ข้อสอบ พรบจราจรทางบก

ข้อสอบ พรบจราจรทางบก

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ข้อสอบ พรบจราจรทางบก

 ขายถูก บ้านแฝด สวัสดี แพรกษา ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ เหลือเงินแสน [ ลงประกาศ ]
 แบบทดสอบความรู้ชุดที่ 1 Test - Page 1 - สภ.อ.เคียนซา
คำถามข้อที่ 3 : พ.ร..จราจรทางบกฯ เมื่อผู้ขับขี่ได้รับใบสั่งสามารถใช้แทนใบขับขี่ได้กี่วัน ... คำถามข้อที่ 7 : พ.ร..จราจรทางบกฯ ห้ามผู้ขับขี่รถแซงรถคันอื่น ที่มีหมอก ฝุ่น หรือควัน ...
http://www.khiansapolice.com/e-learning/test_1/index.php

คำค้น: ข้อสอบ พรบจราจรทางบก
 ข้อสอบชุดที่ 3 - เอ.พี. ฮอนด้า
1. เครี่องหมาย บนพื้นทางหมายความว่า ... ทางที่มองเห็นได้ล่วงหน้าว่าอาจเกิดอันตรายแก่ รถหรือคนได้. ง. ถูกทุกข้อ. 8. " รถฉุกเฉินตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 " คือ ...
http://www.aphonda.co.th/hondasafety/safety_question_3.asp

คำค้น: ข้อสอบ พรบจราจรทางบก
 ใบขับขี่(แบบทดสอบความรู้)
ข้อสอบมีทั้งหมด 65 ข้อ จะทำการสุ่มขึ้นมาครั้งละ 10 ข้อ ให้กด F5 หรือปุ่ม Refresh ... พ.ร. .จราจรทางบกฯ ผู้ขับขี่ต้องจอดรถห่างจากท่อน้ำดับเพลิงอย่างน้อย 3 เมตร 10 เมตร
http://www.khiansapolice.com/e-learning/learn/randQ.php

คำค้น: ข้อสอบ พรบจราจรทางบก
 แบบทดสอบความรู้ชุดที่ 2 Test - Page 1 - สภ.อ.เคียนซา
คำถามข้อที่ 4 : พ.ร..จราจรทางบกฯ ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ไม่เกิน 110 ซีซี จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าเท่าไร 12 ปี บริบูรณ์ 13 ปี บริบูรณ์ 15 ปี บริบูรณ์ 18 ปี บริบูรณ์
http://www.khiansapolice.com/e-learning/test_2/

คำค้น: ข้อสอบ พรบจราจรทางบก
 บันทึกย่อ(เฉลยแบบทดสอบ) - ความปลอดภัยทางถนน
แบบเฉลยแบบทดสอบ เป็นเพียงนำข้อสอบมาเฉลยบางครั้งข้อความอาจไม่ครบถ้วน โปรดดู พ.ร.บ.ตัวจริงอีกครั้ง. o. พ.ร..จราจรทางบกฯ ข้อใดสามารถจอดรถได้ 5 เมตร ...
http://www.khiansapolice.com/e-learning/?page=learn06

คำค้น: ข้อสอบ พรบจราจรทางบก
 ข้อสอบชุดที่ 2 - เอ.พี. ฮอนด้า
9. รถจักรยานยนต์จะต้องให้สัญญาณจราจรด้วยเสียงแตรและให้ได้ยินในระยะไม่น้อยกว่า ... พ. .. จราจรทางบก บังคับให้ขับรถให้ชิดขอบทางด้านซ้าย แต่ทำไมจึงต้อง สร้างให้มี ...
http://www.aphonda.co.th/hondasafety/safety_question_2.asp

คำค้น: ข้อสอบ พรบจราจรทางบก
 แบบทดสอบวิชาการจราจร
ในการขับขี่รถบนทาง ปัจจุบันต้องปฏิบัติตามกฎหมายข้อใด. ก. กฎจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ข. กฎหมายจราจรและรถยนต์ พ.ศ. 2522. ค. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ง.
http://www.kruloei.info/doc/Test/ẺͺԪҡèҨ.doc

คำค้น: ข้อสอบ พรบจราจรทางบก
 คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ส่วนท้องถิ่น ทุกระดับ 1-3 ทุกตำแหน่ง ล่าสุด 2556 ...
.จราจรทางบก และ วิชาความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ รถยนต์ พ.ศ. 2522 - แนวข้อสอบช่างยนต์ - สรุปสาระน่ารู้ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทาง บก ...
http://www.bkk1.in.th/Topic.aspx?TopicID=163079

คำค้น: ข้อสอบ พรบจราจรทางบก

ข้อสอบ พรบจราจรทางบก