คณะกรรมการอัยการ

คณะกรรมการอัยการ

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ คณะกรรมการอัยการ

 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ [ ลงประกาศ ]
 มิ.ย. 2556 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
อธิบดีอัยการฝ่ายคณะกรรมการอัยการและเลขานุการ ก.อ. อธิบดีอัยการฝ่ายคดีเศรษฐกิจและ ทรัพยากร. อธิบดีอัยการฝ่ายคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ.
http://www.ect.go.th/newweb/th/ect/apichart-2.php

คำค้น: คณะกรรมการอัยการ
 ระเบียบคณะกรรมการอัยการ - ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม
หน้า ๔๓. เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ก. ราชกิจจานุเบกษา. ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖. ระเบียบคณะ กรรมการอัยการ. ว่าด้วยกําหนดการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายอย่างอื่น.
http://www.library.coj.go.th/managelaw/data/21-4-56.PDF

คำค้น: คณะกรรมการอัยการ
 เรื่องเด่น - ดูชัดๆ "อัยการ" คนไหนนั่งบอร์ดรัฐวิสาหกิจมากที่สุด -"จุลสิงห์" ควบ ...
20 มิ.ย. 2013 ... นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ อัยการสูงสุด และประธานคณะกรรมการอัยการ ดำรงตำแหน่งกรรมการ รัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง ได้แก่ 1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2.
http://www.isranews.org/เรื่องเด่น/item/21892-ดูชัดๆ-อัยการ-คนไหนนั่งบอร์ดรัฐวิสาหกิจมากที่สุด-จุลสิงห์-ควบ-3-แห่ง.html

คำค้น: คณะกรรมการอัยการ
 คณะกรรมการอัยการ
20 มิ.ย. 2013 ... 2555 ว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง กำหนดโรคอันมีลักษณะ ต้องห้าม ที่จะเป็นข้าราชการอัยการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 49 ...
http://www.ryt9.com/tag/คณะกรรมการอัยการ/

คำค้น: คณะกรรมการอัยการ
 ประกาศคณะกรรมการอัยการ - กฎหมายไทย
2 ก.ย. 2011 ... ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน ... ข้อ ๔ ให้ คณะกรรมการอัยการมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ.
http://www.thethailaw.com/law15/lawpdf/2/231/law25512560/6.pdf

คำค้น: คณะกรรมการอัยการ
 อัยการสูงสุด (ประเทศไทย) - วิกิพีเดีย
2521 ระบุให้ตำแหน่งอัยการสูงสุดเป็น "ประธาน" คณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) โดยตำแหน่ง ส่วนประธาน ก.อ. ตามประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 49 ลงวันที่ 28 ...
http://th.wikipedia.org/wiki/อัยการสูงสุด_(ประเทศไทย)

คำค้น: คณะกรรมการอัยการ
 พจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ [สำนักงานคณะกรรมการอัยการ ...
N. Office of the State Attorney Commission syn:{สกอ.} sample:[การดำเนินการเกี่ยว กับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการอัยการ เป็นงานของสำนักงานคณะกรรมการอัยการ...
http://th.w3dictionary.org/index.php?q=สำนักงานคณะกรรมการอัยการ

คำค้น: คณะกรรมการอัยการ

คณะกรรมการอัยการ