บัตรประจำตัวพนักงาน

บัตรประจำตัวพนักงาน

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ บัตรประจำตัวพนักงาน

 ขายถูก บ้านแฝด สวัสดี แพรกษา ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ เหลือเงินแสน [ ลงประกาศ ]
 บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ - ส่วน บริหาร ทรัพยากร บุคคล - กรมทรัพยากร ...
พระราชบัญญัติประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 กำหนดประเภทบุคลากรที่ กำหนดให้มีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐไว้ ดังนี้. เจ้าหน้าที่รัฐ ได้แก่. ข้าราชการพลเรือน (9) ...
http://hr.dgr.go.th/officer_id.htm

คำค้น: บัตรประจำตัวพนักงาน
 พรบ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 - ศูนย์ทนายความทั่วไทย
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาล และพนักงานองค์การของรัฐ. จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ...
http://www.thailandlawyercenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538974379&Ntype=19

คำค้น: บัตรประจำตัวพนักงาน
 บริการจัดทำบัตรประจำตัวพนักงาน - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กรณีบัตรหายหรือชำรุด จะมีค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่เป็นเงิน 80 บาท. - กรณีเปลี่ยน คำนำหน้าชื่อ/ชื่อตัว/ชื่อสกุลหรือเปลี่ยนตำแหน่งส่วนการเจ้าหน้าที่
http://web.sut.ac.th/dp/OCT/index.php/sutcardservice

คำค้น: บัตรประจำตัวพนักงาน
 ระเบียบ พศ. ว่าด้วยบัตรกระจำตัวพนักงานศาสนการ ๒๕๕๔
ข้อ ๕ ให้พนักงานศาสนการใช้และเเสดงบัตรประจําตัวพนักงานคาสบการ เข่บเดียวกับบัตรประ จํา ... ข้อ ๖ บัตรประจําตัวพนักงานคาสบการ ช็งออกตามระเบีย่ํฟ้ซ้ํด้ ๖ ปื บับแต่วันออกบัตร.
http://law.onab.go.th/attachments/126_บัตรประจำตัวพนักงานศาสนการ-2554.pdf

คำค้น: บัตรประจำตัวพนักงาน
 ระเบียบ/หลักเกณฑ์/กฏหมาย
พระราชกฤษฎีกากำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2545
http://hr.dgr.go.th/rule.htm

คำค้น: บัตรประจำตัวพนักงาน
 งานบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ - กลุ่ม งาน สิทธิ ประโยชน์ และ ข้อมูล บุคคล
เขียนโดย Administrator. วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2012 เวลา 09:08 น. ข่าว/ประกาศ/ ระเบียบ. พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 · กฎกระทรวง (พ.ศ.
http://boga.vec.go.th/benet/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=59

คำค้น: บัตรประจำตัวพนักงาน
 บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ - สำนักงานปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พระราชกฤษฎีกากำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ · การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ · การใช้บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ.
http://www.opsmoac.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4843

คำค้น: บัตรประจำตัวพนักงาน

บัตรประจำตัวพนักงาน