เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติราคา70000

เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติราคา70000

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติราคา70000

 ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส [ ลงประกาศ ]
 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ - วว.
ราคาครุภัณฑทุกประเภท. ที่กําหนดเปนราคาที่รวม. 13 เครื่องวัดความดันโลหิต. เครื่อง. ภาษีมูลคาเพิ่มแลว. 13.1 แบบตั้งพื้น. 7,900. 13.2 แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ. 70,000.
http://www.tistr.or.th/tistrblog/diskstation/standardprice.pdf

คำค้น: เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติราคา70000
 แบบฟอร์มรายการคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2556 - ศูนย์การ ...
13, ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป, 36,380,000 .... 33, 8, เครื่องวัดความดันโลหิต อัตโนมัติแบบสอดแขน, 4, เครื่อง, 95,000, 380,000, 4, ของเดิมชำรุด ..... 1, เครื่อง, 70,000 , 70,000, 1, 0, 1, แทนของเก่าที่ชำรุดและใช้งานได้ไม่มีประสิทธิภาพ, สูติ-นรีเวชกรรม.
http://pcmc.swu.ac.th/document/Form/form31.xls

คำค้น: เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติราคา70000
 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๖
ราคาครุภัณฑทุกประเภท. ที่กําหนดเปนราคาที่รวม. 13 เครื่องวัดความดันโลหิต. เครื่อง. ภาษีมูลคาเพิ่มแลว. 13.1 แบบตั้งพื้น. 7,900. 13.2 แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ. 70,000.
http://www.bb.go.th/bbhome/viewextf.asp?x=1&p=/FILEROOM/CABBBIWEBFORM/DRAWER32/GENERAL/DATA0000/00000138.PDF&m=ѭҤҵðҹѳ (Ҿѹ )

คำค้น: เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติราคา70000
 Home Medical Service Department
สอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจรแบบอัตโนมัติ จำนวน 5 เครื่อง ... 21 ส.ค. 56. สอบราคาซื้อแถบตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 70,000 Test จำนวน 1 ชุด. 20 ส.ค.56.
http://www.msd.bangkok.go.th/home.html

คำค้น: เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติราคา70000
 หนวยปฏิบัติ
เอกสารแนบ2-1ครุภัณฑสายแพทย. ลําดับ. รายการ. จํานวน หนวยนับ. ราคาตอ. หน ว ... 70,000. 140,000 กองกุมารเวชกรรม. 10 เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดแอนีรอยดแบบ กระเปา. 1 .... 60 เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขนพรอมโปรแกรมตรวจจับ.
http://www.pinklao.go.th/website/uploadfile/E-auction/e-auction_57/Attachments approved budget-57_2.pdf

คำค้น: เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติราคา70000
 ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่ - โรงพยาบาลศูนย์ยะลา
“เงินทุกบาทของทา นจะถูกแปรเปนน้ําใจที่ สามารถเวียนกลับมาตอ ยอดความสุข ... เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ. 1. ราคา. รวม. ราคา. ตอ หนว ย. ความตองการ. รายการ.
http://www.yrhyala.com/yrhweb/images/stories/news/poster_doctor_helper.pdf

คำค้น: เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติราคา70000

เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติราคา70000