 10G/25R/212R+Fender Bass Amplifier Rumble 150+Fender Mustang I/II/III/IV/V+Line 6 Spider IV15/30+Laney Ironheart+Roland CUBE15XL/20XL/40XL เพียบ

หน้าแรก » ดนตรี และ บันเทิง » กีต้าร์

ตู้แอมป์กีต้าร์ไฟฟ้า/เบส Fender+Marshall+Line 6+Laney+VOX+Roland+Peavey+ROCK&LESTIONมากมายเช่นFender Frontman 10G/25R/212R+Fender Bass Amplifier Rumble 150+Fender Mustang I/II/III/IV/V+Line 6 Spider IV15/30+Laney Ironheart+Roland CUBE15XL/20XL/40XL เพียบ
จำหน่ายเครื่องดนตรีของแท้ 100 %
นำเข้าอย่างถูกต้องผ่านตัวแทนจำหน่าย
คัดทุกตัวก่อนจำหน่าย

ตู้แอมป์ Fender
ตู้แอมป์กีต้าร์ Fender Frontman 10G (10W)................2500
สินค้าใหม่มือ1

ตู้แอมป์กีต้าร์ Fender Frontman 25R (25W)................4300
สินค้าใหม่มือ1

ตู้แอมป์กีต้าร์ Fender Frontman 212R (100W)............13000 ( ลำโพง 2 ดอก )
สินค้าใหม่มือ1

***ตู้แอมป์เบส Fender Bass Amplifier Rumble 150 (150W)....................................13900
สินค้าใหม่มือ1

ตู้แอมป์กีต้าร์ Fender Mustang I (20W).........................4900....***มีเอฟเฟกมัลติในตัว***แถมฟุตสวิท
สินค้าใหม่มือ1

ตู้แอมป์กีต้าร์ Fender Mustang II (40W)........................8500....***มีเอฟเฟกมัลติในตัว***แถมฟุตสวิท
สินค้าใหม่มือ1

ตู้แอมป์กีต้าร์ Fender Mustang III (100W)....................12500....***มีเอฟเฟกมัลติในตัว***แถมฟุตสวิท 2 ช่อง
สินค้าใหม่มือ1

ตู้แอมป์กีต้าร์ Fender Mustang IV(150W)...................19950.....***มีเอฟเฟกมัลติในตัว***แถมฟุตสวิท 4 ช่อง
สินค้าใหม่มือ1

ตู้แอมป์กีต้าร์ Fender Mustang V HEAD (150W).......12500......***มีเอฟเฟกมัลติในตัว***แถมฟุตสวิท 4 ช่อง
สินค้าใหม่มือ1

ตู้แอมป์กีต้าร์ Fender Mustang V Cabinet (4 x 12" speaker) .......12500
สินค้าใหม่มือ1

ตู้แอมป์กีต้าร์ Fender G-DEC 3 Fifteen 15W 1x8 Guitar Combo Amp (15W)............11500
สินค้าใหม่มือ1

ตู้แอมป์กีต้าร์ Fender G-DEC 3 Thirty 30W 1x10 Guitar Combo Amp (30W)............15500
สินค้าใหม่มือ1

*********************************และอีกหลายรุ่น********************************************

ตู้แอมป์ Line 6

ตู้แอมป์กีต้าร์ Line 6 Spider IV 15......................4900 บาท (15W)
สินค้าใหม่มือ1

ตู้แอมป์กีต้าร์ Line 6 Spider IV 30......................8000 บาท (30W)
สินค้าใหม่มือ1

ตู้แอมป์กีต้าร์ Line6 Spider IV 75......................14000 บาท (75W)
สินค้าใหม่มือ1

ตู้แอมป์กีต้าร์ line6 spider valve 112...............17500 บาท (หลอด40W) แอมป์หลอด ดอก12"
สินค้าใหม่มือ1

ตู้แอมป์กีต้าร์ line6 spider valve 212...............19000 บาท (หลอด40W) แอมป์หลอด ดอก2x12"
สินค้าใหม่มือ1


*********************************และอีกหลายรุ่น********************************************

ตู้แอมป์ MARSHALL

ตู้แอมป์กีต้าร์ MARSHALL MG-10 CF................................3900 (10W)
ของใหม่มือ 1

ตู้แอมป์กีต้าร์ MARSHALL MG-15 CFX................................7700 (15W)
ของใหม่มือ 1

ตู้แอมป์กีต้าร์ MARSHALL MG-30 CFX...........................10700 (30W)
ของใหม่มือ 1

ตู้แอมป์กีต้าร์ MARSHALL MG-50 CFX...........................15200 (50W)
ของใหม่มือ 1

ตู้แอมป์กีต้าร์ MARSHALL MG-101 CFX........................19000 (100w)
ของใหม่มือ 1

ตู้แอมป์กีต้าร์ MARSHALL MG-102 CFX........................23000 (100w) ลำโพง 2X12"
ของใหม่มือ 1

ตู้แอมป์กีต้าร์Marshall MG100HCFX + MG412........................38000 (100wH+300W Cabinet ) ลำโพง 4X12"
ของใหม่มือ 1

ตู้แอมป์กีต้าร์ MARSHALL MS-2....................................1750 (3w) (แอมป์จิ๋วขนาดพกพา)
ของใหม่มือ 1

ตู้แอมป์กีต้าร์ MARSHALL MS-4....................................2300 (6w) (แอมป์จิ๋วขนาดพกพา)
ของใหม่มือ 1

ตู้แอมป์กีต้าร์ Marshall Haze 40 ......................................15000 แอมป์หลอด
ของใหม่มือ 1

ตู้แอมป์กีต้าร์ Marshall Haze 15 .......................................23000 แอมป์หลอด ( ตู้ 2 ชั้น +หัวเทริ์น 1 ชั้น)
ของใหม่มือ 1

ตู้แอมป์กีต้าร์ Marshall JMD1 Series JMD501 (50w หลอด)..................................26500 แอมป์หลอด
ของใหม่มือ 1

ตู้แอมป์กีต้าร์ Marshall JMD1 Series JMD102 (100w หลอด)..................................32000 แอมป์หลอด ลำโพง 12นิ้ว x 2ดอก
ของใหม่มือ 1

ตู้แอมป์กีต้าร์ Marshall JMD1 Series JMD50 Head(50w หลอด)..................................25000 แอมป์หลอด *** หัวแอมป์***
ของใหม่มือ 1

ตู้แอมป์กีต้าร์ Marshall JMD1 Series JMD100 Head(100w หลอด)..................................28000 แอมป์หลอด *** หัวแอมป์***
ของใหม่มือ 1

ตู้แอมป์ลำโพงกีต้าร์ (Cabinet ) Marshall MA Series MA412(300w )..................................20000 แอมป์หลอด ลำโพง 12นิ้ว x 4 ดอก
ของใหม่มือ 1

ตู้แอมป์กีต้าร์ MARSHALL JCM2000 TSL601 ................................43000 บาท
ของใหม่มือ 1

ตู้แอมป์กีต้าร์ MARSHALL JCM2000 TSL602 ................................47000 บาท
ของใหม่มือ 1

ตู้แอมป์กีต้าร์ MARSHALL JCM2000 TSL 122 ................................58000 บาท
ของใหม่มือ 1

ตู้แอมป์กีต้าร์ JCM2000 (DSL1001960A) Head+Cabinet .............89000 บาท
ของใหม่มือ 1


*****************Marshall มีหลายรุ่นนะครับ ทั้งโปร่งและไฟฟ้า**********************

ตู้แอมป์ Laney

หัวแอมป์กีต้าร์ Laney Ironheart IRT120H................................25500 (120W หลอด ) หัวแอมป์หลอดล้วน
ของใหม่มือ 1

หัวแอมป์กีต้าร์ LANEY Ironheart IRT60H................................21000 (60W หลอด ) หัวแอมป์หลอดล้วน
ของใหม่มือ 1

ตู้ลำโพงแอมป์กีต้าร์ Laney IRT212 2x12 Cab ................................7900 (RMS 160W ) ดอก 12 นิ้ว X 2 ดอก
ของใหม่มือ 1

ตู้ลำโพงแอมป์กีต้าร์ Laney IRT412 4x12 Cab ...............................12500 (RMS 320W ) ดอก 12 นิ้ว X 4 ดอก
ของใหม่มือ 1

ตู้แอมป์กีต้าร์ Laney CUB 8 ................................6500 (5W หลอด ) แอมป์หลอดล้วน
ของใหม่มือ 1

ตู้แอมป์กีต้าร์ Laney CUB 10 ................................8400 (10W หลอด ) แอมป์หลอดล้วน
ของใหม่มือ 1

ตู้แอมป์กีต้าร์ Laney CUB 12 ................................10500 (15W หลอด ) แอมป์หลอดล้วน
ของใหม่มือ 1

ตู้แอมป์กีต้าร์ Laney CUB 12R ................................12500 (15W หลอด ) แอมป์หลอดล้วน
ของใหม่มือ 1

หัวแอมป์กีต้าร์ Laney CUB-HEAD ................................11000 (15W หลอด ) หัวแอมป์หลอดล้วน
ของใหม่มือ 1

ตู้ลำโพงแอมป์กีต้าร์ Laney CUB-Cab ................................7500 (RMS 100W ) ดอก 12 นิ้ว X 2 ดอก
ของใหม่มือ 1

ตู้แอมป์กีต้าร์ Laney LX 20R ................................4000 (15W )
ของใหม่มือ 1

ตู้แอมป์กีต้าร์ Laney LX 35R ................................6600 (30W )
ของใหม่มือ 1

ตู้แอมป์กีต้าร์ Laney LX 65R ................................10000 (65W )
ของใหม่มือ 1

ตู้แอมป์กีต้าร์ Laney LX 120R Twin ................................14500 (120W ) ลำโพง 12 นิ้ว X 2ดอก
ของใหม่มือ 1

หัวแอมป์กีต้าร์ Laney LX 120 Head ................................11900 (120W )
ของใหม่มือ 1

ตู้ลำโพงแอมป์กีต้าร์ Laney LX 412 A/S ................................13500 (RMS 200W ) Cabinet ดอก 12 นิ้ว X 4 ดอก
ของใหม่มือ 1

ตู้แอมป์กีต้าร์ Laney LV 100 ................................11000 (65W หลอด ) แอมป์หลอด
ของใหม่มือ 1

ตู้แอมป์กีต้าร์ Laney LV 300 ................................18500 (120W หลอด ) แอมป์หลอด ดอก 12 นิ้ว X 2 ดอก
ของใหม่มือ 1

หัวแอมป์กีต้าร์ Laney LV 300 Head .......................12700 (120W หลอด ) หัวแอมป์หลอด
ของใหม่มือ 1

ตู้แอมป์กีต้าร์ Laney LV 412 A/S ................................17000 (RMS 200W ) Cabinet ดอก 12 นิ้ว X 4 ดอก
ของใหม่มือ 1


***แอมป์กีต้าร์ Laney Ironheart ซื้อทั้ง HEAD+Cab ราคาลดพิเศษ***


***************** Laney มีหลายรุ่นนะครับ แอมป์ กีต้าร์โปร่ง / กีต้าร์ไฟฟ้า / เบส **********************


ตู้แอมป์ Roland

ตู้แอมป์กีต้าร์ Roland Micro CUBE .................มือ 1.................4100
ของใหม่มือ 1

ตู้แอมป์กีต้าร์ Roland CUBE-15XL ..................มือ 1.................3500 (15W)
ของใหม่มือ 1

ตู้แอมป์กีต้าร์ Roland CUBE-20XL ..................มือ 1.................5500 (20W)
ของใหม่มือ 1

ตู้แอมป์กีต้าร์ Roland CUBE-40XL ..................มือ 1.................8000 (40W)
ของใหม่มือ 1

ตู้แอมป์กีต้าร์ Roland CUBE-80XL ..................มือ 1.................14000 (80W)
ของใหม่มือ 1

**************************************************************************************

ตู้แอมป์ VOX

ตู้แอมป์กีต้าร์ Vox Valvetronix VT20................................5600 (20W)
ของใหม่มือ 1

ตู้แอมป์กีต้าร์ Vox Valvetronix VT40...................................7900 (40W)
ของใหม่มือ 1

ตู้แอมป์กีต้าร์ Vox Valvetronix VT80.................................13000 (80W)
ของใหม่มือ 1

ตู้แอมป์กีต้าร์ Vox Valvetronix VT120...............................16500 (120W)
ของใหม่มือ 1

VOX Amplug ราคา 1600 บาท ทุกรุ่น

1. VOX Amplug Lead
2. VOX Amplug Joe Satriani
3. VOX Amplug Classic Rock
4. VOX Amplug AC-30
5. VOX Amplug Acoustic
6. VOX Amplug Metal
7. VOX Amplug Night Train
8. VOX Amplug Twin
9. VOX Amplug Cabinet.........ราคา 1000 บาท
ของใหม่มือ 1

********************************************************************************************

ตู้แอมป์ Blackheart

ตู้แอมป์กีต้าร์ Blackheart Tube Amp..................มือ 1.................14000 แอมป์หลอด ( ตู้ 1 ชั้น +หัวเทริ์น 1 ชั้น) หลอด 15w
ของใหม่มือ 1

*********************************************************************************************

ตู้แอมป์ ROCK & LESTION

ตู้แอมป์กีต้าร์ Rock FG25
กำลังขับ : 25 W.................................................1250
สินค้าใหม่มือ 1

ตู้แอมป์กีต้าร์ ROCK GD 405
กำลังขับ : 40 W.................................................2100
สินค้าใหม่มือ 1

ตู้แอมป์กีต้าร์ Rock CHORUS-402
กำลังขับ : 40 W.................................................2100
สินค้าใหม่มือ 1

ตู้แอมป์เบส Rock BA706
กำลังขับ : 40 W.................................................2100
สินค้าใหม่มือ 1

ตู้แอมป์ กีต้าร์ ROCK RAGE-308
กำลังขับ : (ลำโพง 6"/30W)...................................1600
สินค้าใหม่มือ 1

ตู้แอมป์กีต้าร์ ROCK FG-30
กำลังขับ : (ลำโพง 6"/30W)...................................1400
สินค้าใหม่มือ 1

ตู้แอมป์กีต้าร์ LESTION DELAY-100
กำลังขับ : (ลำโพง 12"/100W)...............................3550
สินค้าใหม่มือ 1

ตู้แอมป์ กีต้าร์ LESTION JR-12
กำลังขับ : (ลำโพง 12" x 2/100W).........................4150
สินค้าใหม่มือ 1

ตู้แอมป์กีต้าร์ ROCK GTR-150W
กำลังขับ : (ลำโพง 15"/150W)...............................5950
สินค้าใหม่มือ 1

ตู้แอมป์กีต้าร์ LESTION GTR-20 MARK II
กำลังขับ : (ลำโพง 12" x 4 /200W)........................8500
สินค้าใหม่มือ 1

ตู้แอมป์เบส LESTION BA-812
กำลังขับ : (ลำโพง 12"/100W)...............................3700
สินค้าใหม่มือ 1

ตู้แอมป์เบส ROCK BA-157
กำลังขับ : (ลำโพง 15"/150W)...............................5950
สินค้าใหม่มือ 1

ตู้แอมป์เบส LESTION BA-157
กำลังขับ : (ลำโพง 12" x 4/150W)..........................6550
สินค้าใหม่มือ 1

******************************************************************************************

ตู้แอมป์ Peavey

ตู้แอมป์กีต้าร์ Peavey Bandit 112
กำลังขับ : (100W).............................................14900
สินค้าใหม่มือ 1

ตู้แอมป์กีต้าร์ Peavey Rage 258 Guitar Amplifier with TransTube Technology......................4500 บาท (25W)
สินค้าใหม่มือ1

ตู้แอมป์กีต้าร์ peavey bandit 112 ......................14900 บาท (100W)
สินค้าใหม่มือ1

*************************************************************************
ตู้แอมป์เบส Peavey

ตู้แอมป์เบส Peavey MAX158 ..........................4100 บาท (15W)
สินค้าใหม่มือ1

ตู้แอมป์เบส Peavey TKO115 ..........................17000 บาท (100W)
สินค้าใหม่มือ1

ตู้แอมป์เบส Peavey TNT115 ..........................24500 บาท (200W)
สินค้าใหม่มือ1

**************************************************************************************

แอมป์ปริไฟล์คีย์บอร์ด Peavey

แอมป์ปริไฟล์คีย์บอร์ด Peavey KB1
สินค้าใหม่มือ 1
ราคา 4500 บาท

แอมป์ปริไฟล์คีย์บอร์ด Peavey KB4
สินค้าใหม่มือ 1
ราคา 15700 บาท

แอมป์ปริไฟล์คีย์บอร์ด Peavey KB5
สินค้าใหม่มือ 1
ราคา 22500 บาท

****************************************************************************************

เวปไซต์

http://www.thaimusicplanet.com/store/
http://www.thaimusicplanet.com/store/
http://www.thaimusicplanet.com/store/

สนใจติดต่อ

ติดต่อ tkromeo@hotmail.comหรือ 089-105-0883 (นัท)

เรายังมีเครื่องดนตรีอื่นๆอีกมากมาย เพียบ!!!

- กีต้าร์ไฟฟ้า (Electric guitar)
http://www.pantipmarket.com/items/11478187

- กีต้าร์โปร่ง ( Acoustic Guitar)
http://www.pantipmarket.com/items/11419870

- กีต้าร์เบส (Bass Guitar)
http://www.pantipmarket.com/items/11909967

- กีต้าร์ ยี่ห้อ Future และ Queen ราคาถูก ของแท้จากเกาหลี
http://www.pantipmarket.com/items/11419889

- กีต้าร์โปร่ง Veelah สุดยอดคุณภาพเสียง ราคาย่อมเยาว์
http://www.pantipmarket.com/items/11529045

- อุปกรณ์ต่าง (Accessories) กล่องกีต้าร์ กล่องเบส กล่องเอฟเฟก กระเป๋ากีต้าร์/เบส ขาตั้งกีต้าร์/เบส/ไมล์/สแตนด์โน๊ต/สายกีต้าร์/สายเบส/เครื่องตั้งสาย
http://www.pantipmarket.com/items/11425535

- ตู้แอมป์กีต้าร์ และ ตู้แอมป์เบส (Guitar Amplifier & Bass Amplifier)
http://www.pantipmarket.com/items/11909969

- เอฟเฟกกีต้าร์ (Effect Guitar)
http://www.pantipmarket.com/items/11909974

- คีย์บอร์ด อิเล็คโทน ซันธิไซเซอร์ (Electone & Synthesizer)
http://www.pantipmarket.com/items/11909977

- กลองชุด (Drum)
http://www.pantipmarket.com/items/11913268

กดเข้าตามลิงค์เลยครับ


   
   


ราคา: 1,250ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: ณัฐพล อ่อนละไม้อีเมล์: 
โทรศัพย์: 089-105-0883IP Address: 58.9.155.209

คำค้น:  ลาคาตู้เบด laney 300 วัด | ตู้แอมป์กีต้าร์หลอดดีๆสักตัว | laney ironheart irt120h ดีมั้ย | ตู้แอมป์กีต้าร์ | หัวแอมป์หลอดตู้กีต้าร์ | ตู้แอมป์กีต้าร์ line6 | ตู้แอมป์กีต้าร์ fender เม็กซิโก | แอมมาแชล 30วัด ราคา | ตู้แอมป์ laney irt120h รีวิว | ตู้แอมป์ marshall จิ๋ว กว้าง ยาว สูง |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]