พระพุทุธมหาปัฐวี

พระพุทุธมหาปัฐวี

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ พระพุทุธมหาปัฐวี

 รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส [ ลงประกาศ ]
 ร้านพระพุทธมหาปฐวีธาตุ ทรงธรรม | Facebook
ร้านพระพุทธมหาปฐวีธาตุ ทรงธรรม ใช้ Facebook เข้าร่วม Facebook เพื่อติดต่อกับ ร้าน พระพุทธมหาปฐวีธาตุ ทรงธรรม และคนอื่นๆ ที่คุณอาจจะรู้จัก Facebook ...
https://th-th.facebook.com/srattanyu

คำค้น: พระพุทุธมหาปัฐวี
 ประวัติพระพุทธรูปทองคำ - วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร | ยินดีต้อนรับ
พระพุทธมหาสุวรรณปฎิมากร ...พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร” ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ ณ ... อันประกอบด้วย พระมหาเจียม กมโล, พระมหาไสว ฐิตวีโร (พระวิสุทธาธิบดี), น.อ.
http://www.wattraimitr-withayaram.com/new_t/history_gb_page.php

คำค้น: พระพุทุธมหาปัฐวี
 พระ ธาตุ และ พระบรม สารีริกธาตุ กับ คน ไทย - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ...
"ธาตุ" ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานิยมหมายถึงธาตุ ๔ ได้แก่ ปฐวีธาตุ (ธาตุดิน) .... พระ มหากัสสปะได้ถวายคำแนะนำแด่พระเจ้าอชาตศัตรูให้ประกอบพิธี "ธาตุนิทาน" ...
http://www.mcu.ac.th/site/articlecontent_desc.php?article_id=206&articlegroup_id=59

คำค้น: พระพุทุธมหาปัฐวี
 พระพุทธมหาปฐวีธาตุ หลวงปู่คำพัน เนื้อดินเก้าบัง หลังยันต์ มีหมายเลข ปี ...
ถ้าชอบ และสายตรงศิษย์หลวงปู่คำพัน โฆษปัญโญ ไม่น่าพลาดการสะสมครับ.
http://www.talad-pra.com/52267/ พระพุทธมหาปฐวีธาตุ-หลวงปู่คำพัน-เนื้อดินเก้าบัง-หลังยันต์-มีหมายเลข-ปี-2535-จนครพนม.html

คำค้น: พระพุทุธมหาปัฐวี
 พระพุทธรูปปางต่างๆ ปางพระพุทธรูป ของไทย - พระเครื่อง
เมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชนำพระพุทธศาสนาเข้าไปเผยแผ่ในคันธารา ... หลังจากพุทธ ปรินิพพานล่วงเลยนานแล้วสร้างตามลักษณะมหาบุรุษ ๓๒ ประการ ที่ปรากฏในมหาปุริส ลักษณะ .... พระพุทธรูปปางปัจจเวกขณะ วัดปฐมเจดีย์ พระพุทธรูปปางปัจจเวกขณะในความ เป็นมาของ พระพุทธรูป ..... ปางโปรดอาฬวกยักษ์ ครั้งหนึ่งเจ้าผู้ครองนครอาฬวี ชอบล่าสัตว์ เป็นกิจวัตร ...
http://www.tumsrivichai.com/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=43

คำค้น: พระพุทุธมหาปัฐวี

พระพุทุธมหาปัฐวี