โปรแกรม ควบคุมยานพาหนะ

หน้าแรก » เครื่องมือ และ อุตสาหกรรม » เครื่องมือ

โปรแกรม ควบคุมยานพาหนะ
ฝากประชาสัมพันธ์โปรแกรมควบคุมยานพาหนะ
**โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมเก็บข้อมูล ยานพาหนะ อย่างละเอียดพร้อมรูปถ่าย การเสียภาษีรถ -พรบ.ฯ -ประกันภัย เก็บประวัติการซ่อม ประวัติการเกิดอุบัติเหตุ ประวัติหน่วยงานที่เคยใช้ บันทึกรายรับ-รายจ่าย เช่นการเบิกค่าน้ำมัน การซ่อม การเบิกอะไหล่ ของ ยานพาหนะ ฯลฯ มีรายงานแบบแสดงรายละเอียด และสรุปอย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับ ใช้ควบคุมค่าใช้จ่ายของ ยานพาหนะ ทั้งระบบ ไม่ให้รั่วไหล และตรวจสอบง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส ใช้งานผ่าน Smart Phone และ Tablet ได้ มีระบบเตือน วันที่ต้อง เสียภาษีรถ -พรบ.-ประกันภัย คำนวณอายุการใช้งานของ ยานพาหนะ อัตโนมัติ (แสดง ปี-เดือน-วัน) , แสดงสถานะการใช้รถ ณ เวลาปัจจุบัน เช่น ใช้งานอยู่ -ซ่อม-จำหน่าย พิเศษ สามารถนำเข้าไฟล์ Excel ข้อมูลรถ เข้าระบบได้โดยไม่ต้องมาพิมพ์ใหม่
โปรแกรมนี้ เหมาะสำหรับทั้งหน่วยงานเอกชน และ ภาครัฐ หน่วยงานที่มีรถเืพื่อใช้งาน ผู้ที่ทำ ธุรกิจขนส่งสินค้า (Logistic) หรือ ธุรกิจที่มีบริการส่งของ ส่งสินค้า

*คุณสมบัติของโปรแกรม
1.ระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ประมาณ 40,000 รายการ
2.สามารถใช้งานแบบเครื่องส่วนตัว หรือใช้งานพร้อมกัน โดยไม่จำกัดเครื่องลูกข่าย ผ่านระบบ LAN ,Wireless และอินเตอร์เน็ท *
3.เรียกใช้งานโปรแกรมผ่าน Web Browser (Google Chrome,Mozilla Firefox,IE,etc)
4.ใช้งานร่วมกับ Smart Phone และ Tablet ได้ (เหมาะสำหรับผู้บริหาร)
5.รายงานเป็น PDF ไฟล์พร้อมทั้งส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ Excel เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานด้านอื่นๆ ได้อีกด้วยอย่างง่ายดาย
6.มีระบบการเข้าถึงข้อมูล (Login) เพื่อเข้าสู่ระบบ
7.มีระบบสำรองข้อมูล (BackUp Database)
8.มีระบบนำข้อมูลที่สำรองไว้กลับมาใช้งาน (Restore Database)
9.มีระบบเตือนวันที่ครบกำหนด ต่อภาษี, พรบ., ประกันภัย ทุกครั้งที่เปิดโปรแกรมทำให้ไม่พลาด
10.สามารถกำหนดจำนวนวัน ที่ต้องการเตือนฯ ล่วงหน้าได้
11.มีระบบข้อมูลประวัติการทำสัญญา (ซื้อขายรถ)
12.สามารถบันทึกรูปถ่ายได้ 4 รูป/รถ 1 คัน (หน้า,หลัง,ซ้าย,ขวา)
13.มีระบบบันทึกข้อมูลการติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพิมเติม เช่น ติดตั้งแก๊ส เป็นต้น
คุณสมบัติที่เพิ่ม
1.มีระบบบันทึกข้อมูลใบสำคัญจ่าย พร้อมรายงาน
2.มีระบบบันทึกค่าผ่อนงวดรถ
3.มีระบบ sms เตือนลูกค้าครบกำหนดต่อ พรบ.ประกันภัย เมื่อถึงกำหนดที่ที่ตั้งไว้ อัตโนมัติ
4.มีระบบจองคิวรถ พร้อมส่ง sms แจ้งพนักงานขับรถทราบ อัตโนมัติ
5.มีระบบนำเข้าข้อมูลที่มีอยู่เดิม

 

ความสามารถของโปรแกรมเพิ่มเติม :

 1. สามารถกำหนดประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้งานได้
 2. สามารถกำหนดหน่วยงานที่ใช้ยานพาหนะได้
 3. สามารถกำหนดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบได้
 4. สามารถกำหนดหมวด(ประเภท) รายรับและรายจ่ายได้
 5. สามารถเก็บข้อมูล ยานพาหนะ ทั้งหมดที่มีอยู่พร้อมรูปถ่าย
 6. เก็บข้อมูลประวัติการ ต่อภาษี เสียภาษีรถ ประจำปี
 7. เก็บข้อมูลประวัติการต่อ พรบ.ประจำปี
 8. เก็บข้อมูลการทำประกันภัย
 9. เก็บข้อมูลประวัติการเกิดอุบัติเหตุ (เก็บ ข้อมูลว่าเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูก
 10. เก็บข้อมูลประวัติการเกิดซ่อมบำรุง
 11. แสดงสถานะยานพาหนะ ณ เวลาปัจจุบัน (ใช้งาน/ซ่อม/จำหน่าย)
 12. เก็บข้อมูลรายรับ ของยานพาหนะแต่ละทะเบียน/รหัสรถ
 13. เก็บข้อมูลรายจ่าย ของ ยานพาหนะ แต่ละทะเบียน/รหัสรถ

ระบบรายงานของโปรแกรม (Excel / PDF) :

 1. รายงานข้อมูล ยานพาหนะ ทั้งหมด (เลือกจากสถานของการใช้งาน)
 2. รายงาน ยานพาหนะ ที่ครบกำหนด ต่อภาษี-พรบ.-ประกัน ประจำเดือน (แสดงจำนวนเงินและชื่อบริษัทฯที่ต่อ)
 3. รายงาน ยานพาหนะ ที่ครบกำหนดต่อภาษี-พรบ.-ประกัน ประจำปี (แสดงจำนวนเงินและชื่อบริษัทฯที่ต่อ)
 4. ข้อมูล ยานพาหนะ (แสดงเฉพาะวันที่ที่ครบกำหนดต่อภาษี-พรบ.-ประกัน)
 5. ยานพาหนะที่ยังไม่ได้ ต่อภาษี เสียภาษี - พรบ. - ประกัน ประจำปี
 6. ข้อมูลยานพาหนะแยกตามหน่วยงาน
 7. รายงานการซ่อม ยานพาหนะ ประจำเดือน
 8. รายงานการเกิดอุบัติเหตุประจำเดือน
 9. สรุปจำนวนแยกตามประเภทของ ยานพาหนะ ทั้งหมด
 10. สรุปจำนวนแยกตามประเภทของ ยานพาหนะ และหน่วยงาน
 11. สรุปจำนวนแยกตามประเภทเชื้อเพลิง
 12. สรุปจำนวนแยกตามประเภทเชื้อเพลิงและหน่วยงาน
 13. สรุปจำนวนครั้งของ ยานพาหนะ ที่ซ่อมประจำปี
 14. สรุปจำนวนครั้งของ ยานพาหนะ ที่อุบัติเหตุประจำปี
 15. รายงานรายรับประจำวันที่
 16. รายงานรายรับแยกตามทะเบียนและประจำวันที่
 17. รายงานสรุปรายรับประจำเดือน
 18. รายงานสรุป ยานพาหนะ ที่มีรายรับสูงสุดจากวันที่-วันที่ (มากไปน้อย)
 19. รายงานรายจ่ายประจำวันที่
 20. รายงานรายจ่ายแยกตามทะเบียนและประจำวันที่
 21. รายงานสรุปรายจ่ายประจำเดือน
 22. รายงานสรุป ยานพาหนะ ที่มีรายจ่ายสูงสุดจากวันที่-วันที่ (มากไปน้อย)
 23. รายงานสรุป รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน (แสดงตามทะเบียน/รหัส รถ)
 24. รายงานสรุป รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน (แสดงตามหน่วยงานที่ใช้รถ)
 25. รายงานสรุป รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน (แสดงตามหน่วยงานที่ใช้รถ)
 26. รายงานสรุป รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน (แสดงตามหน่วยรับ-จ่าย)
 27. รายงานสรุป รายรับ-รายจ่าย ประจำปี (แสดงตามชื่อเดือน)
 28. รายงานสรุป รายรับ-รายจ่าย ประจำปี (แสดงตามทะเบียน/รหัส รถ)
 29. รายงานพิมพ์ประวัติยานพาหนะรายคัน

*รายละเอียดของโปรแกรม สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ www.delsnet.co.th โทร.086-981-7231


ราคา: เริ่มต้นที่ 2,500 ต้องการ: ขาย
ติดต่อ: delsnet.co.thอีเมล์: 
โทรศัพย์: IP Address: 124.121.57.244
มือถือ:  จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
เลขบัตรประชาชน: 3101500175XXX

คำค้น:  ยานพาหนะ | โปรแกรม | รถ | พรบ | ประกันภัยรถ | ควบคุมค่าใช้จ่าย | อุบัติเหตุ | ข้อมูล | Smart phone | Tablet |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]