ซอยนวมินทร์ 24 (เคหะบางกะปิ 1) (คอนโดมิเนียม ซอยนวมินทร์ 24) (เคหะบางกะปิ) คอนโด

ซอยนวมินทร์ 24 (เคหะบางกะปิ 1) (คอนโดมิเนียม ซอยนวมินทร์ 24) (เคหะบางกะปิ) คอนโด

หน้า 1 จาก 1 1

ซอยนวมินทร์ 24 (เคหะบางกะปิ 1) (คอนโดมิเนียม ซอยนวมินทร์ 24) (เคหะบางกะปิ) คอนโด