วันสิ้นสุด ภงด91 ปี2556

วันสิ้นสุด ภงด91 ปี2556

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ วันสิ้นสุด ภงด91 ปี2556

 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ [ ลงประกาศ ]
 สรรพากรพื้นที่เชียงราย ขอให้ยื่นแบบ ภงด.90 และภงด.91 ปีภาษี 2555 เพื่อ ...
6 วันก่อน ... 25 มีนาคม 2556 / 16:17:26 พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ --> ... ขอให้ยื่นแบบ ภงด.90 และ งด.91 ปีภาษี 2555 ในวันสุดท้ายคือวันจันทร์ที่ 1เมษายน 2556 นี้ ...
http://region3.prd.go.th/ct/news/viewnews.php?ID=130325161726

คำค้น: วันสิ้นสุด ภงด91 ปี2556
 ยื่นแบบภาษีเงินได้ .ง.ด.90/91 | เดลินิวส์
19 ก.พ. 2013 ... ง.ด.90 และ .ง.ด.91 สำหรับปีภาษี 2555 ซึ่งได้แก่วันที่ 31 มีนาคม 2556 ตรงกับวันอาทิตย์ อันเป็นวันหยุดราชการ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ...
http://www.dailynews.co.th/article/944/185358

คำค้น: วันสิ้นสุด ภงด91 ปี2556
 กรมสรรพากร ยื่นแบบ-ชำระภาษีออนไลน์ : หน้าหลัก
31 ก.ค. 2012 ... ปฏิทินภาษี 2556 · สิทธิ์การร่วม ... ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2555 · File personal ... พิมพ์แบบ และใบเสร็จฯ .ง.ด. [ 90 ] [ 91 ] [ 94 ] [ คำแนะนำ ] [ 91 นายจ้าง ] ... ผู้ประกอบการ [ ตรวจสอบผลการสมัครสมาชิก / ยื่น ภ.อ. 01 ] ...
http://rdserver.rd.go.th/

คำค้น: วันสิ้นสุด ภงด91 ปี2556
 ปฏิทินภาษี 2556
15 ก.พ. 2013 ... ก าหนดยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต ภายในวันที่15 มกราคม 2556 ได้แก่ แบบ ภ.ง.ด.1 , ภ.ง.ด. 2 , ภ.ง. ... ปฏิทินก าหนดเวลาการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต ประจาปี 2556 ... ง. ด.90 , .ง.ด.91. แต่เนื่องจากตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่9 เมษายน 2556 ... ส า หรับนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นและสิ้นสุด 1 ม.ค. 55 - 31 ธ.
http://rdserver.rd.go.th/publish/news/calendar_net_56.pdf

คำค้น: วันสิ้นสุด ภงด91 ปี2556
 กรมสรรพากรแจ้งใกล้สิ้นสุดเวลการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และ .ง.ด.91 - รัฐบาล
ขณะนี้ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของปีภาษี 2555 แล้ว โดยการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และ .ง.ด.91 ด้วยกระดาษ ผู้เสียภาษีจะต้องยื่นภายในวันที่ ...
http://www.thaigov.go.th/th/news-ministry/2012-08-15-09-16-10/item/75959-กรมสรรพากรแจ้งใกล้สิ้นสุดเวลการยื่นแบบ-ภงด90-และ-ภงด91.html

คำค้น: วันสิ้นสุด ภงด91 ปี2556
 สรรพากรพื้นที่เชียงราย ขอให้ยื่นแบบ ภงด.90 และภงด.91 ปีภาษี 2555 ในวัน ...
6 วันก่อน ... สรรพากรพื้นที่เชียงราย ขอให้ยื่นแบบ ภงด.90 และภงด.91 ปีภาษี 2555 ในวันสุดท้ายคือวัน จันทร์ที่ 1เมษายน 2556 นี้. ศูนย์ร่วมด้วยช่วยกัน 1677 ...
http://www.rd1677.com/reshow.php?trnumber=201303261108151364270895

คำค้น: วันสิ้นสุด ภงด91 ปี2556
 สารพันปัญหาภาษี > ยื่นแบบภาษีเงินได้ .ง.ด.90/91 [Engine by iGetWeb ...
13 มี.ค. 2013 ... ง.ด.90 และ .ง.ด.91 สำหรับปีภาษี 2555 ซึ่งได้แก่วันที่ 31 มีนาคม 2556 ตรงกับวันอาทิตย์ อันเป็นวันหยุดราชการ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ...
http://www.108acc.com/articles/42070841/ยื่นแบบภาษีเงินได้ ภ.ง.ด.90/91.html

คำค้น: วันสิ้นสุด ภงด91 ปี2556

วันสิ้นสุด ภงด91 ปี2556