เป็นตัวแทนรับรองเอกสาร สถานทูต รามอินทรา

เป็นตัวแทนรับรองเอกสาร สถานทูต รามอินทรา

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ เป็นตัวแทนรับรองเอกสาร สถานทูต รามอินทรา

 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ [ ลงประกาศ ]
 Jaspal Group of Companies - Jobthai
... หรือร่วมงานแฟร์ (ออกหนังสือรับรอง เตรียมเอกสารเพื่อการทำวีซ่าให้พนักงานหรือตัวแทน ไปยื่นสถานทูต จองตั๋วเครื่องบิน... เครือบริษัทยัสปาล (Jaspal Group of Companies) ...
http://www.jobthai.com/company/0,56185.html

คำค้น: เป็นตัวแทนรับรองเอกสาร สถานทูต รามอินทรา
 โปรแกรม อิตาลี – สวิสเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส 8 วัน
ศ.1174 เป็นสถานที่ตั้งของ หอเอนปิซ่า สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลก สร้างขึ้นในปี ค. ... เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง เช่น บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ .... เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ... หรือ สำเนาใบสูติบัตร และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) กรุณาเซ็นชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ ...
http://www.programtour.com/europe/8d_itary-swiss-france_UL_EURO 1.1_VC_ PROMOTION.doc

คำค้น: เป็นตัวแทนรับรองเอกสาร สถานทูต รามอินทรา
 ฝรั่งเศส-สวิสเซอร์แลนด์-ออสเตรีย-เยอรมัน 7 วัน - ทัวร์หลวงพระบางมีวันที่ ...
บ่าย นำคณะเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่สวยงาม เดินทางถึง เมืองลูเซิร์น นำท่าน .... เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่าน ตัวแทนของ บริษัทฯ ... หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร โดยไม่ต้องระบุชื่อสถานฑูต กรุณา ยื่นขอจากธนาคาร โดยใช้เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 วัน (เป็นเอกสารที่สำคัญมากในการยื่นขอ วีซ่า) ...
http://www.programtour.com/8d_france-swiss-austria-germany_UL_SEP_-OCT_TRU.doc

คำค้น: เป็นตัวแทนรับรองเอกสาร สถานทูต รามอินทรา
 ประสานงานทั่วไป - Jobthai
... หรือร่วมงานแฟร์ (ออกหนังสือรับรอง เตรียมเอกสารเพื่อการทำวีซ่าให้พนักงานหรือตัวแทน ไปยื่นสถานทูต จองตั๋วเครื่องบิน... เครือบริษัทยัสปาล (Jaspal Group of Companies) ...
http://www.jobthai.com/หางาน/จัดซื้อ-ธุรการ-ประสานงานทั่วไป,ประสานงานทั่วไป.html

คำค้น: เป็นตัวแทนรับรองเอกสาร สถานทูต รามอินทรา
 ฝรั่งเศส-สวิสเซอร์แลนด์-ออสเตรีย-เยอรมัน 7 วัน - ทัวร์ หลวง พระ บาง
บ่าย นำท่านสู่ กรุงเฮก อดีตเคยเป็นเมืองตัดสินคดีความของเขาพระวิหาร นำท่านชม เมืองจำ ลอง มาดูโรดัม .... เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทน ของ บริษัทฯ ... หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร โดยไม่ต้องระบุชื่อสถานฑูต กรุณายื่นขอ จากธนาคาร โดยใช้เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 วัน (เป็นเอกสารที่สำคัญมากในการยื่นขอวีซ่า) ...
http://www.programtour.com/8d_france-swiss-german-netherland_UL_SEP_-OCT_TRU.doc

คำค้น: เป็นตัวแทนรับรองเอกสาร สถานทูต รามอินทรา
 โปรแกรม อิตาลี – สวิสเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส 8 วัน
ศ.1174 สถาปัตยกรรมที่งดงามซึ่งในอดีตเคยเป็นสถานที่ที่นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก ... 1993 แต่ ได้รับการซ่อมแซมใหม่จนอยู่ในสภาพที่ดีเหมือนเดิม เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มี ร้านตัวแทน จำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง เช่น บุคเคอเรอร์, ..... และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) กรุณา เซ็นชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ ... Office 2 : รามอินทรา : 02-9481866 กด 1 หรือ 0.
http://www.programtour.com/8d_itary-swiss-france_UL_Sep-Oct_TRU.doc

คำค้น: เป็นตัวแทนรับรองเอกสาร สถานทูต รามอินทรา
 ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวเกาะใต้ 7 วัน / 85900 บาท BWH - ทัวร์หลวงพระบางมี ...
นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบวานาก้าโดยชมทัศนียภาพที่สวยงามระหว่างทางที่เป็นภูเขาสูง .... หรือก่อน 3 สัปดาห์.  หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ล่าช้า .... ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัด และสำเนาบัตรประจำตัวราชการ 1 ชุด ... ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่าไม่สามารถแทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้ ...
http://www.programtour.com/new.zealand/7d_newzealand_s.island_20-26_oct_55_TG_BWH.doc

คำค้น: เป็นตัวแทนรับรองเอกสาร สถานทูต รามอินทรา
 การจดทะเบียนรับรองบุตร | HiclassSociety.com
2 เม.ย. 2013 ... แห่งเดียว ติดถนนรามอินทรา ... การรับรองบุตรเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้บุตรนอกสมรสเป็น บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดาได้ ... บิดามารดาและบุตรต้องไปที่สำนักงานเขตหรือ อำเภอ กิ่งอำเภอ หรือสถานทูต ... (นำต้นฉบับเอกสารให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพร้อมสำเนา 2 ชุด) .... มาร์คัส เบอร์เทนชอว์กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายตัวแทนนายหน้า ...
http://www.hiclasssociety.com/?p=29031

คำค้น: เป็นตัวแทนรับรองเอกสาร สถานทูต รามอินทรา

เป็นตัวแทนรับรองเอกสาร สถานทูต รามอินทรา