อบรมพัสดุ อปท2556

อบรมพัสดุ อปท2556

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ อบรมพัสดุ อปท2556

 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ [ ลงประกาศ ]
 หลักสูตรฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2556 - โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ...
หลักสูตรฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2556 หลักสูตรฝึกอบรมโครงกา ¸... ... สำหรับ นักพัฒนา ชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนรุ่นละ 60 คน => รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.thailocalsu.com/curriculum.html

คำค้น: อบรมพัสดุ อปท2556
 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาพหมู่ โครงการอบรมต่างๆ ที่สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพาจัดอบรม ... ประจำ ปีงบประมาณ 2556 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา) ...
http://www.uniserv.buu.ac.th/

คำค้น: อบรมพัสดุ อปท2556
 โครงการฝึกอบรม ประจําเดือน เมษายน - ตุลาคม 2556 โด - กรมส่งเสริมการ ...
คลองหลวง จ.ปทุมธานี. ป ํ ื. ประจําเดือน เมษายน-ตุลาคม 2556. (ส่วนนโยบายและแผนการ ฝึกอบรม). 22. การจัดการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อม. รุ่นที่1. บุคลากรของ อปท.ตําแหน่ง ...
http://www.dla.go.th/upload/news/type7/2012/12/24275_2.pdf?time=1358640673800

คำค้น: อบรมพัสดุ อปท2556
 หนังสือราชการ สถ. - ยินดีต้อนรับสู่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มท 0810.4/ว1530, 28/06/2556, 28/06/2556. ขอประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น", สน.บถ.
http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet?documentType=2&fpage=y&_mode=changePage&page=1

คำค้น: อบรมพัสดุ อปท2556
 หนังสือราชการ สถ. - ยินดีต้อนรับสู่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ... ศ. 2557 ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น, สน.คท. มท 0808.2/ว2550, 21/06/2556, 21/06/2556.
http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet?documentType=2&fpage=y&_mode=changePage&page=2

คำค้น: อบรมพัสดุ อปท2556
 โครงการ อบรม ทาง วิชาการ - วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น - มหาวิทยาลัย ...
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2556 ... ทุกรุ่นทำการอบรมที่ห้องปฏิบัติการฝึก อบรม วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 3.หลักการและเหตุผล ... “งานเห็น ผล คนเป็นสุข สนุกกับการพัสดุ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ขึ้น. 4.วัตถุประสงค์. 1.
http://www.cola.kku.ac.th/thai2/index.php?option=com_content&view=article&id=779:2012-10-11-09-21-56&catid=67:2012-02-18-02-21-34&Itemid=234

คำค้น: อบรมพัสดุ อปท2556
 โครงการฝึกอบรม สาขาพัฒนาสังคม ม.เกษตรศาสตร์ | Facebook
เชิญอบรมหลักสูตร"ปัญหาและแนวทางปฏิบัติในการบริหารงานพัสดุ ... ของ อปท.(ปรับปรุง ใหม่ พ.ศ.2555)" รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมบุษราคัม จ. ขอนแก่น ... เชิญอบรมหลักสูตร"ทิศทางความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรด้านช่างของ อป .
https://www.facebook.com/KhorngkarFukXbrmSakhaPhathnaSangkhmMkestrsastr

คำค้น: อบรมพัสดุ อปท2556
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น
มีอปท.บันทึกข้อมูลแจ้งสิทธิการเบิกจ่ายตรงแล้วกว่า 400,000 ราย หรือประมาณ 90 ... [ 28 มิ.ย. .... 2556 นี้ สมาคมฯจึงได้จัดโครงการอบรมสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาอบต. ... ผู้ แจ้งความประสงค์เข้าอบรมหลักสูตร วิธีการงบประมาณ การพัสดุ และการเบิกจ่ายเงิน อปท.
http://www.thailocalgov2013.com/index.php

คำค้น: อบรมพัสดุ อปท2556

อบรมพัสดุ อปท2556