ว่างงาน

ว่างงาน

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ว่างงาน

 ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส [ ลงประกาศ ]
 กรณีว่างงาน : สำนักงานประกันสังคม
กรณีว่างงาน. หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ หลักเกณฑ์ที่จะทำให้ท่านมีสิทธิ คือ เมื่อผู้ประกัน ตนจ่ายเงินสมทบในส่วนของกรณีว่างงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 ...
http://www.sso.go.th/wpr/category.jsp?cat=874

คำค้น: ว่างงาน
 การขึ้นทะเบียนประกันตนกรณีว่างงาน .:สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา:.
สำหรับผู้ประกันตนกรณีว่างงาน. หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์. หลักเกณฑ์ที่จะทำให้ท่านมี สิทธิ คือ. จ่ายเงินสมทบในส่วนของกรณีว่างงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา ...
http://songkhla.doe.go.th/content/jobless

คำค้น: ว่างงาน
 “สิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน” เป็นสิทธิประโยชน - สำนักงานประกันสังคม
“สิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน” เป็นสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับเมื่อถูกเลิกจ้างหรือลา ออกจากงาน โดยมีเงื่อนไขใน. การรับสิทธิประโยชน์ทดแทน คือ ...
http://www.sso.go.th/wpr/uploads/uploadImages/file/wcfknowledge(1).pdf

คำค้น: ว่างงาน
 แบบฟอร์มที่ต้องใช้กรณีว่างงาน : สำนักงานประกันสังคม
แบบฟอร์มที่ต้องใช้กรณีว่างงาน. ลำดับ, ชื่อรายการ, ดาวน์โหลด. 1. ใบขึ้นทะเบียนผู้ประกัน ตนกรณีว่างงาน (หน้า 1), ดาวน์โหลด. 2. ใบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน (หน้า 2) ...
http://www.sso.go.th/wpr/category.jsp?lang=th&cat=813

คำค้น: ว่างงาน
 ตกงาน!! อย่าตกใจ คุณได้สิทธิว่างงานเดี๋ยวนี้ - สำนักงานประกันสังคม
ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานไม่ว่าจะถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงานก็ ตาม. กรณีที่ถูก เลิกจ้าง คือ ผู้ประกันตนจะได้รับประโยชน์ทดแทนในระหว่างการว่างงานในอัตราร้อยละ 50 ...
http://www.sso.go.th/wpr/uploads/uploadImages/file/unemployee(1).pdf

คำค้น: ว่างงาน
 การจ่ายเงินชดเชยของคนว่างงาน - Arbetsförmedlingen
การประกันการว่างงาน เป็นเงินชดเชยที่คุณจะได้รับเมื่อคุณก าลังตกอยู่ในภาวะตกงาน ก าลัง หางานใหม่ ... ประกันการว่างงานจะครอบคลุมถึงบุคคลที่ได้ทางานในประเทศสวีเดน.
http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.5f0bc31427545865515ae/1401114631145/akassa_thai.pdf

คำค้น: ว่างงาน
 ผู้ประกันตน ตกงานหรือว่างงาน รีบใช้บริการของสำนักงานประกันสังคม
ที่ถูกเลิกจ้างหรือออกจากงาน ซึ่งส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา. 15 เดือน ก่อนการว่างงาน จะได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงาน ไม่ว่าจะถูกเลิกจ้างหรือลาออก ...
http://www.ayutthaya.go.th/page.php?news_ID=1349

คำค้น: ว่างงาน
 อัตราการว่างงาน - สำนักงานสถิติแห่งชาติ
อัตราการว่างงาน. หมายเหต ปี พ.ศ. 2553 และไตรมาส 3 พ.ศ. 2553 บางจังหวัดไม่มีข้อมูล เนื่องจากไม่ได้ทำการสำรวจในเดือนกันยายน 2553. อัตราการว่างงาน จำแนกตามเพศ พ.ศ.
http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries04.html

คำค้น: ว่างงาน

ว่างงาน