ระบบใบลาออนไลน์

ระบบใบลาออนไลน์

รูป   รายละเอียด ราคา
  1500/เดือน
หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ระบบใบลาออนไลน์

 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ [ ลงประกาศ ]
 ระบบลาออนไลน์ - GENiUS HRM โปรแกรมบริหารงานบุคคลสำเร็จรูป
โปรแกรมลาออนไลน์ GENiUS Leave Online เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการใช้งาน โปรแกรมระบบบัญชีเงินเดือน (GENiUS PR) และระบบบันทึกเวลาทำงาน (GENiUS ...
http://www.genius.in.th/index.php?tpid=0060

คำค้น: ระบบใบลาออนไลน์
 การใช้งานระบบการลา Online
คูมือการใชงานระบบการลา Online. ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา. เมื่อตอง การลาหยุดงานใหเขาระบบการลา Online ตามขั้นตอนดังนี้. 1. เปด Web ...
http://www.sut.ac.th/dpn/km/document/result/11.คู่มือการใช้งานระบบการลา Online.pdf

คำค้น: ระบบใบลาออนไลน์
 009 ระบบลางานออนไลน์.pdf - ปริญญาโท MSIT MSNE MISS วิทยาศาสตร ...
ระบบลางานออนไลน์. Leave Online System. นัทประดิษฐ์ พลอยวิเศษ. Nutpradit Ployviset. สารนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา. ตามหลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต.
http://www.msit.mut.ac.th/newweb/phpfile/Thesis/Thesis_2555/009 ระบบลางานออนไลน์.pdf

คำค้น: ระบบใบลาออนไลน์
 โครงการพัฒนาระบบการลาออนไลน์ โดย สถาบันค้นคว้า ... - กองการเจ้าหน้าที่
ข้อ 12 วรรค 2 ระบุว่าสําหรับส่วนราชการอาจนําระบบอีเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ใน. การ เสนอใบลาอนุญาตให้ลาและยกเลิกวันลา การลาป่วย ลาพักผ่อนหรือลากิจส่วนตัว.
http://www.person.ku.ac.th/training/km/bestku-km/55/9.pdf

คำค้น: ระบบใบลาออนไลน์
 ระบบลาออนไลน์ - ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
25 มี.ค. 2013 ... คู่มือใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร. (E-Manage) http://www.e-manage.sci.ubu. ac.th. ระบบลาออนไลน์. จัดทาโดย. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย.
http://www.e-manage.sci.ubu.ac.th/openFile.aspx?id=NTgzMjM=

คำค้น: ระบบใบลาออนไลน์
 ระบบการลา (Leave Control System)
ลาป่วย-คลอด-กิจ · ลาอุปสมบท · ลาประกอบพิธีฮัจย์ · ลาประเภทอื่น ๆ · ประวัติการลา · ยกเลิกการลา ระเบียบการลา · FAQ for User ... เข้าสู่ระบบงาน · ระบบช่วยเหลือ (Online Help) ...
http://203.146.15.13/lcs/

คำค้น: ระบบใบลาออนไลน์
 แนวคิดการพัฒนาระบบการลาออนไลน์ - ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ...
15 ส.ค. 2013 ... ระบบลาการลาขึ้นมาเพื่อช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลการลาซึ่งระบบการลาจะดำเนินการ ตั้งแต่เริ่มต้นบันทึกการลา การอนุมัติการลาผ่านระบบ ...
http://www.e-manage.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=258&

คำค้น: ระบบใบลาออนไลน์
 ระบบลาออนไลน์ | ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
10 ต.ค. 2012 ... เพิ่มเติมระบบลาออนไลน์ให้สามารถแสดงผู้ที่ไม่ส่งใบลาจากระบบ เชื่อมกับระบบสแกนรายนิ้ว มือเพื่อหาผู้ที่ไม่สแกนเข้างานหลังจากนั้นเช็คจากระบบ HRM ...
http://info.arit.rmutp.ac.th/?tag=ระบบลาออนไลน์

คำค้น: ระบบใบลาออนไลน์

ระบบใบลาออนไลน์