สมเด็จ๙ชั้นรุ่นประวัติศาตร์

สมเด็จ๙ชั้นรุ่นประวัติศาตร์

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ สมเด็จ๙ชั้นรุ่นประวัติศาตร์

 ขายทาวน์โฮมหรู เดอะคอนเนค 5 แบล็คลิสก็ซื้อได้ เหลือเงินแสน [ ลงประกาศ ]
 สมเด็จเกศไชโย | Facebook
พระสมเด็จเกศไชโย รุ่นประวัติศาสตร์ ปี 2531 หลังลายผ้า พิมพ์ใหญ่ 7 ชั้น(นิยม) พร้อมกล่อง ครับ. See Translation. Photo: พระสมเด็จเกศไชโย รุ่นประวัติศาสตร์ ปี 2531 ...
https://th-th.facebook.com/SmDecKesChiyo

คำค้น: สมเด็จ๙ชั้นรุ่นประวัติศาตร์
 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) - วิกิพีเดีย
วุฒิการศึกษา, ป.ธ., น.ธ.เอก. ตำแหน่ง ทางคณะสงฆ์, กรรมการมหาเถรสมาคม, รองแม่กอง งานพระธรรมทูต, ... สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) (นามเดิม: ช่วง สุดประเสริฐ) ... ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดฯ สถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระราชาคณะ ชั้น สุพรรณบัฏ เมื่อปี พ. ... 9 งานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์; 10 งานประวัติศาสตร์; 11 งานพิเศษ ; 12 สมณศักดิ์ ...
http://th.wikipedia.org/wiki/สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์_(ช่วง_วรปุญฺโญ)

คำค้น: สมเด็จ๙ชั้นรุ่นประวัติศาตร์
 ขจร สุขพานิ - วิกิพีเดีย
ศาสตราจารย์พิเศษขจร สุขพานิ เป็นนักประวัติศาสตร์ไทยที่มีบทบาทสำคัญในช่วงทศวรรษ 2500-2510 เป็นผู้เสนอข้อมูลและการตีความประวัติศาสตร์ไทยใหม่ ๆ เช่น บทความเรื่อง ...
http://th.wikipedia.org/wiki/ขจร_สุขพานิช

คำค้น: สมเด็จ๙ชั้นรุ่นประวัติศาตร์
 อาณาจักรธนบุรี - วิกิพีเดีย
2310-2325, สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช. ยุคประวัติศาสตร์, ยุคใหม่ ... เมื่อครั้งสมเด็จ พระเจ้ากรุงธนบุรีรับราชการเป็นพระยาตากในระหว่างสงครามการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง  ...
http://th.wikipedia.org/wiki/อาณาจักรธนบุรี

คำค้น: สมเด็จ๙ชั้นรุ่นประวัติศาตร์
 การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล - วิกิพีเดีย
ศ. 2490 โดยกลุ่ม จอมพล ป. พิบูลสงคราม ทุกวันนี้กรณีดังกล่าวยังคงมีการถกเถียงกันอยู่และ ได้รับความสนใจในหมู่ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่ ...
http://th.wikipedia.org/wiki/การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

คำค้น: สมเด็จ๙ชั้นรุ่นประวัติศาตร์
 สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) - วิกิพีเดีย
สมเด็จพระพุฒาจารย์ ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 9 ... ท่านได้ศึกษา ธรรมะจนสอบได้นักธรรมชั้นเอก และศึกษาปริยัติธรรม สอบได้เปรียญธรรม 5 ประโยค ... สถาปนาเป็น รองสมเด็จพระราชาคณะ เป็นรูปที่ 3 ในประวัติศาสตร์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ..... ); ↑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ประวัติ (โดยละเอียด) สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ...
http://th.wikipedia.org/wiki/สมเด็จพระพุฒาจารย์_(เกี่ยว_อุปเสโณ)

คำค้น: สมเด็จ๙ชั้นรุ่นประวัติศาตร์
 อาณาจักรอยุธยา - วิกิพีเดีย
เขตแดนอาณาจักรอยุธยาที่แผ่ขยายไปกว้างขวางที่สุดในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี 2148. เมืองหลวง ... ประวัติศาสตร์ไทย (ตั้งแต่ พ.ศ. 2516) .... สงครามครั้งแรกคือ สงคราม พระเจ้าตะเบ็งเวตี้ เมื่อ พ.ศ. .... การปกครองนอกราชธานี ประกอบด้วย เมืองหน้าด่าน เมือง ชั้นใน เมืองพระยามหานคร และเมืองประเทศราช .....รุ่นกลิ่นอารยธรรมเปอร์เซียในเมือง สยาม.
http://th.wikipedia.org/wiki/อาณาจักรอยุธยา

คำค้น: สมเด็จ๙ชั้นรุ่นประวัติศาตร์
 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง - วิกิพีเดีย
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปนั้น ... 1 พระราชประวัติ ..... จึงมีผู้เข้าถวายตัวและถวาย ลูกหลานอยู่ในพระราชสำนักจำนวนมากหลายรุ่น ... 2447 ทรง เปิดโรงเรียนสำหรับกุลธิดาของข้าราชสำนักและบุคคลชั้นสูงคือ “โรงเรียนสุนันทาลัย” ..... ไกร ฤกษ์ นานา, ปิยมหาราชานุสรณ์ ประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกบันทึก, นิตยสารศิลปวัฒนธรรม ฉบับปีที่ 29 ...
https://th.wikipedia.org/wiki/สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ_พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

คำค้น: สมเด็จ๙ชั้นรุ่นประวัติศาตร์

สมเด็จ๙ชั้นรุ่นประวัติศาตร์