ราคามาตรฐานครุภัณฑ์แอร์ ปี2556

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์แอร์ ปี2556

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ราคามาตรฐานครุภัณฑ์แอร์ ปี2556

 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ [ ลงประกาศ ]
 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๖
'VI tJl 0719/1 57 ~~1tJ'YI 26 fJlJfl1'ntJ1i 2556 .A. " QI !l~~ llf11lJl~'j'11tJfl1f1WCVI. 95 .... 16,000 2,700 ANSI Lumens ขึ้นไปเปนนอกมาตรฐาน. ระดับ XGA.
http://www.bb.go.th/bbhome/viewextf.asp?x=1&p=/FILEROOM/CABBBIWEBFORM/DRAWER32/GENERAL/DATA0000/00000138.PDF&m=ѭҤҵðҹѳ (Ҿѹ )

คำค้น: ราคามาตรฐานครุภัณฑ์แอร์ ปี2556
 หน่วยงบประมาณ - กองแผนงาน - มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บัญชีราคาครุภัณฑ์ - ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2556(กุมภาพันธ์ 2556) - บัญชีราคา มาตรฐานตรุภัณฑ์สำนักงานต่ำกว่าเกณฑ์ (ราคาต่อหน่วยไม่เกิน 5,000 บาท)
http://www.plan.ru.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=119

คำค้น: ราคามาตรฐานครุภัณฑ์แอร์ ปี2556
 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.)
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2556 (25 ก.ค. 2556). คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ .ศ.2556 2_2 (27 มิ.ย. 2556). รายละเอียดคุณลักษระเฉพาะครุภัณฑ์สิ่งอำนวยความสะดวก ...
http://finance.obec.go.th/ewtadmin_finance/ewt/financial_obec/more_news.php?cid=42&filename=index

คำค้น: ราคามาตรฐานครุภัณฑ์แอร์ ปี2556
 TISTR BLOG » Archive for ราคามาตรฐาน - วว.
3 เม.ย. 2013 ... บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปี 56) ... กุมภาพันธ์ 2556 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ http://www.bb.go.th · เกณฑ์ราคาพื้นฐาน สำหรับอุปกรณ์ ICT ...
http://www.tistr.or.th/tistrblog/?tag=ราคามาตรฐาน

คำค้น: ราคามาตรฐานครุภัณฑ์แอร์ ปี2556
 11 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2556 - สำนักงานคณะกรรมการอาหาร ...
1. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่ไม่ต่ำกว่า 2. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 3. เครื่อง ปรับอากาศต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ TIS 18001 หรือ  ...
http://webnotes.fda.moph.go.th/e-procurement2.nsf/06b23fcb7ea1886c47256b8200699079/82cc0f6fcd5450e947257b0f0029dead?OpenDocument

คำค้น: ราคามาตรฐานครุภัณฑ์แอร์ ปี2556
 สำนักแผนงานและงบประมาณ: หน้าแรก
ศ.2553-2556 (ฉบับสมบูรณ์) [29/04/53], แผนปฏิบัติการ 4 ปี สำนักงานศาลยุติธรรม พ. ... พ .ศ.2554 [15/11/53], ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2555) [10/10/2555].
http://www.oppb.coj.go.th/

คำค้น: ราคามาตรฐานครุภัณฑ์แอร์ ปี2556
 ส่วนพัสดุ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2556. ส่วนพัสดุ : บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ... ส่วนพัสดุ : การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือจ้างที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งปม 2554.
http://uacinfo.kku.ac.th/adminis/02_index.php

คำค้น: ราคามาตรฐานครุภัณฑ์แอร์ ปี2556

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์แอร์ ปี2556