ป้ายชื่อข้าราชการที่ถูกระเบียบ

ป้ายชื่อข้าราชการที่ถูกระเบียบ

รูป   รายละเอียด ราคา
  80 บาท
หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ป้ายชื่อข้าราชการที่ถูกระเบียบ

 ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส [ ลงประกาศ ]
 ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยป้ายชื่อติดเครื่องแบบ พ.ศ. 2522 - กอง การ สัสดี
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกองทัพบก วาดวยปายชื่อติดเครื่องแบบให ... ยิ่งขึ้น และสอดคลองกับระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยปายชื่อติดเครื่องแบบ พ.
http://www.sussadee.com/Uniform_RTA/u02.pdf

คำค้น: ป้ายชื่อข้าราชการที่ถูกระเบียบ
 เครื่องแบบราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล ...
6 ม.ค. 2014 ... ระเบียบพนักงานราชการ นายจักราวุธ คำทวี 249 views .... ~2~ ( ข ) เครื่องแบบสีกาคอแบะ การแต่งแบบข้าราชการที่ถูกต้อง เครื่องแบบสีกากีคอพับ - เสื้อคอพับแขนยาว / แขนสั้นสีกากี ... ติด ที่อกเสื้อด้านขวาเหนือป้ายชื่อ ที่ไหล่ประดับอินทรธนู - ป้ายชื่อ ...
http://www.slideshare.net/valrom/ss-29724294

คำค้น: ป้ายชื่อข้าราชการที่ถูกระเบียบ
 เครื่องแบบของข้าราชการฝ่ายพลเรือนในปัจจุบั
ปัจจุบัน ข้าราชการฝ่ายพลเรือนมีการแต่งเครื่องแบบตามที่บัญญัติไว้ใน. พ.ร.บ. ..... ให้มีป้าย ชื่อพื้นสีด า กว้างไม่เกิน ๒.๕ เซนติเมตร ยาวไม่เกิน ๗.๕. เซนติเมตร แสดงชื่อตัว ชื่อสกุล ...
http://www.yasothon.go.th/web/Yaso_files/form1.pdf

คำค้น: ป้ายชื่อข้าราชการที่ถูกระเบียบ
 ป้ายชื่อข้าราชการ ทหาร ตำรวจ | Facebook
ป้ายชื่อข้าราชการ ทหาร ตำรวจ. 940 คนที่ถูกใจ · 35 คนกำลังพูดถึงสิ่งนี้. รับทำ ป้ายชื่ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน นักเรียน นักศึกษา ราคาถูก.
https://th-th.facebook.com/nameforstaff

คำค้น: ป้ายชื่อข้าราชการที่ถูกระเบียบ
 เครื่องหมายข้าราชการครู | Facebook
เครื่องหมายข้าราชการครู ใช้ Facebook. สมัครเป็นสมาชิก Facebook วันนี้เพื่อติดต่อกับ เครื่องหมายข้าราชการครู ... 4,112 คนที่ถูกใจ. เกี่ยวกับ ... ป้ายเคลือบตัวอักษรและขอบสีขาว ไม่มีตรา ถูกระเบียบเหมือนป้ายแกะ สวย ... ป้ายชื่อสองบรรทัด ไทย-อังกฤษ. โพสต์มายังเพจ .
https://th-th.facebook.com/pages/เครื่องหมายข้าราชการครู/307780552652614

คำค้น: ป้ายชื่อข้าราชการที่ถูกระเบียบ
 ระเบียบกระทรวงกลาโหม
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยป้ายชื่อติดเครื่องแบบ. ให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ... ป้ายชื่อคือป้ายแสดงชื่อตัวและชื่อสกุลสำหรับข้าราชการกลาโหมประจำ การ.
http://did.mod.go.th/PDF/know/customManner/2521_tag.aspx

คำค้น: ป้ายชื่อข้าราชการที่ถูกระเบียบ
 ัีย . วันทึ 16 ย.ค. 2556 - กอง การ สารบรรณ - กองทัพบก
(สําเนา สบ.ทบ. รับที ๒๘๖๕ ลง ๕ ก.พ. ล้ํ) ล่ํ - ซ้ํ (๓) เลขส์์วา . ... ๓. กพ.ทบ. พิจารณาเเสัว เห็บว่า เพึอให้การปฎิบัตืเกึยวกับป้ายบีอติดเครืองเเบบเป็นไป. ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็ บเเบบอย่างเดียวกับ จึงเหีบควรเเค้ํขเพีมเติมระเบียบ ทบ. ฯ ใหัสอดคล้อง. กับระเบียบ กท.
http://adjutant.rta.mi.th/datadownload/labal-name.pdf

คำค้น: ป้ายชื่อข้าราชการที่ถูกระเบียบ
 ระเบียบคณะกรรมการอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๖
28 ก.พ. 2013 ... ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของข้าราชการฝ่ายอัยการ. พ.ศ. ๒๕๕๖. โดยที่เป็นการ สมควรให้มีระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกาย. ของข้าราชการ ฝ่ายอัยการ .... ข้อ ๑๑ ป้ายชื่อและตําแหน่ง สําหรับเครื่องแบบปฏิบัติราชการ.
http://www.library.coj.go.th/managelaw/data/10-03-56.PDF

คำค้น: ป้ายชื่อข้าราชการที่ถูกระเบียบ

ป้ายชื่อข้าราชการที่ถูกระเบียบ