กฎหมายแรงงาน

กฎหมายแรงงาน

รูป   รายละเอียด ราคา
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ กฎหมายแรงงาน

 ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส [ ลงประกาศ ]
 กฎหมายแรงงาน - กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กำกับดูแลการคุ้มครองแรงงานให้เป็นไปตามกฏหมาย. กำหนดและพัฒนามาตรฐานแรงงานให้ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล. ส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัย ...
http://www.labour.go.th/th/index.php/labour-laws

คำค้น: กฎหมายแรงงาน
 กฎหมายแรงงานเบื้องต้นสำหรับ HR
กฎหมายแรงงาน เป็นกฎหมายที่รัฐตราขึ้นมา เพื่อกำหนดสิทธิและหน้าที่ระหว่างนายจ้างและ ลูกจ้าง ที่พึงมีต่อกันอันเกี่ยวเนื่องกับการจ้างแรงงาน ...
http://www.parameelaw.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539138282&Ntype=1

คำค้น: กฎหมายแรงงาน
 กฏหมายแรงงาน - กระทรวงแรงงาน

http://www.mol.go.th/anonymouse/laws

คำค้น: กฎหมายแรงงาน
 กฎหมายแรงงาน - พูดคุย/สอบถาม
DLPW. สอบถามปัญหาและแสดงความคิดเห็น (1/1) - กฎหมายแรงงาน - พูดคุย/สอบถาม. หมวดหมู่ - พูดคุย/สอบถาม.
http://www.labour.go.th/th/index.php/forum?func=showcat&catid=10

คำค้น: กฎหมายแรงงาน
 กฎหมายแรงงาน
กฎหมายแรงงาน. ๑. ความสมบูรณของการทําสัญญาจางแรงงาน. นายจางและลูกจาง มีสิทธิที่จะแสดงเจตนาทําสัญญาจางแรงงานกันโดยทําเปนหนังสือหรือ ...
http://www.thethailaw.com/law27/lawpdf/law4/4-10.pdf

คำค้น: กฎหมายแรงงาน
 ที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน กฎหมายแรงงาน และ อบรมกฎหมายแรงงาน
20 ก.พ. 2013 ... Paiboonniti company limited บริษัท ไพบูลย์นิติ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน ผู้เชี่ยวชาญด้าน กฎหมายแรงงาน และ อบรมกฎหมายแรงงาน ...
http://www.paiboonniti.com/

คำค้น: กฎหมายแรงงาน

กฎหมายแรงงาน