สื่อโปสเตอร์ สิ่งเสพติด

สื่อโปสเตอร์ สิ่งเสพติด

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ สื่อโปสเตอร์ สิ่งเสพติด

 ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส [ ลงประกาศ ]
 วันต่อต้านยาเสพติดปี 2553 - ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ส.
8 มิ.ย. 2010 ... รัฐบาลได้ประกาศนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้ยุทธศาสตร์5รั้วป้องกันฯ .... สื่อ รณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ป้ายแบนเนอร์ และโปสเตอร์ แผ่นพับต่างๆ
http://information.oncb.go.th/index.php?option=com_content&task=view&id=70

คำค้น: สื่อโปสเตอร์ สิ่งเสพติด
 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) | มูลนิธิเครือ ...
30 ต.ค. 2008 ... กำหนดและปรับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ และเป็นไป ... เป็นโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และพัฒนาสื่อเครื่องมือกิจกรรมอัน ประกอบด้วย ชุดนิทรรศการไวนิล ชุดนิทรรศการโปสเตอร์ แผ่นพับ เสื้อยืดโปโล ...
http://www.familynetwork.or.th/node/212

คำค้น: สื่อโปสเตอร์ สิ่งเสพติด
 วัยรุ่นหัวใจใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด | Facebook
วัยรุ่นสมัยใหม่ ต้องไม่พึ่งพายาเสพติด. ... To connect with วัยรุ่นหัวใจใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด, sign up for Facebook today. ... Photo: โปสเตอร์ รณรงค์ ... Photo: ไวนิลสื่อรณรงค์.
https://www.facebook.com/pages/วัยรุ่นหัวใจใหม่-ไม่ใช้ยาเสพติด/462863123746615

คำค้น: สื่อโปสเตอร์ สิ่งเสพติด
 โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ...
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 หน่วยนวัตกรรมและสารสนเทศ งานธุรการ กองกิจการนิสิต ได้ เรียนเชิญคณะกรรมการตรวจผลงานที่นิสิตได้ส่งเข้าประกวด ได้แก่ ภาพถ่าย หนังสั้น โปสเตอร์  ...
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.523577397730763.1073741874.106268249461682&type=1

คำค้น: สื่อโปสเตอร์ สิ่งเสพติด
 ประเภท โปสเตอร์ - ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
รำยชื่อสื่อ. รหัสสื่อ. ประเภท. ยอดยกมำ. รับ. จ่ำย. คงเหลือ หมำยเหตุ รำคำ/หน่วย. 1. คลินิก คลำย ... โปสเตอร์. 3. 3. 11 ภาพพลิก ความรู้เรื่องการติดยาและการเลิกยาเสพติด. O 11.
http://www.mhc10.net/img_update/t10.pdf

คำค้น: สื่อโปสเตอร์ สิ่งเสพติด
 ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงการ No Drug Me Contest ใน 5 ประเภท ได้แก่ ...
สำนึกยาว". 3.ประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "แช๊ะ!! For Change (เปิดความคิด หยุดเสพติด พลิกสังคม)". 4.ประกวดสื่อโปสเตอร์ ในหัวข้อ "DO ตาม TRY ติด......ยาเสพติดอย่าคิดลอง". 5.
http://www.hed-ln.nu.ac.th/document1.html

คำค้น: สื่อโปสเตอร์ สิ่งเสพติด
 การประเมินตนเอง - ศูนย์ เวช ศึกษา ป้องกัน
วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันยาเสพติด และโรคเอดส์ แก่นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในสถาน ศึกษา ... v มีสื่อทั้ง โปสเตอร์ เอกสาร วารสาร วีดิทัศน์ เทปเสียง ป้ายผ้า และสติกเกอร์ ...
http://pdec.nsru.ac.th/PagePre8.htm

คำค้น: สื่อโปสเตอร์ สิ่งเสพติด

สื่อโปสเตอร์ สิ่งเสพติด