ตู้แอมป์กีต้าร์ ตู้แอมป์เบส ตู้แอมป์คีย์บอร์ด เพาเวอร์ มิ๊กเซอร์ ตู้มอนิเตอร์ ตู้ลำโพง คุณภาพเยี่ยม สายแจ๊ค สายสะพายกีต้าร์ ลดราคา

หน้าแรก » ดนตรี และ บันเทิง » ดนตรีอื่นๆ

ตู้แอมป์กีต้าร์ ตู้แอมป์เบส ตู้แอมป์คีย์บอร์ด เพาเวอร์ มิ๊กเซอร์ ตู้มอนิเตอร์ ตู้ลำโพง คุณภาพเยี่ยม สายแจ๊ค สายสะพายกีต้าร์ ลดราคา
www.themarchshop.net
ตู้แอมป์กีตาร์
ตู้แอมป์กีตาร์ 25 วัตต์-ลำโพง 6" ยี่ห้อ Rock FG-25 1 In put : Headphone, Distortion 1,300.00
ตู้แอมป์กีตาร์ 30 วัตต์-ลำโพง 6" ยี่ห้อ Rock FG-30 2 In put : Headphone, CD/in, Overdrive 1,600.00
ตู้แอมป์กีตาร์ 30 วัตต์-ลำโพง 6" ยี่ห้อ Rock RAGE-308 2 In put : Headphone, CD/in, Line out, Post, Foot Switch 2,000.00
ตู้แอมป์กีตาร์ 40 วัตต์-ลำโพง 10" ยี่ห้อ Rock GD-405 2 In put : Headphone, CD/in, Line out, Delay, Foot Switch 2,600.00
ตู้แอมป์กีตาร์ 40 วัตต์-ลำโพง 10" ยี่ห้อ Rock CHORUS-402 2 In put : Headphone, CD/in, Line out, Chorus, Overdrive 2,600.00
ตู้แอมป์กีตาร์ 100 วัตต์-ลำโพง 12" ยี่ห้อ Rock GTR-100 2 In put : Headphone, Line out, Reverb แทนรุ่น G-28TH 3,500.00
ตู้แอมป์กีตาร์ 100 วัตต์-ลำโพง 12" ยี่ห้อ Rock JR-100-12 แทนรุ่น JR-85+85 4,700.00
ตู้แอมป์กีตาร์ 100 วัตต์-ลำโพง 10"x2 ยี่ห้อ Rock JR-100-12 แทนรุ่น JR-85+85 4,700.00
ตู้แอมป์กีตาร์ 120 วัตต์-ลำโพง 15" ยี่ห้อ Rock GTR-150 2 In put : Headphone, Ext. Speaker, Line out, Overdrive 6,800.00
ตู้แอมป์กีตาร์ 150 วัตต์-ลำโพง 12"x4(2 ชั้น) ยี่ห้อ Rock GTR-150 2 In put : Headphone, Ext. Speaker, Line out, Overdrive 8,200.00
ตู้แอมป์กีตาร์ 85 วัตต์-ลำโพง 10"x2 ยี่ห้อ Rock JR-85+85 2 In : Headphone, Line out, Reverb, Chorus, Foot Switch ยกเลิก 4,500.00
ตู้แอมป์กีตาร์ 100 วัตต์-ลำโพง 12" ยี่ห้อ Rock Delay-100II 2 In put : Headphone, Line out, Reverb, Delay, Long delay ยกเลิก 4,300.00
ตู้แอมป์กีตาร์ 100 วัตต์-ลำโพง 12" ยี่ห้อ Rock G-28TH ยกเลิก 3,300.00

ตู้แอมป์เบส ยี่ห้อ Rock
ตู้แอมป์เบส 50 วัตต์-ลำโพง 10” ยี่ห้อ Rock BA-706 2 In put : Headphone, CD/line in, Line out 2,600.00
ตู้แอมป์เบส 100 วัตต์-ลำโพง 12” ยี่ห้อ Rock SB-100 2 In put : Ext. Speaker, Line out 4,400.00
ตู้แอมป์เบส 100 วัตต์-ลำโพง 12” ยี่ห้อ Rock BASS-100P 2 In put : Pre Amp, Ext. Speaker 3,900.00
ตู้แอมป์เบส 120 วัตต์-ลำโพง 15” ยี่ห้อ Rock BASS-100P 2 In put : Pre Amp, Ext. Speaker 5,900.00
ตู้แอมป์เบส 120 วัตต์-ลำโพง 15” ยี่ห้อ Rock BA-157 2 In put : Graphic Equalizer, Ext. Speaker, Line out 6,800.00
ตู้แอมป์เบส 150 วัตต์-ลำโพง 12"x4(2 ชั้น) ยี่ห้อ Rock BA-157 2 In put : Graphic Equalizer, Ext. Speaker, Line out 8,200.00
ตู้แอมป์เบส 300 วัตต์-ลำโพง 15"x2(2 ชั้น) ยี่ห้อ Rock BA-300 2 In put : Graphic Equalizer, Ext. Speaker, Line out, CD Input 9,600.00
ตู้แอมป์เบส 100 วัตต์-ลำโพง 12” ยี่ห้อ Rock ZB-100 2 In put : Ext. Speaker, Line out ยกเลิก 4,200.00

ตู้แอมป์คีย์บอร์ด ยี่ห้อ Rock
ตู้แอมป์คีย์บอร์ด 100 วัตต์-ลำโพง 10" ยี่ห้อ Rock KB-100 2 Mic/in put, 2 Aux/in put, Guitar, Echo 2,900.00
ตู้แอมป์คีย์บอร์ด 100 วัตต์-ลำโพง 12" ยี่ห้อ Rock Q-100 เครื่องเล่น MP-3 4,400.00
ตู้แอมป์คีย์บอร์ด 100 วัตต์-ลำโพง 12" ยี่ห้อ Rock MNR-150 2 Mic/in put, 2 Aux/in put, Guitar, Echo ,Ext. Speaker, Line out 4,200.00
ตู้แอมป์คีย์บอร์ด 150 วัตต์-ลำโพง 12" ยี่ห้อ Rock MUSIC AMP.-150 4 Mic/in put, 2 Aux/in put, Echo ,Ext. Speaker, Line out 5,200.00
ตู้แอมป์คีย์บอร์ด 150 วัตต์-ลำโพง 15" ยี่ห้อ Rock MUSIC AMP.-150 4 Mic/in put, 2 Aux/in put, Echo ,Ext. Speaker, Line out 6,600.00
ตู้แอมป์คีย์บอร์ด 120 วัตต์-ลำโพง 15" ยี่ห้อ Rock K-512 Mic x3+Echo, Aux x4+Bass Mid Treble 7,500.00
ตู้แอมป์คีย์บอร์ด 200 วัตต์-ลำโพง 15"(2 ชั้น) ยี่ห้อ Rock RKM-200 ลำโพง 15"x1, 5"x2, ทวิสเตอร์x2 9,200.00
ตู้แอมป์คีย์บอร์ด แอมป์เอนกประสงค์ 80 วัตต์ ยี่ห้อ Rock KB-80 ไมค์ไร้สายแบบเดี่ยว, 2 Mic/in, 1 Key/in, 1 MP3/in, Echo 3,000.00
ตู้แอมป์คีย์บอร์ด แอมป์เอนกประสงค์ 150 วัตต์ ยี่ห้อ Rock KB-90 ไมค์ไร้สายแบบคู่, 3 Mic/in, 1 Guitar/in, 2 Aux/in, Echo, Line out 4,100.00
ตู้แอมป์คีย์บอร์ด แอมป์เอนกประสงค์ 120 วัตต์ ยี่ห้อ Rock KB-12 ไมค์ไร้สายแบบเดี่ยว, 2 Mic/in, 1 Guitar/in, 1 Aux/in, Echo, เครื่อง DVD, Vedeo out 6,200.00
ตู้แอมป์คีย์บอร์ด แอมป์เอนกประสงค์ 120 วัตต์ ยี่ห้อ Rock KB-15 ไมค์ไร้สายแบบเดี่ยว, เครื่อง DVD 7,600.00
ตู้แอมป์คีย์บอร์ด แอมป์เอนกประสงค์ 120 วัตต์ ยี่ห้อ Rock KB-120 ไมค์ไร้สายแบบเดี่ยว, 2 Mic/in, 1 Guitar/in, 1 Aux/in, Echo, เครื่อง DVD, Vedeo out 6,600.00
ตู้แอมป์คีย์บอร์ด แอมป์ฮอร์น 50 วัตต์ ยี่ห้อ Rock HA-50WM ไมค์ไร้สายแบบเดี่ยว, ไมค์ตำรวจ, 1 Mic/in, 1 Aux/in ยกเลิก 3,800.00
ตู้แอมป์คีย์บอร์ด 150 วัตต์-ลำโพง 15" ยี่ห้อ Rock RKM-150 4 Mic/in put, 2 keyboard/in put, Reverb, Delay, Line out ยกเลิก 7,200.00
ตู้แอมป์คีย์บอร์ด 150 วัตต์-ลำโพง 15"(2 ชั้น) ยี่ห้อ Rock RKM-150 2 Mic/in put, 2 keyboard/in put, Reverb, Delay, Line out ยกเลิก 8,400.00
ตู้แอมป์คีย์บอร์ด 120 วัตต์-ลำโพง 15" ยี่ห้อ Rock KB-153 ยกเลิก 6,800.00
ตู้แอมป์คีย์บอร์ด แอมป์เอนกประสงค์ 100 วัตต์ ยี่ห้อ Rock RTA-2000 มีเอฟเฟคในตัว Setreo ยกเลิก 1,400.00

ตู้มอนิเตอร์ ยี่ห้อ Rock
ตู้มอนิเตอร์ 50 วัตต์-ลำโพง 10" ยี่ห้อ Rock MR-50 4 In put, Head Phone, Equalizer 5 bands,Line out 3,700.00
ตู้มอนิเตอร์ 100 วัตต์-ลำโพง 12" ยี่ห้อ Rock MR-100 4 In put, Head Phone, Equalizer 5 bands,Line out 5,200.00
ตู้มอนิเตอร์ 150 วัตต์-ลำโพง 15" ยี่ห้อ Rock MR-150 4 In put, Head Phone, Equalizer 5 bands,Line out 6,600.00

ตู้ลำโพง (เป็นคู่) ยี่ห้อ Rock
ตู้ลำโพง (เป็นคู่) 300 วัตต์-ลำโพง 12" ยี่ห้อ Rock RSP-312 ลำโพงเสียงกลาง 5"x1, หัวจรวดx 1, ลำโพงสามารถต่อพ่วงกันได้ 5,900.00
ตู้ลำโพง (เป็นคู่) 450 วัตต์-ลำโพง 15" ยี่ห้อ Rock RSP-315 ลำโพงเสียงกลาง 5"x1, หัวจรวดx 1, ลำโพงสามารถต่อพ่วงกันได้ 9,600.00
ตู้ลำโพง (เป็นคู่) 400 วัตต์-ลำโพง 15" ยี่ห้อ Rock JP-315 ลำโพงเสียงกลาง 12"x1, ทวิสเตอร์x 1 20,600.00
ตู้ลำโพง (เป็นคู่) 600 วัตต์-ลำโพง 18" ยี่ห้อ Rock JP-318 ลำโพงเสียงกลาง 12"x1, ทวิสเตอร์x 1 22,000.00
ตู้ลำโพง (เป็นคู่) ซับเบส 600 วัตต์-ลำโพง 18" ยี่ห้อ Rock 18" 600 วัตต์ ลำโพง 18”x1 19,000.00
ตู้ลำโพง (เป็นคู่) ลำโพงกลางแจ้ง 15" ยี่ห้อ Rock 15" ลำโพงเสียงกลาง-แหลม (ตู้หุ้มพรม) 12,000.00
ตู้ลำโพง (เป็นคู่) ลำโพงกลางแจ้ง 18" ยี่ห้อ Rock 18" ลำโพงเสียงเบส (ตู้หุ้มพรม) 13,200.00
ตู้ลำโพง (เป็นคู่) ลำโพงกลางแจ้ง 12"x2 ยี่ห้อ Rock 12"x2 ลำโพงเสียงแหลม, Twisterx4 13,200.00
ตู้ลำโพง (เป็นคู่) ลำโพงกลางแจ้ง 15"x2 ยี่ห้อ Rock 15"x2 ลำโพงเสียงกลาง 13,200.00
ตู้ลำโพง (เป็นคู่) ลำโพงกลางแจ้ง 18" ยี่ห้อ Rock 18" ลำโพงเสียงเบส 19,000.00
ตู้ลำโพง (เป็นคู่) ซับเบส 400 วัตต์-ลำโพง 15" ยี่ห้อ Rock 15" 400 วัตต์ ลำโพง 15”x1 ยกเลิก 9,600.00
ตู้ลำโพง (เป็นคู่) 200 วัตต์ ยี่ห้อ Rock Tornado ลำโพง 12” 3 ทาง ยกเลิก 5,200.00
ตู้ลำโพง (เป็นคู่) 250 วัตต์ ยี่ห้อ Rock SP-312MAX ลำโพง 12” 3 ทาง ยกเลิก 5,200.00
ตู้ลำโพง (เป็นคู่) 250 วัตต์ ยี่ห้อ Rock SP-312 ลำโพง 12” 3 ทาง ยกเลิก 6,000.00
ตู้ลำโพง (เป็นคู่) 200 วัตต์ ยี่ห้อ Rock 15" พ่นสี ลำโพง 15” 3 ทาง ยกเลิก 6,000.00
ตู้ลำโพง (เป็นคู่) 350 วัตต์ ยี่ห้อ Rock SP-315 ลำโพง 15” 3 ทาง ยกเลิก 9,600.00

เครื่องเสียง ยี่ห้อ Rock
คลอสโซเวอร์ ยี่ห้อ Rock CR-22SW 2 ทาง 3,800.00
คลอสโซเวอร์ ยี่ห้อ Rock CR-23PRO 3 ทาง 5,200.00
อีควอไลเซอร์ ยี่ห้อ Rock RQ-15x2 15 แบนด์ Stereo 3,000.00
มิกเซอร์ 8 ช่อง ยี่ห้อ Rock PA-800 8 Mic, 8 Line, Equalizer 10 bands, Digital Delay PCM 16 Bit 11,000.00
มิกเซอร์ 12 ช่อง ยี่ห้อ Rock RPA-126 มีเอฟเฟค 12,500.00
มิกเซอร์ 16 ช่อง ยี่ห้อ Rock PA-1600 8 Mic, 8 Line, Equalizer 10 bands, Digital Delay PCM 16 Bit 15,000.00
เพาเวอร์มิกเซอร์ 10 ช่อง ยี่ห้อ Rock RPA-600-10II 600 วัตต์ Stereo, 10 Mic, 10 Line, Equalizer 10 bands, Digital Delay 17,600.00
เพาเวอร์มิกเซอร์ 12 ช่อง ยี่ห้อ Rock RPA-700-12 700 วัตต์ Stereo 20,600.00
เพาเวอร์มิกเซอร์ 12 ช่อง ยี่ห้อ Rock RPA-124 400 วัตต์ Stereo, 12 Mic, 12 Line, Equalizer 10 bands, Digital Delay 13,200.00
เพาเวอร์มิกเซอร์ 8 ช่อง ยี่ห้อ Rock RPA-508 500 วัตต์ Mono, 8 Mic, 8 Line, Equalizer 10 bands, Digital Delay 11,000.00
เพาเวอร์มิกเซอร์ 4 ช่อง ยี่ห้อ Rock RPA-200 200 วัตต์ Mono, 4 Mic, 4 Line, Equalizer 5 bands, Digital Delay 5,200.00
เพาเวอร์แอมป์ 300 วัตต์ ยี่ห้อ Rock MPR-3002 300 วัตต์ Stereo (150+150) 6,600.00
เพาเวอร์แอมป์ 400 วัตต์ ยี่ห้อ Rock MPR-4002 400 วัตต์ Stereo (200+200) 8,200.00
เพาเวอร์แอมป์ 500 วัตต์ ยี่ห้อ Rock MPR-5002 500 วัตต์ Stereo (250+250) 9,600.00
เพาเวอร์แอมป์ 800 วัตต์ ยี่ห้อ Rock PD-800 800 วัตต์ Stereo (400+400) 15,000.00
เพาเวอร์แอมป์ 1000 วัตต์ ยี่ห้อ Rock PD-1000 1000 วัตต์ Stereo (500+500) 16,000.00
เพาเวอร์แอมป์ 1200 วัตต์ ยี่ห้อ Rock PD-1200 1200 วัตต์ Stereo (600+600) 17,600.00
เพาเวอร์แอมป์ 1400 วัตต์ ยี่ห้อ Rock PD-1400 1400 วัตต์ Stereo (700+700) 20,600.00
เพาเวอร์แอมป์ 800 วัตต์ ยี่ห้อ Rock Q-800M 800 วัตต์ Stereo (400+400) 6,600.00
เพาเวอร์แอมป์ 1000 วัตต์ ยี่ห้อ Rock Q-1000 1000 วัตต์ Stereo (500+500) 8,000.00

อุปกรณ์อื่นๆ ยี่ห้อ Rock
ตู้เก็บเครื่องเสียง ยี่ห้อ Rock X แบบมีล้อเลื่อน 7,400.00
สายแจ็คต่อพ่วงเอฟเฟค ยี่ห้อ Rock EF-1 ความยาว 6” 44.00
สายพ่วงเอฟเฟค ยี่ห้อ Rock EF-3 ความยาว 70 เซนติเมตร 60.00
สายพ่วงจ่ายไฟ ยี่ห้อ Rock DE-6 จำนวน 6 หัว 180.00
สายแจ็ค 3 เมตร ยี่ห้อ Rock JN-3 หัวเหล็ก 110.00
สายแจ็ค 5 เมตร ยี่ห้อ Rock JN-5 หัวเหล็ก 140.00
สายไมค์ 5 เมตร ยี่ห้อ Rock MJ-5 X 380.00
สายสะพายกีตาร์ ยี่ห้อ Rock RG-6 สายไนล่อนกว้าง 2" แบบไม่ล็อค แถมฟรีปิคกีตาร์ 60.00
สายสะพายกีตาร์ ยี่ห้อ Rock RG-8 สายไนล่อนกว้าง 2.5" แบบไม่ล็อค แถมฟรีปิคกีตาร์ 80.00
สายสะพายกีตาร์ ยี่ห้อ Rock RG-10 สายไนล่อนกว้าง 2" ปลดล็อคได้ แถมฟรีปิคกีตาร์ 90.00
สายสะพายกีตาร์ ยี่ห้อ Rock RG-30 สายไนล่อนกว้าง 2.5" ปลดล็อคได้ แถมฟรีปิคกีตาร์ 120.00
สายสะพายกีตาร์ ยี่ห้อ Rock KD-1 สายไนล่อนกว้าง 2" แบบไม่ล็อค แถมฟรีปิคกีตาร์ 70.00
สายสะพายกีตาร์ ยี่ห้อ Rock KD-2 สายไนล่อนกว้าง 2.5" แบบไม่ล็อค แถมฟรีปิคกีตาร์ 90.00
สายสะพายกีตาร์ ยี่ห้อ Rock YAMAHA สายไนล่อนกว้าง 2" ปลดล็อคได้ แถมฟรีปิคกีตาร์ 120.00
สายสะพายกีตาร์ ยี่ห้อ Rock YRG-6 สายไนล่อนกว้าง 2" แบบไม่ล็อค แถมฟรีปิคกีตาร์ 90.00
สายสะพายกีตาร์ ยี่ห้อ Rock ROSS สายไนล่อนกว้าง 2" แถมฟรีปิคกีตาร์ 160.00
สายสะพายกีตาร์ ยี่ห้อ Rock ROS-1 สายไนล่อนกว้าง 2" ปลดล็อคได้ มีแถบกลาง แถมฟรีปิคกีตาร์ 160.00
สายสะพายกีตาร์ ยี่ห้อ Rock ROS-2 สายไนล่อนกว้าง 2.5" ปลดล็อคได้ ลายทหาร แถมฟรีปิคกีตาร์ 220.00
สายสะพายกีตาร์ ยี่ห้อ Rock ROS-3 สายไนล่อนกว้าง 1.5" ปลดล็อคได้ แถมฟรีปิคกีตาร์ 110.00
หม้อแปลงไฟ ยี่ห้อ Rock PA-4T DC 9 โวลต์ ที่ 1000 มิลลิแอมป์ สำหรับคีย์บอร์ด Yamaha โดยเฉพาะ 420.00
หม้อแปลงไฟ ยี่ห้อ Rock RO-9V DC 9 โวลต์ ที่ 800 มิลลิแอมป์ 220.00
หม้อแปลงไฟ ยี่ห้อ Rock RO-9X6 DC 9 โวลต์ ที่ 1000 มิลลิแอมป์ 600.00
หม้อแปลงไฟ ยี่ห้อ Rock ACJ-220 X 1,200.00
หม้อแปลงไฟ ยี่ห้อ Rock AD-12EX 12 โวลต์ ที่ 1500 มิลลิแอมป์ 420.00
หม้อแปลงไฟ ยี่ห้อ Rock RA-10 DC 9 โวลต์ ที่ 2000 มิลลิแอมป์ 420.00
กล่องใส่เอฟเฟค ยี่ห้อ Rock BAG-4 ใส่เอฟเฟค 4 ตัว ขนาด 20.5"x4.5"x12" 740.00
กล่องใส่เอฟเฟค ยี่ห้อ Rock BAG-6 ใส่เอฟเฟค 6 ตัว ขนาด 29.5"x4.5"x12" 960.00
กล่องใส่ไมค์ ยี่ห้อ Rock X ใส่ไมค์ลอยได้ 2 ตัว 840.00
วอลุ่มเท้า-กีตาร์ ยี่ห้อ Rock GP-1 ปรับค่อย-ดัง 820.00
วอลุ่มเท้า-คีย์บอร์ด ยี่ห้อ Rock KP-1 ปรับค่อย-ดัง 820.00
วอลุ่มเท้า-วาวล์ วาวล์ ยี่ห้อ Rock PW-1 ทำเสียงวาวล์ 1,250.00
สวิทช์เท้า ยี่ห้อ Rock RD-2+1 ใช้เป็นสวิทช์ หรือซัสเทน มีสวิทช์เลือก 2 ระบบ 220.00
สวิทช์เท้า ยี่ห้อ Rock RF-1 ใช้เป็นสวิทช์ หรือซัสเทน ระบบกดติด กดดับ 220.00
คอนแทร็คกีตาร์ ยี่ห้อ Rock FGT-1 สำหรับกีตาร์โปร่ง 440.00
หม้อแปลงไฟ ยี่ห้อ Rock 9V.-2000A. 9 โวลต์ (สำหรับเครื่องช่วยกีตาร์ Line-6 รุ่น Pod XT Live) สั่งทำพิเศษ 700.00
หม้อแปลงไฟ ยี่ห้อ Rock AC-14V. 14 โวลต์ (สำหรับเครื่องช่วยกีตาร์ GT-3) สั่งทำพิเศษ 420.00
สายแจ็ค 3 เมตร ยี่ห้อ Rock JPX-3 หัวพลาสติก ยกเลิก 110.00
สายแจ็ค 5 เมตร ยี่ห้อ Rock JPX-5 หัวพลาสติก ยกเลิก 140.00

เครื่องช่วยเสียงกีตาร์ (เอฟเฟคแบบก้อน) ยี่ห้อ Rock ราคาสินค้า
เมทัล ดีสโตชั่น ยี่ห้อ Rock RM-1 Metal Distortion 1,200.00
โอเวอร์ไดร์ ดีสโตชั่น ยี่ห้อ Rock RDO-1 Overdrive Distortion 990.00
ซุปเปอร์ แฟงเจอร์ ยี่ห้อ Rock RB-1 Super Franger 1,200.00
คอรัส ยี่ห้อ Rock RC-1 Chorus 1,200.00
ดิจิตอล ดีเลย์ ยี่ห้อ Rock RD-1 Digital Delay 1,600.00
รีเวิร์บ+ดีเลย์ ยี่ห้อ Rock RD-4 Reverb+Delay 1,040.00
วาวล์ วาวล์ ยี่ห้อ Rock RW-1 Wah Wah 840.00
เทอร์โบไดร์ / ดิสโตชั่น ยี่ห้อ Rock TX-II Turbo Drive / Distortion 1,500.00
ดีเลย์+ดีสโตชั่น ยี่ห้อ Rock KDD-II Delay Distortion 1,500.00
รวมเสียง ยี่ห้อ Rock RMT-5 Multi 4,400.00

ไมโครโฟน ยี่ห้อ Rock
Sennheiser (ไมค์สาย) ยี่ห้อ Rock 845-S ไมโครโฟนแบบ มีสวิทช์ พร้อมสาย (ไม่รวมคอจับไมค์) 1,200.00
Professionnals ยี่ห้อ Rock MOS คอจับไมโครโฟน 60.00
ไมค์ไร้สาย แบบเดี่ยว ยี่ห้อ Rock RM-866 ภาคสัญญาณ VHF ไม่มีสัญญาณรบกวน ระยะสัญญาณรับ 30 เมตร 2,200.00
ไมค์ไร้สาย แบบเดี่ยว ยี่ห้อ Rock RM-868 ภาคสัญญาณ VHF ไม่มีสัญญาณรบกวน ระยะสัญญาณรับ 80 เมตร 2,800.00
ไวเลทไร้สาย ยี่ห้อ Rock RM-866 ภาคสัญญาณ VHF ไม่มีสัญญาณรบกวน สำหรับงานกีตาร์โดยเฉพาะ 2,200.00
ไมค์ไร้สาย แบบคู่ ยี่ห้อ Rock RW-2 ภาคสัญญาณ VHF ไม่มีสัญญาณรบกวน มีวอลุ่มปรับความดังทั้ง 2 แชลแนล ยกเลิก 1,700.00


   
   


ราคา: 1,300-20,600ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: เดอะมาร์ชช็อป fax.038-287-258อีเมล์: 
โทรศัพย์: 086-840-7146,085-152-6581,087-976-2928,087-617-5790IP Address: 108.28.182.79

คำค้น:  เพาเวอร์แอมป์มีอีควอในตัว500วัตต์ราคา | เพาเวอร์แอม KD Rock | ราคาตู้แอมป์ | เสียง ตู้แอมป์เบสrock รุ่น ba706 | amp rock gd405 | kd rock | rock q1000 | ตู้มอนิเตอร์กีต้าร์ | เพาเวอร์แอม q1000 rock | แอมป์รุ่นrock super bass 100 ราคา |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]