แบบ ภงด 51 ปี 2556

แบบ ภงด 51 ปี 2556

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ แบบ ภงด 51 ปี 2556

 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ [ ลงประกาศ ]
 ปี 2556 - กรมสรรพากร
2556. ลำดับ, ชื่อย่อ, ชื่อเต็ม, ดาวน์โหลด. 1. .ง.ด. 93 ... ง.ด.93. 2. .ง.ด. 94, แบบแสดง รายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี สำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) (8) แห่ง ...
http://www.rd.go.th/publish/7068.0.html

คำค้น: แบบ ภงด 51 ปี 2556
 ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (3) | เดลินิวส์
25 มิ.ย. 2013 ... นอกจากนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2556 นี้ ต้องเป็นกิจการที่มีรอบระยะเวลาบัญชีครบเต็ม 12 เดือน จึงจะมีหน้าที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ดังนั้น ...
http://www.dailynews.co.th/article/944/214140

คำค้น: แบบ ภงด 51 ปี 2556
 The Revenue Department
วารสารสรรพากร ประจำเดือน มิถุนายน 2556 · ยื่นแบบฯ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ครึ่งปีภาษี 2556 (.ง.ด.94) ออนไลน์ · สัมมนาภาษีฟรี เรื่อง เจาะลึกประเด็นการวิเคราะห์ต้นทุนทาง ...
http://www.rd.go.th/

คำค้น: แบบ ภงด 51 ปี 2556
 ปี 2556 - กรมสรรพากร
ปีภาษี 2556. ลำดับ, ชื่อย่อ, ชื่อเต็ม, ดาวน์โหลด. 1. .ง.ด. 51. รอบฯ ปี 2556. แบบแสดง รายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร.
http://www.rd.go.th/publish/7067.0.html

คำค้น: แบบ ภงด 51 ปี 2556
 ปฏิทินภาษี 2556
15 ก.พ. 2013 ... ก าหนดยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต ภายในวันที่15 มีนาคม 2556 ได้แก่ แบบ ภ.ง.ด.1 , ภ.ง. ... ปฏิทินก าหนดเวลาการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต ประจาปี 2556 .... กันยายน 2556 ได้แก่ แบบ ภ.ง.ด.51. (2 เดือนนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา 6 ...
http://rdserver.rd.go.th/publish/news/calendar_net_56.pdf

คำค้น: แบบ ภงด 51 ปี 2556
 ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (4) | เดลินิวส์
2 ก.ค. 2013 ... หลังจากยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำรอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 ตามแบบ ภ.ง. ... 31 สิงหาคม 2556 ตรงกับวันเสาร์ ดังนั้นกำหนดเวลาวันสุดท้ายของการยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ในปีนี้ จึงต้องเลื่อนออกไปเป็นวันเปิดทำการวันแรก คือ วันที่ 2 กันยายน 2556.
http://www.dailynews.co.th/article/944/215813

คำค้น: แบบ ภงด 51 ปี 2556
 แบบฟอร์ม และสารบัญ - สำนักงานบัญชี
5, Link ภงด.3 แบบนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย (บุคคลธรรมดา), 8271. 6, Link ใบแนบ ภงด.3, 8928. 7, Link ภงด.50 แบบนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี, 13420. 8, Link ภงด.51 ...
http://www.suretax-accounting.com/web-links/23-tax-form.html

คำค้น: แบบ ภงด 51 ปี 2556
 Download แบบฟอร์มภาษีต่างๆ
ภาษีรถยนต์นั่ง เรื่องรอบระยะเวลาบัญชี กับการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ภ.ง.ด. 51 ... วิธี การคำนวณภาษีเงินเดือนและค่าแรง เพื่อหักภาษีนำส่งในแบบ ภ.ง.ด. 1 คืนสินค้าอย่างไร ...
http://www.pattanakit.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=524426&Ntype=134

คำค้น: แบบ ภงด 51 ปี 2556

แบบ ภงด 51 ปี 2556