เลือดจระเข้สกัด ลดเบาหวาน ต้านมะเร็ง เพิ่มภูมิคุ้มกัน 30 เม็ด 500 บาท โทร 081 133 2123

หน้าแรก » อาหาร และ สุขภาพ » สุขภาพอื่นๆ

เลือดจระเข้สกัด ลดเบาหวาน ต้านมะเร็ง เพิ่มภูมิคุ้มกัน 30 เม็ด 500 บาท โทร 081 133 2123
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<span style="color:#00f;"><span style="font-size: 18px;"><span style="font-size: 16px;"><strong><strong><strong><font size="5">เลือดจระเข้สกัด (ม.เกษตรศาสตร์) </font></strong></strong></strong></span></span></span></p>
<p>
<span style="color:#(color);"><span style="font-size: 18px;"><span style="font-size: 16px;"><strong><strong><strong><font size="5">100 เม็ด 1,500 บาท </font></strong></strong></strong></span></span></span></p>
<p>
<span style="color:#(color);"><strong style="font-size: 16px; color: rgb(255, 140, 0);"><strong><strong><font size="5">ลดน้ำตาล ต้านมะเร็ง เพิ่มภูมิคุ้มกัน</font></strong></strong></strong></span></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<font color="#ff0000"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: 14px;"><font color="#ff0000"><strong><font size="3">จัดส่งฟรีทั่วประเทศ&nbsp;&nbsp; ไม่บวกเพิ่มใด ๆ</font></strong></font></span></span></span></font></p>
<p>
<br />
<font color="#ff0000"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: 14px;"><font color="#ff0000"><strong><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><br />
<span style="color: rgb(0, 128, 0);"><strong><strong><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">กระปุกใหญ่ 100 เม็ด&nbsp;</span>&nbsp; ราคา กระปุกละ <span style="color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp;1,500 บาท</span></font></strong></strong></span></strong></font></span></span></span></font></p>
<p>
<strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><strong><strong><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">กระปุกเล็ก 50 เม็ด&nbsp;</span>&nbsp; ราคา กระปุกละ <span style="color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp; 500 บาท</span></font></strong></strong></span></strong></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<span style="color:#ff8c00;"><span style="font-size: 18px;"><span style="font-size: 16px;"><strong><strong><strong><font size="5"><span style="font-size:20px;">โทร <span style="color:#f00;">081-133-2123</span></span></font></strong></strong></strong></span>&nbsp;(สอบถามได้เลยค่ะ)</span></span></p>
<p>
<span style="font-size: 18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: 16px;"><strong><strong>&nbsp;&nbsp;</strong></strong></span></span></span></span><br />
<span style="font-size: 18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: 14px;"><font color="#ff0000"><strong><font size="3"><font size="3">ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา ( อย. ) </font></font></strong></font></span></span></span></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<span style="background-color:#d3d3d3;"><span style="color:#ff8c00;"><strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18px;"><font size="3"><font face="Trebuchet MS" size="3">แคปซูลเลือดจระเข้เหมาะสำหรับ ผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ </font></font></strong></span></span></p>
<p>
<span style="background-color:#d3d3d3;"><span style="color:#ff8c00;"><strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18px;"><font size="3"><font face="Trebuchet MS" size="3">เช่น โลหิตจาง โรคภูมิแพ้ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง </font></font></strong></span></span></p>
<p>
<span style="background-color:#d3d3d3;"><span style="color:#ff8c00;"><strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18px;"><font size="3"><font face="Trebuchet MS" size="3">โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และคนทั่วไปที่ต้องการบำรุงร่างกาย</font></font></strong></span></span></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<span style="color:#ff8c00;"><strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18px;"><font size="3"><font face="Trebuchet MS" size="3">- บำรุงเลือด และฟื้นร่างกาย สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง </font></font></strong></span></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<span style="color:#ff8c00;"><strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18px;"><font size="3"><font face="Trebuchet MS" size="3">- ช่วยได้ในผู้ป่วยโรคเอดส์ (HIV) ภูมิแพ้ ไข้หวัด </font></font></strong></span></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<span style="color:#ff8c00;"><strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18px;"><font size="3"><font face="Trebuchet MS" size="3">- เพิ่มออกซิเจนในเม็ดเลือดแดง ให้ไปเลี้ยงส่วนต่างได้ดีขึ้น </font></font></strong></span></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<span style="color:#ff8c00;"><strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18px;"><font size="3"><font face="Trebuchet MS" size="3">- ช่วยลดปัญหาเบาหวาน กระตุ้นให้มีการสร้าง อินซูลินIGF1</font></font></strong></span></p>
<p>
<span style="color:#ff8c00;"><strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18px;"><font size="3"><font face="Trebuchet MS" size="3">&nbsp; ช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น </font></font></strong></span></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<span style="color:#ff8c00;"><strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18px;"><font size="3"><font face="Trebuchet MS" size="3">- เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ท่านชาย </font></font></strong></span></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<span style="color:#ff8c00;"><strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18px;"><font size="3"><font face="Trebuchet MS" size="3">- ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง ลดปัญหาการปวดประจำเดือน </font></font></strong></span></p>
<p>
<span style="color:#ff8c00;"><strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18px;"><font size="3"><font face="Trebuchet MS" size="3">&nbsp; ช่วยสตรีผู้มีบุตรยากอีกด้วย </font></font></strong></span></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<span style="color:#ff8c00;"><strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18px;"><font size="3"><font face="Trebuchet MS" size="3">- เพิ่มปริมาณเกล็ดเลือด และธาตุเหล็ก ช่วยให้แผลหายเร็ว</font></font></strong></span></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18px;"><font face="Trebuchet MS"><span style="color:#00f;">เลือดจระเข้แคปซูลวานิไทย รับประทานได้ทั้งผู้ป่วย</span></font></strong></p>
<p>
<strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18px;"><font face="Trebuchet MS"><span style="color:#00f;">และผู้ที่ไม่มีปัญหาสุขภาพ รับประทานทานได้ทั้งเด็ก </span></font></strong></p>
<p>
<strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18px;"><font face="Trebuchet MS"><span style="color:#00f;">ผู้ใหญ่ จนถึง ผู้สูงอายุ </span></font></strong></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<span style="background-color:#a9a9a9;"><strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18px;"><font face="Trebuchet MS"><span style="color:#00f;">ขนาดรับประทาน </span></font></strong></span></p>
<p>
<span style="color:#ffd700;"><strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18px;"><font face="Trebuchet MS">1.กลุ่มมะเร็ง รับประทานวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 แคปซูล </font></strong></span></p>
<p>
<span style="color:#ffd700;"><strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18px;"><font face="Trebuchet MS">&nbsp; ก่อนอาหารเช้า 30 นาที </font></strong></span></p>
<p>
<span style="background-color:#a9a9a9;"><strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18px;"><font face="Trebuchet MS"><span style="color:#00f;">Q: หากต้องการรับประทาน ก่อนอาหารเย็นเพิ่มเติมอีก </span></font></strong></span></p>
<p>
<span style="background-color:#a9a9a9;"><strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18px;"><font face="Trebuchet MS"><span style="color:#00f;">&nbsp; 2 แคปซูล ได้หรือไม่ </span></font></strong></span></p>
<p>
<span style="background-color:#a9a9a9;"><strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18px;"><font face="Trebuchet MS"><span style="color:#00f;">A: ทานวันละ 4 แคปซูลได้ครับ ไม่มีผลข้างเคียง </span></font></strong></span></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<span style="color:#(color);"><strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18px;"><font face="Trebuchet MS">2.กลุ่มเบาหวาน รับประทานวันละ 1 ครั้ง </font></strong></span></p>
<p>
<span style="color:#(color);"><strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18px;"><font face="Trebuchet MS">&nbsp; ครั้งละ 1 แคปซูล&nbsp;</font></strong><strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18px;"><font face="Trebuchet MS">&nbsp;ก่อนอาหารเช้า 30 นาที&nbsp;</font></strong></span></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18px;"><font face="Trebuchet MS"><span style="color:#00f;">3.โลหิตจาง เลือดจาง เกล็ดเลือดต่ำ </span></font></strong></p>
<p>
<strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18px;"><font face="Trebuchet MS"><span style="color:#00f;">&nbsp; รับประทานวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 แคปซูล ก่อนอาหารเช้า 30 นาที </span></font></strong></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<span style="color:#(color);"><strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18px;"><font face="Trebuchet MS">4.กลุ่มภูมิแพ้ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง </font></strong></span></p>
<p>
<span style="color:#(color);"><strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18px;"><font face="Trebuchet MS">&nbsp; รับประทานวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 แคปซูล ก่อนอาหารเช้า 30 นาที </font></strong></span></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18px;"><font face="Trebuchet MS"><span style="color:#00f;">5.กลุ่มบุคคลทั่วไป บำรุงร่างกาย นักกีฬา มีบุตรยาก </span></font></strong></p>
<p>
<strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18px;"><font face="Trebuchet MS"><span style="color:#00f;">&nbsp; รับประทานวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 แคปซูล ก่อนอาหารเช้า 30 นาที&nbsp;</span></font></strong></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<font color="#ff0000"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: 14px;"><font color="#ff0000"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font size="3">จัดส่งฟรีทั่วประเทศ&nbsp;&nbsp; ไม่บวกเพิ่มใด ๆ</font></span><br />
<font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font></strong></font></span></span></span></font></p>
<p>
<font color="#ff0000"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: 14px;"><font color="#ff0000"><strong><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><strong><strong><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">กระปุกใหญ่ 100 เม็ด&nbsp;</span>&nbsp; ราคา กระปุกละ <span style="color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp;1,500 บาท</span></font></strong></strong></span></strong></font></span></span></span></font></p>
<p>
<strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><strong><strong><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">กระปุกเล็ก 50 เม็ด&nbsp;</span>&nbsp; ราคา กระปุกละ <span style="color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp; 500 บาท</span></font></strong></strong></span></strong></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<font color="#ff0000"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: 14px;"><font color="#ff0000"><strong><b><font size="4"><font color="#ff0000">โทร.</font></font></b></strong></font></span></span></span></font><strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 14px;"><b><font size="4"><font color="#ff0000">สอบถามข้อมูลได้</font></font></b></strong><span style="color: rgb(0, 0, 205); font-size: 18px;">&nbsp;</span></p>
<p>
<font color="#ff0000"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: 14px;"><font color="#ff0000"><strong><b><font size="4"><font color="#ff0000">(ยังไม่ซื้อไม่เป็นไร....สอบถามข้อมูลให้มั่นใจก่อนได้ที่)</font><br />
<br />
<font color="#006400">&nbsp;<br />
โทร.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><font color="#006400" size="4">081 - 133 - 2123&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ชัญญา)</font></strong><br />
&nbsp; </font></font></b></strong></font></span></span></span></font></p>
<p>
<strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 14px;"><b><font size="4"><font color="#006400">&nbsp; 080 -&nbsp;666 -&nbsp;3166</font></font></b></strong></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<font color="#ff0000"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: 14px;"><font color="#ff0000"><strong><font size="4"><b><font color="#ff0000">ยินดีให้ข้อมูลกับทุกท่าน&nbsp;&nbsp; ก่อนการตัดสินใจซื้อ<br />
&nbsp;&nbsp;<br />
ดูข้อมูลเพิ่ม</font></b></font></strong></font></span></span></span></font><font color="#ff0000"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);">&nbsp;</span></span></font></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<font color="#ff0000"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: 14px;"><font color="#ff0000"><strong><font size="4"><b><a href="http://www.อาชิตอง.com/">www.earlyherb.com</a></b></font></strong></font></span></span></span></font></p>
<p>
<font color="#ff0000"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: 14px;"><font color="#ff0000"><strong><font size="4"><b><a href="http://www.อาหารเสริม108.com"><br />
www.อาหารเสริม108.com</a></b></font></strong></font></span></span></span></font></p>


   
   


ยี่ห้อ: วานิไทยรุ่น: WaniThai
ราคา: 500 บาทต้องการ: ขาย
ติดต่อ: กิตติเชษฐ์อีเมล์: 
โทรศัพย์: 021087432IP Address: 111.92.181.14
มือถือ: 0806663166 จังหวัด: นนทบุรี
เลขบัตรประชาชน: 5063446682XXX
ที่อยู่: 88/54 บางกรวย ไทรน้อย นนทบุรี

คำค้น:  เลือดจระเข้ | ต้านมะเร็ง | ลดเบาหวาน | ลดความดัน | ภูมิคุ้มกันบกพร่อง | มีบุตรยาก |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]