ข้อสอบAsean

ข้อสอบasean

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ข้อสอบasean

 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ [ ลงประกาศ ]
 แบบทดสอบ เรื่อง อาเซียน
อาเซียนคืออะไร. ก. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก. ข. องค์กรแห่งประชาชาติเอเชีย ตะวันออก. ค. ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. ง. ประชาชาติมวลรวมแห่งทวีปเอเชีย  ...
http://www.cnt.obec.go.th/vk/asean/tes asean.htm

คำค้น: ข้อสอบasean
 ข้อสอบอาเซียน 100 ข้อ ตัวอย่างข้อสอบอาเซียน ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
20 ส.ค. 2013 ... ข้อสอบอาเซียน 100 ข้อ ตัวอย่างข้อสอบอาเซียน ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน เป็นข้อสอบที่เน้น ทดสอบความรู้พื้น๙านเกี่ยวกัย อาเซียน ซึ่งไม่ได้ยุ่งยากอะไร ...
http://www.aseantalk.com/index.php?topic=83.0

คำค้น: ข้อสอบasean
 แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน (ใบความรู้ที่ 2 ASEAN Nations) « Pitukpong's ...
แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน (ใบความรู้ที่ 2 ASEAN Nations) แผนการเรียนรู้ย่อย: รอบรู้ อาเซียน (ASEAN Learning) จำนวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม 6 ชั่วโมง เรื่องที่ 1 Introduce to ...
http://pitukpong.wordpress.com/แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน-2/

คำค้น: ข้อสอบasean
 เฉลย ข้อสอบ ASEAN QUIZ สปข
1. Who is the current Secretary-General of ASEAN? le luong minh. 2. What is the correct motto of ASEAN? one vision,one identity,one community. 3. What is the ...
http://region4.prd.go.th/download/article/article_20130828073207.doc

คำค้น: ข้อสอบasean
 11. ข้อใด ไม่ใช่ กิจกรรมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน - สำนักพัฒนาสังคม
ข. หนึ่งประชาคม หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งเศรษฐกิจ. ค. หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม หนึ่งวิสัย ทัศน์. ง. หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาชาติ. 6. ข้อใดคือ อาเซียน (ASEAN). ก.
http://www.bsd.dsdw.go.th/file/plam15.pdf

คำค้น: ข้อสอบasean
 เฉลยแบบทดสอบอาเซียน - SlideShare
21 ก.พ. 2013 ... เฉลย วิช า สัง คมศึก ษา ระดับ ประถมศึก ษาปีท ี่ 6 เรื่อ ง อาเ.
http://www.slideshare.net/thaneerat/ss-16683841

คำค้น: ข้อสอบasean
 ASEAN CORNER: ASEAN Quiz ตอบปัญหาอาเซียนชุดที่ 6
13 ก.พ. 2012... Quiz ตอบปัญหาอาเซียนชุดที่ 6. ASEAN Quiz หรือตอบปัญหาอาเซียนเป็นอีกหนึ่ง บทความที่ได้รับความนิยมจากผู้เข้าเยี่ยมชม เป็นการเรียนรู้เรื่องราวทั่วๆ ...
http://aseancorner.blogspot.com/2012/02/asean-quiz-6.html

คำค้น: ข้อสอบasean
 แบบทดสอบ เรื่อง อาเซียน | ครูเชียงราย
2 ก.ย. 2012 ... แบบทดสอบ เรื่อง อาเซียน. 1. 5 ประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียนได้เเก่ข้อใด ? ก. มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์. ข. มาเลเซีย พม่า ไทย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์.
http://www.kruchiangrai.net/2012/09/02/แบบทดสอบ-เรื่อง-อาเซียน/

คำค้น: ข้อสอบasean

ข้อสอบasean