ขายสวนยางไร่ละ1.8แสน พร้อมโอน!! ปลูกยางต้น2

ขายสวนยางไร่ละ1.8แสน พร้อมโอน!! ปลูกยางต้น2

รูป   รายละเอียด ราคา
หน้า 3ปี เนื้อที่41ไร่ เอกสารโฉนดที่ดิน จาก 0